Klimat

Klimat wspiera:
Jak dbamy o środowisko w Polsce? O sytuacji klimatycznej w naszym kraju wiele mówią dane dotyczące emisji CO₂ czy mapy smogu. Przeczytaj, jak przebiega transformacja energetyczna w Polsce i pozostałych krajach Europy, a także jaką rolę odgrywają w niej fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. Przyglądamy się również skutkom smogu i szansom na poprawę sytuacji związanej z paleniem w piecach węglem i drewnem, deklaracjom firm dążących do neutralności emisyjnej oraz decyzjom zapadającym na szczytach klimatycznych.

Najnowsze

UE reformuje system handlu emisjami

Parlament i państwa członkowskie mają zupełnie inne oczekiwania w sprawie zmian w kluczowym akcie prawnym określającym tempo dekarbonizacji w Europie – dyrektywy dotyczącej handlu uprawnieniami…

Maciej Burny

Partnerzy portalu