Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Bon energetyczny do 1200 zł, nowa taryfa i maksymalna cena prądu od 1 lipca

Bon energetyczny do 1200 zł, nowa taryfa i maksymalna cena prądu od 1 lipca

Rząd pokazał projekt ustawy mającej chronić odbiorców energii elektrycznej przed cenami rynkowymi. Będą to bony energetyczne, maksymalna cena prądu i taryfa zatwierdzona do końca 2025 roku. Pomoc obejmie też spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorców, czy samorządy. W przypadku niektórych odbiorców, łączne wydatki na energię mogą wręcz spaść.
Bon energetyczny do 1200 zł, nowa taryfa i maksymalna cena prądu od 1 lipca

Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym, który ma na trzy różne sposoby ograniczyć wpływ rynkowych cen energii elektrycznej na odbiorców w latach 2024 i 2025. Przepisy nie były konsultowane ze spółkami energetycznymi i samorządami, jednak mają być błyskawicznie uchwalone.

Bon energetyczny w 2024 roku

Gospodarstwa domowe, których dochód na osobę nie przekracza 2500 zł miesięcznie (gospodarstwo jednoosobowe) lub 1700 zł (gospodarstwo wieloosobowe) będą mogły do 31 października 2024 roku złożyć w swoim urzędzie gminy wniosek o jednorazową zapomogę, nazwaną „bonem energetycznym”. Zostanie on wypłacony:

1. w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa,

2. w podwójnej wysokości, gdy gospodarstwo, jako główne źródło ciepła, zgłosiło do CEEB ogrzewanie zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, piece elektryczne itp.).

Bon energetyczny będzie wypłacany:

1. gdy gospodarstwo składa się z 1 osoby: w wysokości 300 zł (600 zł przy ogrzewaniu elektrycznym)

2. gdy gospodarstwo składa się z 2-3 osób: 400 zł (800 zł przy ogrzewaniu elektrycznym)

3. gdy gospodarstwo składa się z 4-5 osób: 500 zł (1000 zł)

4. gdy składa się z 6 lub więcej osób: 600 zł (1200 zł).

Jeżeli dochody gospodarstwa będą przekraczać progi dochodowe, obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc jeżeli np. dochód czteroosobowej rodziny wynosi łącznie 7000 zł miesięcznie, czyli o 200 zł przekracza próg (1700 zł/os./m-c), to wówczas przysługującej tej rodzinie wsparcie zostanie pomniejszone o te 200 zł. Taka rodzina otrzyma zatem bon energetyczny w wysokości 300 zł (lub 800 zł, jeżeli ogrzewa się np. pompą ciepła).

Cena maksymalna w 2024 roku

Zarówno gospodarstwa domowe, jak i mikro- i małe przedsiębiorstwa, samorządy, czy szpitale, a zatem podmioty chronione już na mocy ustawy z 2022 roku, nie zapłacą od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku za samą energię elektryczną (bez dystrybucji) więcej niż:

50 gr/kWh netto – w przypadku gospodarstw domowych

69,3 gr/kWh netto – w przypadku pozostałych podmiotów chronionych.

Do tych cen należy doliczyć jeszcze 5 gr/kWh netto akcyzy, opłaty dystrybucyjne, które nie będą już zaniżane względem zatwierdzonej przez URE taryfy oraz VAT.

Bon energetyczny do 1200 zł, nowa taryfa i maksymalna cena prądu od 1 lipca

W praktyce oznacza to, że przeciętne gospodarstwo domowe, zużywające 2000 kWh energii elektrycznej rocznie i korzystające z taryfy całodobowej (G11), zamiast aktualnych 0,90 zł/kWh brutto (z dystrybucją), płacić będzie 1,23 zł/kWh brutto. Wzrost cen wyniesie zatem 36%, ale – w przypadku odbiorców wrażliwych – będzie rekompensowany przez bon energetyczny. W efekcie całkowity koszt dla dwuosobowego gospodarstwa emerytów, zużywającego owe 2000 kWh, nawet… spadnie. Wzrost opłat za energię wyniesie bowiem 300 zł, a przysługująca rekompensata (pod warunkiem spełniania progu dochodowego) wyniesie 400 zł.

Zobacz także: Rząd bez sensu namieszał w energetyce

Niższa taryfa do 31 grudnia 2025

Ostatnim elementem osłonowym w obszarze energii elektrycznej (projekt ustawy zawiera jeszcze osłony w obszarze ciepła sieciowego i gazu) jest „rozsmarowanie” taryfy regulowanej na energię elektryczną na półtora roku do przodu i czasowe przywrócenie obowiązku taryfowego także dla mieszkańców Warszawy i Górnego Śląska.

Dziś gospodarstwa domowe płacą w taryfie całodobowej ok. 41 gr (do limitu zużycia podlegającemu „zamrożeniu”) i maksymalnie 70 gr powyżej limitu zużycia.  

Od 1 lipca Kowalscy mieli już zacząć płacić pełną cenę energii z zatwierdzonej taryfy (ok. 75 gr/kWh dla G11) lub według cen rynkowych (1/3 rodzin nie korzysta już z taryf zatwierdzanych). Ceny wolnorynkowe mieszczą się dziś zwykle w przedziale od 0,40 zł/kWh przy starszych umowach terminowych, po 1,45 zł/kWh w aktualnej ofercie E.ON dla mieszkańców Warszawy.

Zamiast tego rząd chce zmienić tegoroczne taryfy na sprzedaż prądu, obowiązujące do 31 grudnia 2024 roku, na nowe, obowiązujące od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku. Według szacunków WysokieNapiecie.pl prezes URE może je zatwierdzić na poziomie 50-60 gr/kWh.

Do końca 2025 roku przywrócony ma być także obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia przez E.ON i Tauron Sprzedaż GZE, a więc dwie duże firmy, które od lat nie musiały już pytać URE o zgodę na zmiany swoich ofert dla gospodarstw domowych.

Materiał Partnera
W procesie transformacji energetycznej, wodór ma potencjał stać się kluczowym czynnikiem napędowym. Jednak osiągnięcie tego wymaga współpracy na szczeblu międzynarodowym, obniżenia kosztów oraz integracji z istniejącymi systemami energetycznymi. Dopiero wtedy będziemy mogli wykorzystać jego pełny potencjał.
FOTOBUENO
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi dla państw członkowskich w sprawie zmian modelu aukcji OZE. Wytyczne mają wzmocnić europejski łańcuch dostaw. Uczestnicy rynku mają bardzo wiele pytań i wątpliwości a każdy chce przy okazji upiec swoją pieczeń
aukcje oze
Zielone technologie rozwijają:
Materiał Partnera
W dzisiejszym dynamicznym świecie zwiększająca się świadomość ekologiczna i potrzeba zmiany sposobu pozyskiwania, wykorzystywania oraz magazynowania energii wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Nowa, innowacyjna marka – Sigenergy,  wkracza  na polski rynek z ciekawymi rozwiązaniami dostosowanymi do obecnych realiów. Co to za firma i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?
Keno sigenergy
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!