Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Gaz
  6. >
  7. GAZ-SYSTEM ponownie uznany liderem bezpiecznej pracy

GAZ-SYSTEM ponownie uznany liderem bezpiecznej pracy

Materiał Partnera
Za działalność prowadzoną w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa pracy GAZ-SYSTEM został wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Nagrodę wręczono podczas XXI Forum Liderów Bezpiecznej Pracy we Wrocławiu, które odbyło się 6-7 listopada 2018 r.
Gaz-sys2

– System działań prewencyjnych jest dla naszej spółki szczególnie ważny. Stworzyliśmy i z sukcesami doskonalimy Akademię BHP, czyli program chroniący pracowników, ale także nasze otoczenie – powiedział Paweł Mońka, dyrektor Pionu BHP i PPOŻ GAZ-SYSTEM odbierając wyróżenienie.

GAZ-SYSTEM angażuje się w kampanie dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i zdrowia. Ich programy obejmują m.in. warsztaty, ćwiczenia i pokazy, które odbywają się przy ścisłej współpracy ze strażą pożarną i wykonawcami. W trosce o bezpieczeństwo spółka tworzy także materiały edukacyjne skierowane głównie do pracowników, ale również do wykonawców, współpracowników oraz uczniów. Ponadto, w tym roku odbyły się VII mistrzostwa o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami zwycięska drużyna reprezentuje spółkę podczas podobnych mistrzostw dla branży gazowej i naftowej również zainicjowanych i organizowanych przez GAZ-SYSTEM.

„Bezpieczeństwo Pracy w XXI wieku. 20 lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy” to dwudniowa konferencja, podczas której zaprezentowano dobre praktyki z zakresu zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy oraz właściwego zarządzania bhp. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa pracy zostały omówione podczas grupowych warsztatach oraz wizyty technicznej w jednym z wrocławskich przedsiębiorstw.

Wyróżnionym firmom wręczono Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. W zależności od rezultatów uzyskiwanych m.in. na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, liderzy są nagradzani Zieloną, Srebrną oraz Złotą Kartą.

Podczas konferencji GAZ-SYSTEM zaprezentował działalność Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu w Pogórskiej Woli, które prowadzi m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego, badania w środowisku pracy oraz hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Laboratorium kontroluje także jakość gazu ziemnego.

GAZ-SYSTEM jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FLBP) od 2011 r. W 2012 r. spółka została nagrodzona Zieloną Kartkę Bezpiecznej Pracy, a w 2016 r. – najwyższym wyróżnieniem – Złotą Kartą, która obowiązuje przez dwa lata. W tym roku Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy otrzymała również spółka Polskie LNG, której właścicielem jest GAZ-SYSTEM. FLBP zrzesza obecnie 142 przedsiębiorstwa, które stanowią przykład dobrego zarządzania kulturą bezpiecznej pracy. Działalność organizacji koordynowana jest przez CIOP-PIB.