Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. XV Forum Nowej Gospodarki ONLINE – Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

XV Forum Nowej Gospodarki ONLINE – Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska.
Baner

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście przed województwem śląskim stoją ogromne wyzwania.

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji odnośnie zmian w ekosystemie energetyki i innowacji oraz nowego zdefiniowania jej filarów.
Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.Baner

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 XI 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinarów, odbywających w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020, poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania.

Udział we wszystkich częściach Forum jest bezpłatny, ze względu na charakter obrad uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:   https://tiny.pl/7ll4n

Harmonogram spotkań:

  • Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska

29 października 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce

5 listopada 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku

12 listopada 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku

19 listopada 2020, godz: 10:00

  • Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

27 listopada 2020, godz. 10:00

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki ONLINE będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Przygotowania do wydarzenia prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2784157528484296

Materiał Partnera
Począwszy od 17 sierpnia 2021 roku, zaczną obowiązywać nowe, znacznie ostrzejsze limity emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z obiektów energetycznych, wynikające z najnowszych konkluzji BAT. Jednym z najważniejszych monitorowanych związków będzie SO2.
przetwornik Liquiline Control
Technologie wspiera:
Polska Grupa Energetyczna przez 5 ostatnich lat wydała na inwestycje związane z węglem ok. 20 mld zł. Tylko na dwa bloki w Opolu poszło prawie 10 mld, budowany jeszcze blok w Turowie będzie kosztował ok. 6 mld. Ten kapitał dla grupy jest już w zasadzie stracony, nie przyniesie jej zwrotu. Ogłoszona 19 października strategia Polskiej Grupy Energetycznej jest smutnym świadectwem braku wyobraźni kolejnych decydentów. Od 2012 r., niezależnie od tego kto akurat sprawował władzę, nie tylko w Polsce, wiadomo było, że polityka energetyczna UE oznaczała zmierzch węgla, ale w Polsce nie przyjmowano tego do wiadomości.
Elektrownia Rybnik. Fot. PGE
Elektrownia Rybnik. Fot. PGE
Rynek energii rozwija:
Bartłomiej Derski odpowiadał na pytanie co dalej z rządowym programem dopłat do instalacji fotowoltaicznych "Mój prąd"
gazeta komputer media