Menu
Patronat honorowy Patronage

Debata pt.: „Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2”, 25.02.2016, Warszawa

 

 

Debata pt.: „Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2”

25.02.2016r. w godz. 11:00-14:00

(siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa)

Cele polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, które zostały ustanowione przez Radę Europejską 24.10.2014r., obejmują: redukcję emisji GHG o 40% w stosunku do 1990 roku (instalacje ETS 43%, non-ETS 30% w odniesieniu do 2005r.) oraz udział energii z OZE i poprawę efektywności energetycznej po 27%. Dla krajów o niższym stopniu rozwoju przewidziano mechanizmy kompensacyjne. Należą do nich: możliwość bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji w ramach EU ETS dla wytwórców energii elektrycznej (tzw. derogacje CO2) w ramach krajowych puli uprawnień do sprzedaży poprzez aukcje oraz Fundusz Modernizacyjny utworzony ze środków ze sprzedaży rezerwy uprawnień równej 2% całkowitej puli unijnej w okresie 2021-2030. 

Wpływ powyższego na polską gospodarkę i zachowanie jej konkurencyjności zależy od szczegółowych rozwiązań, zatem  powinniśmy zabiegać o uwzględnienie stanowiska naszego kraju. Polska nie zgadza się ze zbyt ambitną polityką i składa skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europejską przyspieszenie terminu wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej (Market Stability Reserve – MSR). Zamiast w 2021r. miałby on wejść w życie z początkiem 2019r. Według Pani Premier Beaty Szydło: Chcemy wywiązać się ze zobowiązań dotyczących ochrony klimatu, ale też chcemy, aby polska gospodarka się rozwijała (…) Chodzi o możliwość spokojnego rozwoju gospodarki, stworzenia warunków do konkurowania polskich przedsiębiorstw”. 

Przedmiotem dyskusji podczas debaty będą zagadnienia dotyczące polskiej ścieżki zmniejszania emisji CO2, a w tym:

  • Optymalizacja redukcji emisji CO2 w skali całej gospodarki (sektory objęte ETS i non-ETS) uwzględniając cel unijny i koszty możliwe do poniesienia przez polską gospodarkę,
  • Wpływ proponowanych zmian na carbon leakage,
  • Koszty redukcji emisji CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • Możliwość skorzystania z derogacji; wpływ na ceny energii elektrycznej, rozwój inwestycji,
  • Projekt funkcjonowania i zarządzania Funduszem Modernizacyjnym,
  • Czy możliwa jest wspólna dyskusja i dążenie do „spakietowania” ustaleń dla ETS i non-ETS i czy może się to przyczynić do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki? 

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali: Adam Janczak, Z-ca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, MSZ, Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE, Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA, Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Impexmetal, Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Michał Kurtyka, Wiceminister Energii, Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju, Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron, Mirosław Motyka, ArcelorMittal Poland, Wojciech Tabiś,Dyrektor biura PTPiREE, Roman Targosz, Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi, Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, PGNiG, Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne 

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Agnieszka Ferreira,
e-mail: [email protected], tel. 601 774 480.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt-Solartechnik Polska Sp. z o.o. lider fotowoltaiki w Polsce – wybudowaliśmy w latach 2014 – 2015 roku na terenie całego kraju łącznie ponad 20MW farm fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji do 40kW, co dało około 33-procentowy udział na polskim rynku.Z kolei na terenie Europy grupa kapitałowa Projekt-Solartechnik od 2009 do 2016 roku wybudowała łącznie 170MW.

Artykuł sponsorowany

Gazeta Wyborcza kontynuuje temat niekontrolowanych przepływów energii elektrycznej z północnych Niemiec przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry do Bawarii, Austrii i dalej do Włoch.