Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Rząd musi wreszcie zacząć coś robić żeby ratować energetykę

Rząd musi wreszcie zacząć coś robić żeby ratować energetykę

Sądziłem, że osoby przygotowujące program funkcjonowania energetyki mają taki model przygotowany. Okazało się jednak, że myślenie o stołkach przysłoniło potrzeby.
Depositphotos 46746319 L

W okresie ostatnich dwóch miesięcy byliśmy świadkami „rewolucji kadrowej” w energetyce. Konieczność dokonania zmian kadrowych wynikała zarówno z potrzeb politycznych, jak i merytorycznych. Należało zastąpić kadrę kierowniczą w energetyce ludźmi kompetentnymi i odpowiedzialnymi. Generalnie dokonane zmiany należy ocenić pozytywnie.

Aktualna kadra zarządzająca energetyką jest na znacznie wyższym poziomie w stosunku do poprzedników. Do gremiów zarządczych wróciło szereg byłych pracowników energetyki zawodowej, osób z dużym doświadczeniem i cieszących się szacunkiem i zaufaniem. Trochę zabrakło ludzi młodych ze stażem zawodowym na stanowiskach operacyjnych w energetyce.

Podejmowane decyzje kadrowe wynikały z potrzeby chwili i nie zostały poprzedzone odpowiedzią na pytanie, jaki ma być model funkcjonowania energetyki polskiej. Obejmujący stanowiska prezesów nie wiedzą w jakim układzie organizacyjnym będą pracować. Teraz należy szybko przejść do następnego etapu –  ustalenia modelu funkcjonowania energetyki polskiej.

Model winien być kompleksowy, określający stosunki własnościowe, ekonomiczne, społeczne i kompetencyjne. Potrzeba chwili wymusiła zmiany personalne przed przyjęciem modelu funkcjonowania energetyki. Sądziłem , że osoby przygotowujące program funkcjonowania energetyki mają taki model przygotowany. Okazało się, że myślenie o stołkach przysłoniło potrzeby.

Potrzebne są nowe analizy dotyczące wydzielenia aktywów węglowych, powstania energetyki komunalnej i oddzielenia wytwarzania od dystrybucji (czego jestem zwolennikiem). Im dłużej będziemy zwlekali z decyzjami, tym będzie więcej propozycji, a to z kolei utrudni wprowadzenie jednoznacznych rozwiązań.

Co powinien zawierać model

Ustalenie sposobu finansowania energetyki. Określenie czy to ma być dotowana i w jaki sposób. Trzy najważniejsze kwestie, które rząd musi rozstrzygnąć to:

  1. poziom dotowania cen energii dla odbiorców indywidualnych i drobnych odbiorców przemysłowych
  2. poziom dotowania cen energii dla przemysłu w oparciu o ceny europejskie
  3. poziom dotowania budowy energetyki jądrowej

Ustalenie zasad rozliczeń w tym zakresie wyeliminuje z jednej strony z jednej strony nieuzasadnione roszczenia odbiorców odnośnie poziomu cen, a z drugiej strony powinno zapewnić producentom (szczególnie energochłonnym) konkurencyjność na rynku europejskim.

kpeik oze 2030 2040 rzad wem miks

Aktualna sytuacja odnośnie cen energii dla odbiorców indywidualnych z pewnością wywoła jeszcze wiele emocji. Dopłata 15 mld złotych do cen energii za pierwsze półrocze  z zysku Orlenu przesunęła konieczność podjęcia decyzji na drugie  półrocze, ale wciąż nie ma odpowiedzi kto i ile zapłaci za drugie półrocze.  Podobnie wygląda sprawa dopłat do energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego.

Jaki kapitał w energetyce

Kolejna kwestia, które trzeba rozstrzygnąć to stosunki własnościowe w energetyce? W jakim zakresie możliwy i pożądany będzie udział kapitału zagranicznego. Jakie są możliwości kapitału krajowego? Niezbędne jest ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za energetykę na szczeblu rządu. Aktualny model jest mało klarowny, niejednoznaczny i prowadzący do konfliktów.

Konieczne jest przyjęcie docelowego schematu organizacyjnego funkcjonowania energetyki. Schemat ten musi być uproszczony i zoptymalizowany. Musi posłużyć obniżeniu kosztów. Uważam, że OZE, ciepłownictwo oraz sieci SN i Nn winny być w gestii samorządów. Przyczyni się to do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia operatywności działania. Rola i miejsce energetyki przemysłowej to kolejna sprawa. Potencjał finansowy, intelektualny i energetyczny energetyki przemysłowej nie jest w pełni wykorzystany.

Przemysł powinien mieć zagwarantowaną stabilność cen energii elektrycznej w relacji do cen europejskich, bowiem tylko takie gwarancje mogą zapewnić właściwą kalkulację cen produktów na rynkach europejskich i mogą skłonić przemysł do inwestowania w źródła energii, magazyny energii i wspólne przedsięwzięcia z samorządami i energetyką zawodową.

Obniżenie kosztów funkcjonowania energetyki

Energetyka polska jest bardzo kosztowna. Wskaźniki ekonomiczne typu ilości zatrudnionych/wielkość energii, potrzeby własne i straty sieciowe, ilość pracowników na 100 km linii bądź na ilość odbiorców oraz nadmierna awaryjność znacznie odbiegają od podobnych wskaźników w energetyce europejskiej.

Pokrycie zapotrzebowania krajowego na energię elektryczną

Model funkcjonowania energetyki musi być – skorelowany z modelem ekonomicznym państwa. Dochodzenie do niego musi być etapowe, ale nie może przekroczyć aktualnej kadencji władzy. Musimy z całą otwartością i uczciwością przekazać odbiorcom energii informacje o sytuacji energetycznej i związanymi z tym zmianami cen za energie. Mogą być preferencje cenowe dla wąskiej grupy odbiorców przez wprowadzenie taryfy socjalnej, ale jej koszty musi pokrywać budżet a nie energetyka. Pozyskane duże środki europejskie na finansowanie transformacji energetyki pozwolą na realizacje programu rekonstrukcji i złagodzenie oporu zwolenników obecnego modelu.

Opowiadanie o rozwoju OZE i energetyki jądrowej przysłoniło temat zbilansowanie potrzeb energetycznych w ciągu najbliższych 3-6 lat. Grozi nam deficyt energii. Chcemy rozwijać indywidualne ciepłownictwo w oparciu o energie elektryczna (pompy ciepła, grzejniki elektryczne) nie uwzględniając barier energetycznych w postaci braku energii w systemie i braku zdolności przesyłowych.

Potrzeba żelaznej konsekwencji

Energetyka stanowi jeden z podstawowych warunków efektywnego funkcjonowania państwa. Stać jest nas na to, abyśmy podjęli niezbędne działania umożliwiające właściwe funkcjonowanie energetyki. Pracując przez ponad 60 lat w energetyce byłem obserwatorem wielu zmian organizacyjnych w sektorze, które korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie energetyki, ale pamiętam również wiele potknięć, brak konsekwencji i odwagi w podejmowaniu decyzji. Mam nadzieję i jestem przekonany, że tym razem uda się przyjąć optymalny model i z żelazną konsekwencją go wdrożyć.

Swoje przekonanie opieram na znajomości energetyki, zasad jej funkcjonowania i znajomości kadry. Mamy bardzo duży potencjał intelektualny, mamy kadrę, która zna z autopsji zasady funkcjonowania energetyki na świecie. Trzeba te osoby włączyć w prace studialne, a następnie w realizacje ustaleń.

Z podjęciem i przyjęciem programu transformacji energetyki nie możemy czekać. Nie musimy zlecać firmom konsultingowym prac studialnych. Stać jest nas na szybkie i optymalne opracowanie modelu. Materiał statystyczny jest w wystarczającej ilości i jakości, trzeba dokonać selekcji tych materiałów i przyjąć model funkcjonowania energetyki polskiej jako jeden z kamieni węgielnych polskiej energetyki.

Energetyka nie może być kulą u nogi polskiej gospodarki, a ma być wzorem ładu, porządku, dyscypliny i efektywności działania, czego wszystkim użytkownikom energii elektrycznej życzę.

Jacek Szyke – jeden z najstarszych wciąż aktywnych polskich energetyków. Urodzony w 1939 r. , absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1973 – 1982 dyrektor Zakładu Energetycznego w Płocku, od 1982 do 1987 dyrektor Elektrociepłowni Siekierki. Po transformacji współwłaściciel firmy doradczej JES Energy, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Członek i sekretarz rady nadzorczej Tauron Polska Energia w latach 2011-2020.

Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi dla państw członkowskich w sprawie zmian modelu aukcji OZE. Wytyczne mają wzmocnić europejski łańcuch dostaw. Uczestnicy rynku mają bardzo wiele pytań i wątpliwości a każdy chce przy okazji upiec swoją pieczeń
aukcje oze
Zielone technologie rozwijają:
Materiał Partnera
W dzisiejszym dynamicznym świecie zwiększająca się świadomość ekologiczna i potrzeba zmiany sposobu pozyskiwania, wykorzystywania oraz magazynowania energii wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Nowa, innowacyjna marka – Sigenergy,  wkracza  na polski rynek z ciekawymi rozwiązaniami dostosowanymi do obecnych realiów. Co to za firma i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?
Keno sigenergy
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Węgiel kamienny zasypuje wszystkie dostępne miejsca składowania. Górnicy pracują, ale energetyka nie spala go dostatecznie dużo. Winna jest pogoda, bo było za ciepło i na dodatek słonecznie więc fotowoltaika „blokowała” pracę innych elektrowni.
Depositphotos 170381044 XL
Fotowoltaikę wspiera:
Zagraniczna prasówka energetyczna: Im więcej OZE, tym więcej problemów mają elektrownie jądrowe; Niemiecki przemysł po kryzysie już się nie odbuduje; Chińczycy mówią, że Zachód przegrywa technologiczny wyścig; Elektrykom trzeba ładowarek, a nie ceł na chińskie samochody.
Elektrownia Jądrowa Dukovany fot. Depositphotos
Dynamicznie rosnąca produkcja energii ze źródeł odnawialnych stanowi coraz większe wyzwanie dla europejskich elektrowni jądrowych. Fot. Depositphotos
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Zielone technologie rozwijają: