Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż

Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż

nbsp;Senat odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która zakłada ochronę złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego.

Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 227 posłów, 219 było przeciw, jeden wstrzymał się.

Nowelizacja wprowadza definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju miało podlegać szczególnej ochronie prawnej. Złoża po udokumentowaniu mogą uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów i w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej.

Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać ma dwuletni termin na dokonanie przeglądu dot. spełnienia złóż strategicznych. Na terenach ponad złożami kopalin można będzie – jak zakładała nowelizacja – prowadzić działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii (np. posadowienie farm PV) czy rolniczą.

Inwestycje nie będą mogły jednak być trwale związane z gruntem, tak by nie zablokować przyszłej eksploatacji złoża. Nowela określa też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji, liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin, m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, a także podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

Ustawa ma również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

(ISBnews)