Ministerstwo wyjaśnia co dalej z aukcjami OZE

Ministerstwo wyjaśnia co dalej z aukcjami OZE

Resort tłumaczy dlaczego rząd odwołał ostatnie aukcje OZE, odpowiada na pytania Obserwatora Legislacji Energetycznej o to kiedy odbędą się kolejne i co stanie się z wolumenami niewykorzystanymi we wrześniu i październiku. W analizie OLE także o tym jak może to wpłynąć na ceny uzyskiwane w kolejnych aukcjach.

Resort wyjaśnił dlaczego Rada Ministrów w trybie pilnym uchwaliła dwa rozporządzenia zgodnie z którymi w tym roku nie mogą się już odbyć kolejne aukcje OZE, a ta zorganizowana przez URE wrześniu nie mogła zostać rozstrzygnięta (zobacz: Jest decyzja o przeprowadzonej, a następnie odwołanej aukcji OZE).

Więcej: Rząd odwołał aukcje OZE o wartości 23 mld zł

– Potrzeba takiego działania wynika z faktu zakwestionowania przez Komisję Europejską mechanizmu konkurencyjności aukcji w toczącym się obecnie postępowaniu zatwierdzającym program pomocy SA.43697 – Polski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz ulg dla odbiorców energochłonnych – wyjaśnia w korespondencji z Obserwatorem Legislacji Energetycznej resort.

– W przekazanej Ministerstwu Energii oficjalnej korespondencji w dniu 27 września br. Komisja Europejska wyraziła wątpliwości, zgłaszane wcześniej w trybie roboczym, odnośnie konkurencyjności aukcji ogłoszonych w terminach 28.09, 2.10, 4.10, 6.10 i ich niezgodności z pkt 126 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (EEAG) – tłumaczy ministerstwo.

Resort rozstrzygnął także wątpliwości co do tego kiedy należy się spodziewać kolejnych aukcji OZE. – W związku z przekazaną Ministerstwu Energii przez Komisję Europejską korespondencją z dnia 27 września br. dotyczącą wątpliwości odnośnie konkurencyjności aukcji, nierozstrzyganie tegorocznych aukcji i przełożenie ich na 2018 r. pozwoli, w opinii ME, na zakończenie postępowania notyfikacyjnego, a następnie na zakończenie prac legislacyjnych dotyczących zmian ustawy o OZE – tłumaczy.

W ocenie Ministerstwa Energii wolumeny przewidziane do zakontraktowania w przyszłym roku powinny uwzględniać także ilość i wartość energii, która miała zostać zamówiona na tegorocznych aukcjach, które nie doszły do skutku.

To może oznaczać udostępnienie bardzo dużych wolumenów w przyszłorocznych aukcjach, czego konsekwencją z jednej strony może być wzrost wartości udzielanej pomocy publicznej. Należy bowiem oczekiwać, że inwestorzy będą starali się kontraktować energię blisko cen najdroższych instalacji, które będą miały szansę „załapać się” w tak dużych koszykach.

Dodatkowo Komisja Europejska wymaga, aby w zmienionej ustawie o OZE zwycięzcy aukcji byli wyłaniani w oparciu o pełną pomoc publiczną (wliczając w to pomoc inwestycyjną), a nie sam poziom wsparcia operacyjnego. W konsekwencji wśród wygranych w przyszłorocznych aukcjach może być więcej projektów, które całość luki finansowej wypełniać będą pomocą uzyskaną na aukcji (i doliczaną odbiorcom do rachunków jako opłata OZE).

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “Ministerstwo wyjaśnia co dalej z aukcjami OZE”

  1. My placimy podatki na wasze wyplaty a to oznacza ze ministerstwo musi odpowiednio pracowac!!!
    Jak nie umiecje pozadnie od lat podjac decyzje ,to najwyzszy czas odejsc.My nie chcemy wiecej placic za niewykonana prace.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej