Menu
Patronat honorowy Patronage

Zielona transformacja gospodarki wymaga wykorzystania wszystkich możliwości

Materiał Partnera
Europejski Zielony Ład to strategia, która ma przekształcić Unię Europejską w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę o minimalnym wpływie na środowisko. Główne założenia planu to osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w sposób sprawiedliwy i zrównoważony społecznie. Jest to ogromne wyzwanie, ale nowoczesne rozwiązania energetyczne oraz aktywna postawa przedsiębiorstw mogą przyczynić się  do sukcesu zielonej transformacji gospodarki – podkreśla Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X,  organizacji, która jest liderem na rynku usług Demand Side Response.
close up view of alternative energy engineer pointing to a solar power panel and discussion team for the future power in the studio

Wiele odpowiedzialnych przedsiębiorstw od lat podejmuje różne inicjatywy wykazujące społeczną odpowiedzialność w działaniach ich biznesu i prowadzące do zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko. Międzynarodowa organizacja charytatywna CDP -Disclosure Insight Action, zbiera i publikuje informacje o inicjatywach przedsiębiorstw, miast i organizacji służących na rzecz ochrony klimatu. Organizacja ta reprezentująca ponad 590 inwestorów posiadających aktywa o wartości 110 bilionów dolarów amerykańskich, wykorzystuje siłę inwestorów i nabywców w celu motywowania firm do ujawniania i zarządzania ich wpływem na środowisko. Już ponad 9600 firm o ponad 50% globalnej kapitalizacji rynkowej ujawniło dane środowiskowe za pośrednictwem CDP w 2020 r., a także 940 miast, stanów i regionów. CDP posiada największą na świecie bazę danych o środowisku, a wyniki CDP są powszechnie wykorzystywane do kierowania decyzjami inwestycyjnymi i zakupowymi w kierunku zrównoważonej i odpornej gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla. Enel X został globalnym „złotym akredytowanym dostawcą rozwiązań w zakresie energii odnawialnej”  CDP pomagając firmom zintegrować zrównoważone działania z ich strategią korporacyjną, osiągnąć korzystne wyniki ekonomiczne i wzmocnić pozytywną deklarację ich marki w oczach coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów.

Już w najbliższych latach moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na lądzie może osiągnąć 11 GW, drugie tyle jest planowane w farmach wiatrowych na morzu. W zakresie fotowoltaiki w krótkim czasie Polska przekroczyła  4GW mocy zainstalowanej stając się 4 najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie. Odchodzenie od energetyki węglowej i szybkie zwiększanie udziału źródeł odnawialnych stanowi trudne zadanie dla operatorów systemów energetycznych i będzie wymagał znacznych inwestycji i innowacyjnych rozwiązań. O ile spadek kosztów nowych źródeł energii odnawialnej powoduje, że staje się ona coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do energii konwencjonalnej, to dla utrzymania stabilnych i bezpieczeństwa dostaw konieczna jest nowa architektura rynku energii.  Wdrażany obecnie w polskim prawodawstwie Pakiet „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” przewiduje w niej  istotną rolę również dla aktywności odbiorców energii. Odbiorcy będą łatwiej mogli stać się prosumentami wytwarzając samodzielnie energię korzystając z wsparcia funduszu sprawiedliwej transformacji, ale także w większym stopniu będą mogli wykorzystywać elastyczność w poborze energii lub własne generatory rezerwowe czy magazyny energii biorąc aktywny udział w rynku energii.  M.in. według najnowszego projektu zmian ustawy Prawo Energetyczne  odbiorcy uczestniczący będą mogli na rynku oferować za pośrednictwem agregatorów  swoją elastyczność w zużyciu lub autoprodukcji na rynku energii bez konieczności uzyskiwania zgody swojego podstawowego sprzedawcy energii. Zgodnie zaś z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta odbiorcy uczestniczący w rynku mocy mają nie ponosić kosztów przyłączenia do sieci.

Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii  w zakresie transformacji energetyki jest wirtualna elektrownia Enel X oparta o usługi Demand Side Response (DSR). Do niedawna jedynie duże systemowe elektrownie mogły świadczyć usługi rezerw mocy, obecnie również odbiorcy mogą na tym zarabiać.  Usługi DSR to gotowość do redukcji zapotrzebowania w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego – PSE. Agregatorzy, tacy jak Enel X kontraktują rozproszone moce, które tworzą wirtualną elektrownię o dużej mocy reagującą w przypadku wystąpienia krytycznych niedoborów mocy w systemie. W chwili obecnej usługi te są świadczone przede wszystkim na rynku mocy, który pozwala odbiorcom na uzyskiwanie stałego wynagrodzenia za utrzymywanie zdolności do redukcji w bardzo rzadko występujących przypadkach krytycznych deficytów mocy (w tym roku mimo rekordów zapotrzebowania i awarii w dużych elektrowniach nie było takiego przypadku). Zgodnie z planowanymi zmianami odbiorcy dysponujący większą elastycznością będą ją mogli dodatkowo zaoferować na rynku energii niezależnie od przychodów z rynku mocy.

Większość mocy na rynku mocy na lata 2021-2025 została zakontraktowana przez agregatorów, z czego blisko 70% przez wiodącego agregatora, jakim jest Enel X. Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ mogą zapewnić sobie wieloletnie stabilne przychody podpisując umowę z agregatorem, sięgające nawet do 200 tysięcy za 1MW mocy rocznie.  Dodatkowo jest to ostatnia szansa, gdzie swoje możliwości mogą wykorzystać wszyscy odbiorcy posiadający własne źródła wytwarzania które nie spełniają najnowszych standardów emisji – tylko w 2021 mogą jeszcze dołączyć do programu na lata 2022-2024  w ramach kontraktów zawartych przez agregatorów w latach 2018 i 2019.

W ramach współpracy z agregatorem przedsiębiorcy zyskują bezpłatną analizę możliwości uczestnictwa, wsparcie w zakresie analizy możliwości redukcji mocy oraz nie są narażeni na kary ze strony operatora w przypadku braku redukcji. Tylko podpisując umowę z agregatorem takim jak np. Enel X przedsiębiorstwo ma możliwość zgłaszania okresów niedyspozycyjności i wtedy nawet, jeśli wystąpiłoby wezwanie do redukcji nie będzie musiało go realizować.

Wybierając udział w programie DSR poza atrakcyjnym wynagrodzeniem przedsiębiorstwa:

  • Zwiększają możliwości przyłączeń nowych OZE
  • Poprawiają stabilność działania sieci elektroenergetycznego
  • Uzyskują wsparcie i doradztwo ze strony agregatora

Sprawdź więcej

Już w czerwcu jest kilkakrotna możliwość udziału w spotkaniach z Enel X i dowiedzenia się, jak Enel X wpływa na dekarbonizację gospodarki. W dniu 15 czerwca wspólnie z E&Y Enel przeprowadzi webinar na temat optymalizacji kosztów energii, 16 czerwca w trakcie Kongresu Polska Chemia można posłuchać, jak DSR wpływa na zwiększenia stabilności działania sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszej strony LINK . W czerwcu zostanie opublikowany raport, jak polskie przedsiębiorstwa biorą udział w transformacji energetycznej oraz jakie są ich plany na najbliższe lata.


Enel to międzynarodowa grupa energetyczna, która jest wiodącym graczem na światowym rynku energetycznym, w tym rynku energii odnawialnej, jak również wiodącym operatorem gazu ziemnego na rynku detalicznym.

Enel X to część Grupy Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i transformacji energetycznej.  Enel X  jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań energetycznych, w tym: programów Demand Side Response – zarządza około 6 GW mocy redukcji, około 100 MW pojemności magazynowej na całym świecie, a także jest liderem w sektorze elektromobilności z liczbą około 195 tysięcy publicznych i prywatnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na całym świecie.

Czytaj więcej

Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Czesi i Polacy szykują się do decydującej batalii negocjacyjnej i prawnej. Czesi działają szybciej i mają dokładny plan co chcą od Polski uzyskać, a nasza administracja zdążyła zrobić bardzo niewiele.
Umowa społeczna z energetyką; Zamknięcie Bełchatowa w planie województwa łódzkiego; Dyspozycyjnych źródeł energii będzie coraz mniej; Potencjalne opóźnienie budowy Baltic Pipe to 7-8 miesięcy; Zaćmienie Słońca skradło fotowoltaice 5 GW.
Materiał Partnera
Zapraszamy do udziału w konferencji PSEW2021 Live Debate, które odbędzie się w Światowy Dzień Wiatru – 15 czerwca 2021 roku o godzinie 13.
Zielone technologie rozwijają:
Nowe zasady rozliczania prosumentów w większości przypadków będą mniej korzystne i spowolnią rozwój fotowoltaiki, ale to wcale nie oznacza końca złotych czasów dla tej technologii. Za kilka lat dołączą do niej nowe technologie magazynowania i bilansowania zużycia energii. Tego trendu zmiany przepisów nie zatrzymają – uważa prof. Konrad Świrski.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają: