Menu
Patronat honorowy Patronage

8. Konferencja „Paliwa z odpadów” 13-15 marca 2018 r., Chorzów/Katowice

W dniach 13-15 marca 2018 r. w Chorzowie/Katowicach odbędzie się już 8 edycja Konferencji "Paliwa z odpadów", której organizatorem jest firma ABRYS Sp. z o. o.. Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów i informacji ekspertów z branży na temat paliw alternatywnych.

Obecnie większość produkowanego RDF trafia do cementowni. Potencjał paliwa pozyskiwanego z odpadów jest jednak o wiele większy. Może być również wykorzystywany w zmodernizowanych elektrociepłowniach, a w szczególności działających w ramach klastrów energii.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch sesjach wykładowych. W jednej z nich poruszone zostaną zagadnienia przepisów prawnych w kwestii paliw alternatywnych oraz perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów w kontekście GOZ. W drugiej sesji zostaną zaprezentowane technologie wytwarzania RDF w RIPOKACH.

W drugim dniu konferencji odbędzie się sesja poświęcona odzyskowi energii z RDF w układach CHP oraz omówione zostaną metody termiczne. Poruszona będzie tematyka technologii przetwarzania odpadów polimerowych na paliwo w kontekście GOZ, a także produkcji wysokoenergetycznych paliw stałych z odpadów.

W ostatnim dniu konferencji odwiedzimy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Zakład ten posiada jedną z najnowocześniejszych w kraju linii do produkcji paliwa RDF. Instalacja ta ma na celu biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych z możliwością modyfikacji procesu stabilizacji do procesu biologicznego suszenia tej frakcji (w tym także suszenia paliwa alternatywnego RDF).

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Miasta Katowice. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Diament Arsenal Palace.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konferencji Joanną Jarosz (T. 784 036 988, e-mail: [email protected]).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu