Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 22.04.2016, Warszawa

FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
w ramach Platformy Zrównoważona Energia

Konferencja jest organizowana we współpracy z Ministerstwem Energii

„Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju krajów”
22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa 

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski.

Konieczne są dalsze działania w zakresie  poprawy efektywności energetycznej, rozwoju mechanizmów konkurencji oraz innowacyjności przy zachowaniu określonego bezpieczeństwa energetycznego. Nowoczesna i inteligentna gospodarka wymaga m.in. inteligentnych sieci energetycznych, poprawy i ujednolicenia poziomu infrastruktury technicznej oraz przystosowania całego systemu do zmieniających się warunków. Odpowiedzią na te wyzwania jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi fundament zrównoważonego i inteligentnego rozwoju wszystkich działów naszej gospodarki i ochrony środowiska, wspiera proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, a docelowo obejmie wszystkie obszary gospodarki: począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, poprzez przemysł, a na gospodarstwach domowych skończywszy.

Są to najważniejsze zagadnienia, które będą przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia pt. „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju krajów” organizowanej we współpracy z Ministerstwem Energii. Forum odbędzie się 22 kwietnia 2015 w Warszawie (Ministerstwo Energii, sala Pod Kopułą).

Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Koniecznością jest nadążenie za ogólnoświatowym już trendem ochrony środowiska i ograniczania ocieplania klimatu oraz poszukiwanie nowych, korzystnych dla nas rozwiązań. Dla Polski oznacza to ewolucyjną przebudowę gospodarki oraz nowoczesną i dynamiczną reindustrializację na wszystkich poziomach równocześnie. Polski Rząd dostrzega te wyzwania, dlatego stały się one przedmiotem opracowanego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Planu Odpowiedzialnego Rozwoju”. 

Celem Forum Gospodarki Niskoemisyjnej jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  • Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia);
  • Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego;

Konferencja składać się będzie z trzech sesji z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową, na której obecni będą czołowi przedstawiciele środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w Forum można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.proinwestycje.pl w zakładce „formularze zgłoszeniowe”.

Panele będą moderowane przez Bartłomieja Derskiego, Wydawcę serwisu Wysokie Napięcie oraz Wojciecha Jakóbika, Redaktora Naczelnego Biznes Alert.

Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela Agnieszka Ferreira, manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne, e-mail: [email protected], tel. 22 424 82 00.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali: Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w ME, Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE, Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny Produkcji, KGHM, Zbigniew Bis, Profesor, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska, Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne, Piotr Dorawa, Prezes Zarządu, Energa Operator, Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa, Jerzy Kątcki, Zastępca Dyrektora, kierujący działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE, Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA SA, Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu, Globema, Bolesław Mostowski, Kierownik Projektu „System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem”, Procesy Inwestycyjne, Mirosław Motyka, Dyrektor Biura Współpracy z Instytucjami Państwowymi oraz Integracji Branży Hutniczej, Arcellor Mittal, Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu, Virtual Power Plant, Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron, Kinga Piecuch, Prezes Zarządu, SAP Polska, Stanisław Poręba, Partner, EY, Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, Wiesław Różacki, Prezes Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe na Polskę, Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu, PSE, Andrzej Słodczyk, Wiceprezes Zarządu, Atende, Konstantin Staschus, Sekretarz Generalny, ENTSO-E, Robert Stelmaszczyk, Prezes PTPiREE, Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE, Tomasz Ślęzak, Dyrektor ds. Nadzoru Korporacyjnego i Relacji z Sektorem Publicznym, ArcelorMittal Poland, Roman Targosz, Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi, Daivis Virbickas, Prezes Zarządu, Litgrid, Robert Zasina, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Tauron Dystrybucja.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online

22.04.2016 o godz. 9:00

Górnicze związki zawodowe w poniedziałek będą naradzać się ws. projektu porozumienia płacowego dla ponad 30 tys. pracowników Kompanii Węglowej. Chociaż na szali leżą ich miejsca pracy, związkowcy walczą o premie. Rząd oddał już wszystko co mógł, a i tak może nie dojść do porozumienia ze związkami.

Magazynowanie energii będzie największą rewolucją technologiczną w branży energetycznej. Mimo to, Polska w horyzoncie 10 lat powinna oprzeć wytwarzanie energii na węglu – takiego zdania są uczestnicy i absolwenci Akademii Energii, organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.

Próba ratowania polskiego górnictwa poprzez eksport węgla da mało znaczący efekt. Nie zmieni najistotniejszego, że trzeba zamykać najgorsze kopalnie Kompanii Węglowej - mówi w rozmowie z Market News 24 red. Bartłomiej Derski.