Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010

Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010

Zapraszamy na kolejny Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA BEZPOŚREDNIA – REGULACJE, TECHNICZNE WARUNKI, ROZLICZENIA
BANER-WYSOKIE-NAPIĘCIE-png

Zgodnie z art. 2 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE przez linię bezpośrednią rozumie się linię elektroenergetyczną łączącą wydzielone miejsce wytwarzania energii elektrycznej z wydzielonym odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą producenta energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną w celu bezpośredniego zasilania ich własnych obiektów, spółek zależnych i uprawnionych   odbiorców. Przez odbiorcę rozumie się natomiast odbiorcę hurtowego lub odbiorcę końcowego.BANER WYSOKIE NAPIĘCIE png

Zgodnie z nową definicją: znika konieczność powiązania pomiędzy producentem (wytwórcą) energii elektrycznej a przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną (nie muszą to być więc podmioty powiązane, ale mogą być podmioty od siebie niezależne),

  • linia bezpośrednia może być infrastrukturą, za pomocą której zasilani są zarówno hurtowi, jak i końcowi odbiorcy energii,
  • nie jest wyłączona możliwość współdziałania linii bezpośredniej z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Podczas workshopu postaramy się Państwu przekazać wiedzę nt. zasad budowy linii bezpośredniej w Polsce. Przedstawimy jakie obowiązują tutaj regulacje, wymagania techniczne i zasady rozliczeń dostarczania energii elektrycznej. Podejmiemy też dyskusję nad opłacalnością inwestowania w linię bezpośrednią łączącą wytwórcę energii OZE z odbiorcą. A także bariery inwestycyjne jakie występują przy realizacji tych projektów.

Link do wydarzenia:  http://www.pime.pl/wydarzenia/1_1/155_AKADEMIA_WIEDZY_PIME_WORKSHOP_30102020

 

Komisja Europejska ogłosiła Falę Renowacji - strategię, która ma znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Termomodernizacja, zeroemisyjne źródła ciepła, technologie "smart home" - to może dać w Polsce bezpośrednio 100 tys. miejsc pracy. Bruksela planuje też stopniowe zaostrzanie regulacji, by nawet stare domy spełniały minimalne standardy efektywności energetycznej.
dom-remont-termomodernizacja
Operator przesyłowy gazu Gaz-System nalazł się wśród sygnatariuszy listu sektora gazowego do szefów KE i kierownictwa Unii, w którym apelują o zapewnienie mu przyszłości w Zielonym Ładzie. List wskazuje na obszary i technologie, w których sektor gazowy może przysłużyć się osiągnięciu neutralności klimatycznej.
gaz przesyl rura
S
Materiał Partnera
Począwszy od 17 sierpnia 2021 roku, zaczną obowiązywać nowe, znacznie ostrzejsze limity emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z obiektów energetycznych, wynikające z najnowszych konkluzji BAT. Jednym z najważniejszych monitorowanych związków będzie SO2.
przetwornik Liquiline Control
Technologie wspiera: