Taryfy po nowemu. Ministerstwo energii zmienia rozporządzenie

Taryfy po nowemu. Ministerstwo energii zmienia rozporządzenie

Ministerstwo Energii zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Największe firmy energochłonne dostaną na nowych zasadach zniżki w opłacie jakościowej. To odbije się nieznacznie na rachunkach gospodarstw domowych.

Taryfy za energię elektryczną to gorący temat przed końcem roku. Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej na giełdzie coraz głośniej mówi się o rekompensatach, które złagodziłyby wzrost cen dla najbardziej wrażliwych odbiorców końcowych.

Opłata jakościowa liczona inaczej

Zmiana rozporządzenia ws. kalkulacji taryf ulży w rachunkach największych 34 firm energochłonnych. Jednocześnie rachunki gospodarstw domowych wzrosną o około 2,5 zł rocznie. Jak czytamy w uzasadnieniu, obciążenia nałożone na przemysł energochłonny mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. Wskazano, że po uwzględnieniu dodatkowych opłat oraz przyznanych upustów, energia dla przedsiębiorców w Polsce jest droższa niż np. we Francji czy Niemczech.

Czytaj także: Ceny energii rosną, jakie będą konsekwencje?

Teoretycznie preferencyjna stawka opłaty jakościowej dla przedsiębiorców energochłonnych wynosi 10 proc. nominalnej stawki. W praktyce skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia bardzo ostrych kryteriów. W efekcie ulgową opłatą jakościową objęte jest mniej niż 1 proc. zużycia energii w kraju. Po zmianach w rozporządzeniu ilość ta wzrośnie dziesięciokrotnie do 13,11 TWh rocznie i obejmie 34 największych firm - wynika z projektu.

Porównanie kosztów energii elektrycznej

Aby skorzystać z ulgi trzeba będzie spełnić trzy kryteria: prowadzić działalność w określonej branży (rozporządzenie wymienia kody PKD), zużywać rocznie ponad 100 GWh energii oraz mieć współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej powyżej 20 proc.

"Minimalny wzrost kosztów"

Teraz stawka opłaty jakościowej dla odbiorcy końcowego  wynosi 12,53 zł/MWh czyli 0,01253 zł/kWh. Zaproponowana zmiana spowoduje wzrost nominalnej stawki opłaty jakościowej o 9,5 proc. do poziomu 13,72 zł/MWh - czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także: Energia z gwarancją. Sprzedawcy prądu kuszą zieloną taryfą

"Zakładając średnie roczne zużycie gospodarstwa domowego na poziome 2,137 MWh, wprowadzenie nowych kryteriów ulgi w opłacie jakościowej spowoduje wzrost rocznego rachunku o 2,56 zł. Dzięki odpowiednio dobranym wartościom kryteriów, modyfikacja ulgi znacząco obniży koszt energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych, jednocześnie powodując minimalny wzrost kosztów dla końcowych odbiorców" - czytamy.

Konto regulacyjne

Projekt rozporządzenia taryfowego reguluje też kwestie jakościowe. To oznacza włączenie celów jakościowych do kalkulacji taryfy operatorów dystrybucyjnych. Chodzi o wskaźniki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI) oraz wskaźnik odzwierciadlający czas realizacji przyłączenia odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej (CRP).

Opłaty za dystrybucję energii mają być naliczane na bardziej przejrzystych zasadach. Teraz operatorzy systemów elektroenergetycznych w kalkulacji taryf odwołują się do przychodów planowanych. To się zmieni, gdy powstaną konta regulacyjne przedsiębiorstw energetycznych - wynika z projektu rozporządzenia. Urząd Regulacji Energetyki przy zatwierdzaniu taryf będzie brał pod uwagę różnicę między planowanymi a pozyskanymi z opłat dystrybucyjnych przychodami. Do tej pory mechanizmy regulacyjne nie zapewniały możliwości takiej korekty.

Jak argumentuje resort energii, pewność stabilnego poziomu przychodów zabezpieczy odbiorców przed zbyt wysokimi stawkami opłat dystrybucji. Z drugiej strony umożliwi operatorom systemów elektroenergetycznych finansowanie inwestycji, przede wszystkim w infrastrukturę. W założeniu, konto regulacyjne umożliwi ujęcie w kalkulacji taryfy korekty odpowiadającej różnicy pomiędzy planowaną a rzeczywistą wielkością pobranych opłat. Taryfy mogą więc pójść zarówno mocniej w górę - przy niedoszacowaniu wpływów, jak i w dół - przy przeszacowaniu. Proponuje się przy tym dwuletni okres rozliczenia.

Mechanizm konta regulacyjnego jest znany w regulacji europejskiej i jest z powodzeniem stosowany w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia i Finlandia) - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Taryfy z bonifikatą

Nowelizacja wprowadza nowe zasady naliczania bonifikat w rachunkach. Zgodnie w nowymi przepisami bonifikaty za niezachowanie parametrów jakościowych energii elektrycznej będą przyznawane odbiorcy automatycznie, bez konieczności złożenia wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Natomiast w przypadku bonifikat z tytułu niezachowania parametrów jakościowych energii elektrycznej, odbiorca będzie musiał złożyć wniosek.

"Wyjątkowo, w przypadku niezachowania dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej u odbiorców przyłączonych do sieci wysokich i średnich napięć wprowadzono zasadę automatycznego wypłacania bonifikat, gdyż przedsiębiorstwa dystrybucyjne mają możliwości dokonywania bieżącej i zdalnej weryfikacji dostaw energii sieciami wysokich i średnich napięć" - dodano.

Według ME, projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Ale jednocześnie dodano, że zostanie on "przedstawiony Komisji Europejskiej w celu uzyskania pewności prawnej" odnośnie ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych. Projekt jest w trakcie konsultacji, na nadsyłanie uwag dano czas dwóch tygodni - do 26 października.

Czytaj także: Cena energii poraża

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]