Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Patronaty
 4. >
 5. Pierwsze w Polsce foresighy na temat zastosowania dronów w monitoringu, inspekcji i ochronie

Pierwsze w Polsce foresighy na temat zastosowania dronów w monitoringu, inspekcji i ochronie

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro” tworzy pierwsze w Polsce foresighty rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP), potocznie zwanych dronami.
DRONIADA FUTURE-FORUM webinarium monitoring 800x480

W odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, obie instytucje – poprzez organizację bezpłatnych seminariów online, raporty i konferencję naukowo-biznesową – tworzą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania dronów w różnych sektorach gospodarki. Już 12 marca seminarium online będzie poświęcone zastosowaniu BSP w monitoringu, inspekcji i ochronie. Nasza redakcja objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Czym jest foresight? To prognoza określająca wizje przyszłości. Foresight ma na celu wskazanie przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach: technologii, regulacji prawnych, biznesu, akceptacji społecznej.

Foresighty, których organizatorami są Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro”  pozwolą określić na jakim etapie rozwoju znajduje się polski rynek dronowy, w tym z jakimi wyzwaniami się mierzy. To również szansa na poznanie potrzeb przedstawicieli różnych branż, w których zastosowane nowych technologii oraz dronów jest impulsem do dalszego rozwoju kluczowych sektorów polskiej czy światowej gospodarki

Scenariusze przyszłości są tworzone dla następujących sektorów:

 • Logistyka i transport.
 • Monitoring i inspekcja.
 • Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
 • Służby ratunkowe i porządkowe.

Do wypracowania foresightów posłużą organizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bezpłatne seminaria online, które będą obejmować dyskusje ekspertów oraz przedstawicieli różnych branży.

– Rynek bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w przełomowym momencie. Z jednej strony, charakteryzuje go wielki potencjał, w tym szansa zastosowania w różnych sektorach gospodarki. Z drugiej, od 1 stycznia 2024, loty w kategorii szczególnej mogą odbywać się jedynie dronem wyposażonym w aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji oraz możliwe staje się wykonywanie operacji zgodnie ze scenariuszami standardowymi STS. Co więcej, w Polsce funkcjonują instytucje certyfikujące, które przeszły audyty, ale nie mogą otrzymać notyfikacji – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Najbliższe seminarium online, które odbędzie się już 12 marca będzie poświęcone zastosowaniu BSP w takich sektorach gospodarki jak: monitoring, inspekcja, ochrona. Kolejne spotkania planowane są:

 • 21 marca (ekologia i rolnictwo precyzyjne),
 • 12 kwietnia (służby ratunkowe i porządkowe).

Droniada Future Forum

Zwieńczeniem wirtualnych spotkań będzie organizowana 24 maja 2024 roku konferencja „Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa”. Scenariusze staną się także częścią składową debaty o transporcie autonomicznym – zrobotyzowana mobilność, która jest hasłem przewodnim Droniady 2024 (4-9 czerwca).

–  Naszym celem jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. To pierwsza tego typu próba wypracowania rozwiązań obejmujących interesariuszy z różnych sektorów, którzy w swojej działalności wykorzystują drony. To również spojrzenie  na temat z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Tworzymy ekosystem BSP z udziałem dostawców usług dronowych, jak i odbiorców tych usług, w tym przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast – wyjaśnia dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Raport o branży dronowej

Jednym z elementów, które pozwala spojrzeć szerzej na cały rynek dronowy jest raport branżowy „The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024” Fundacji „Instytut Mikromakro” oraz Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który jest partnerem tytularnym publikacji i badania.

Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP. Ma na celu zaprezentowanie specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku dla szerokiego międzynarodowego grona. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu.

Zobacz więcej: Monitoring – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (lukasiewicz.gov.pl)

Materiał Partnera
Wraz z postępem technologicznym i coraz większą świadomością ekologiczną, ciężarowy transport elektryczny staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do wzrostu popularności ciężarowych pojazdów elektrycznych i nie bez znaczenia pozostają tu dotacje.
Electric truck batteries are charged from the charging station.
Electric truck batteries are charged from the charging station. Concept
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Ponad 90 proc. udziału OZE w wytwarzaniu ciepła będą mieć instalacje, które powstały w dwóch kilkunastotysięcznych miejscowościach. Teraz to ciepłownicze wyzwanie ma zostać powtórzone w średnich oraz dużych miastach.
default
Widok na magazyn PTES, halę z pompami ciepła i kolektory PVT w Lidzbarku Warmińskim. Fot. NCBR
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Materiał Partnera
Europejski rynek spot energii elektrycznej ma już dekadę. W lutym mija 10 lat odkąd Polska znalazła się w grupie państw, które uruchomiły wspólny mechanizm obliczania jednolitej ceny na połączonych rynkach dnia następnego (RDN). Niemal od samego początku tej inicjatywy brała udział Towarowa Giełda Energii. Dziś zintegrowany rynek SDAC  działa już w całej UE. 
Composition European flag and technology money
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Fotowoltaikę wspiera:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija: