Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Polimex-Mostostal ma list intencyjny z Tauronem i PFR dot. nabycia akcji Rafako

Polimex-Mostostal ma list intencyjny z Tauronem i PFR dot. nabycia akcji Rafako

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) – Polimex-Mostostal zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – spółką zależną Taurona Polskiej Energii – i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako, podał Polimex-Mostostal.

"Przedmiotem listu intencyjnego jest wola podjęcia prac związanych z ustaleniem 1) możliwości prawnych oraz faktycznych i warunków utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu, 2) warunków transakcji, 3) współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami, a także 4) przeprowadzenia badania due diligence" – czytamy w komunikacie.

Intencją NJGT nie byłoby nabycie akcji Rafako, lecz wola wsparcia konsorcjum w pracach związanych z możliwą transakcją, zastrzeżono.

"Strony listu intencyjnego wyraziły również zamiar ustalenia zasad ewentualnego udostępnienia NJGT wyników badania due diligence Rafako w zakresie niezbędnym dla oceny zasobów Rafako wystarczających dla realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie oraz współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami" – czytamy dalej.

List intencyjny wszedł w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje w stosunku do każdej ze stron do dnia wyrażenia woli rezygnacji z dalszej współpracy, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podano także.

Pod koniec września br. Rafako i jego spółka zależna E003B7 skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej wniosek o zakończenie mediacji prowadzonej z Nowe Jaworzno Grupa Tauron, dotyczącej umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. 20 września prezes Rafako Jarosław Domagalski-Łabędzki poinformował ISBews, że termin ponownego uruchomienia bloku w Jaworznie w lutym 2022 r. jest praktycznie nierealny. Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r. Ich cel to doprowadzenie do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)