Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Efektywność energetyczna 2016 – nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia, 21.04.2016, Warszawa

 

 

Szanowni Państwo, 

23 lutego 2016 rząd przyjął projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej, mającej zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia – do końca 2020 r. – określonego poziomu oszczędności energii. 

Regulacje zawarte w nowym projekcie wprowadzają wiele zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, a w tym:

  • nowe zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw,
  • pojawił się nowy rozdział pn. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Musi mieć jednak odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie,
  • odchodzenie od opłaty zastępczej – stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. – 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc.
  • wprowadzono zestaw kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie, takich jak np. brak uiszczenia opłaty zastępczej czy nie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary. 

Więcej na temat nadchodzących zmian, nowych obowiązków dla przedsiębiorstw oraz funkcjonowania systemu białych certyfikatów po wejściu w życie ustawy dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego przez industry-events.eu specjalistycznego seminarium: 

Efektywność energetyczna 2016 – nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia,

które odbędzie się 21 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie.

Celem spotkania jest analiza rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie w tym porównanie projektowanego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie świadectw efektywności energetycznej. 

Spotkanie poprowadzi Marek Zawiska, Wieloletni praktyk,Ekspert ds. efektywności energetycznej 

Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na www.industry-events.eu 

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak
Dyrektor Projektu
industry-events.eu

tel.: +48 690 144 776
email: [email protected]

 

Stacja TVN 24 BiS powołując się na informacje, do których dotarł Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl pisze o uwagach Biura Analiz Sejmowych do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie waitrowe.

Janusz Pilitowski nie nadzoruje już departamentu odpowiedzialnego w Ministerstwie Energii za energetykę odnawialną. Do czasu powołania nowego dyrektora jego obowiązki przejął kto inny.

42 mln zł zapłaci PGE Energia Odnawialna za badania środowiskowe, raport oraz uzyskanie DSU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla farmy wiatrowej na Bałtyku. Po badaniach, podobnie jak  Polenergia, PGE poczeka na sprzyjający wiatr. Polityczny.

Zielone technologie rozwijają:

Unijny komisarz ds. energii Manuel Arias Cañete wygłosił przemówienie podczas Europejskiej Konferencji Regulatorów Energii we Florencji 3 marca. Odniósł się m.in. do roli mechanizmów wspierania mocy w nowym modelu rynku. Wspieranie wyłącznie mocy w danym kraju kosztem wymiany transgranicznej nie będzie możliwe.