XV Forum Nowej Gospodarki ONLINE - Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

XV Forum Nowej Gospodarki ONLINE - Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska.

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście przed województwem śląskim stoją ogromne wyzwania.

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji odnośnie zmian w ekosystemie energetyki i innowacji oraz nowego zdefiniowania jej filarów.
Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 XI 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinarów, odbywających w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020, poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania.

Udział we wszystkich częściach Forum jest bezpłatny, ze względu na charakter obrad uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:   https://tiny.pl/7ll4n

Harmonogram spotkań:

  • Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska

29 października 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce

5 listopada 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku

12 listopada 2020, godz. 10:00

  • Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku

19 listopada 2020, godz: 10:00

  • Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim

27 listopada 2020, godz. 10:00

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki ONLINE będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Przygotowania do wydarzenia prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2784157528484296

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE