Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Projektowane zmiany ustawy o OZE, 15.06.2016 Warszawa, 22.06.2016 Katowice

 

 

Zespół powermeetnigs.eu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym z cyklu specjalistycznym seminarium:

Projektowane zmiany ustawy o OZE – skutki dla funkcjonowania systemu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się w dwóch dogodnych terminach i lokalizacjach:

15 czerwca 2016 w Warszawie

oraz

22 czerwca 2016 w Katowicach

Spotkane w całości poświęcone jest procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE i wpływie tych zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Wśród najważniejszych zagadnień, które zostaną omówione podczas seminarium znalazły się:

 • wpływ projektowanych zmian ustawy na „stary” system wsparcia – system wydawania świadectw pochodzenia,

 • katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,

 • definicja instalacji odnawialnego źródła energii,

 • definicja dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,

 • obowiązkowy udziału biomasy lokalnej,

 • brzmienie oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,

 • delegacja zawarta w art. 119 ustawy – OZE,

 • prawa i obowiązki uczestników systemu aukcyjnego, w tym modyfikacje wynikające z nowelizacji ustawy,

 • procedura pre-klasyfikacyjna,

 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,

 • nowe koszyki aukcyjne,

 • nowe kategorie podmiotów, które mogą przystąpić do aukcji,

 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,

 • możliwy algorytm rozstrzygnięcia,

 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,

 • zakres danych, jakie w świetle przepisów ustawy będą mogły podlegać upublicznieniu,

 • dopuszczalna pomoc publiczna kierowana do przedsiębiorstw energetycznych, zasady potwierdzania występowania tzw. „efektu zachęty” oraz skutki naruszenia art. 43 ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym przez przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Prowadzące wspólnie z uczestnikami wypełnią również formularz oferty aukcyjnej, wskazując przy tym na kluczowe jego elementy, mogące budzić wątpliwości na etapie przygotowywania oferty.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni eksperci – Radca Prawny PaniKatarzyna Szwed – Lipińskawieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem szkolenia w codziennej praktyce zawodowej oraz PaniAleksandra Świerczewska –wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

Zapraszam do udziału, z pewnością warto zapoznać się z nadchodzącymi zmianami już dziś.

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak

Project Manager

powermeetings.eu

tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu

 

W tym roku Polska ponownie sprowadzi więcej energii zza granicy, niż wyeksportuje – wynika z analizy portalu WysokieNapiecie.pl. Do importu energii przyjdzie nam przywyknąć. Rząd uważa zmiany za cios w suwerenność, ale pomysłu na zatrzymanie napływu tańszej energii brakuje. Tymczasem unijny eksperyment z rynkiem energii na razie zmierza w ślepy zaułek.

Polska Grupa Górnicza nie będzie już eksportować węgla drogą morską, bo zbyt wiele musiała do tego dopłacać. Chce się skupić na rynku wewnętrznym i eksporcie do najbliższych sąsiadów. Upadłość czeskiego OKD może otworzyć rynek na import z Polski.

Dziennik "Fakt" powołując się na informacje Obserwatora Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl pisze o propozycji podniesienia opłaty przejściowej, doliczanej do rachunku odbiorców energii elektrycznej.