Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Szkolenia dotyczące rynku energii

Szkolenia dotyczące rynku energii

Zapraszamy na szkolenia dotyczące najbardziej głośnych tematów obecnie na rynku energii dotyczące m.in. NOWEJ USTAWY O MAKSYLANYCH CENACH, ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU OBLICZANIA LIMITU CENY, REKOMPENSATACH, OBLIGU GIEŁDOWYM ORAZ ODPISU NA FUNDUSZ.
baner800x400px-v1 22.11.2022

Szkolenia prowadzi wiodący ekspert na rynku, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Poniżej szczegóły szkoleń:


22 listopada 2022r.- on-line
28 listopada 2022r. – stacjonarnie Katowice

30 listopada 2022r. – stacjonarnie Warszawa

PROGRAM
8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Stosowane ceny sprzedaży energii w 2023 r. z obiorcami uprawnionymi.
9.20-10.00 Katalog odbiorców uprawnianych.
10.00-10.30 Rekompensaty. Rodzaje rozliczeń.
10.30-11.00 Cena maksymalna, cena odniesienia, cena referencyjna, cena umowna. Zasady stosowania oraz ich ustalania.
11.00-11.15 Przerwa
11.15-11.30 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych i wymogi składanych oświadczeń.
11.30-11.45 Zaliczki. Elementy wniosku o jej wypłatę.
11.45-12.15 Zasady rozliczania rekompensat.
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Odpis na Fundusz. Specyfika nowej regulacji.
– Rodzaje wytwórców polegających obowiązkowi. Wyłączenia. Zasady ustalania odpisu.
– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia
13.30-14.00 Kary pieniężne. Zasady odpowiedzialności
14.00-14.15 Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.
14.15-15.15 ROZPORZĄDZENIA:
– w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
15.15-15.40 Likwidacja obliga giełdowego
15.40-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.


Prowadzący: Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Szczegóły 22 listopada 2022r. (on-line) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/865-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej


Szczegóły 28 listopada 2022r. (stacjonarnie Katowice) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/867-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej-katowice

Szczegóły 30 listopada 2022r. (stacjonarnie Warszawa) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/866-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej-warszawa

Resorty kierowane przez minister klimatu Annę Moskwę oraz ministra rozwoju Waldemara Budę nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie regulacji, które odblokowałyby możliwość budowy linii bezpośrednich. To jeden z głównych postulatów zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora odnawialnych źródeł energii.
Przeciąganie linii w rządzie. Klimat siłuje się z Rozwojem
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Dosyć szybko można zmniejszyć ślad węglowy kupując zieloną energię. Trudniej jest przyczynić się do rzeczywistej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
co2
Zielone technologie rozwijają:
Przyszłość wielkich elektrowni atomowych to jeden wielki znak zapytania. Bruksela woli się nią nimi nie zajmować, prywatni inwestorzy trzymają się z daleka, rządy nawet jeśli chcą, to im nie wychodzi. Czy kryzys energetyczny sprawi, że duże elektrownie atomowe wrócą do łask?
Elektrownia atomowa
Elektrownia atomowa
BGK przygotowuje się do nowego wsparcia właścicieli domów wielorodzinnych, którzy zainwestują w OZE. Można sfinansować nawet połowę wartości inwestycji
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dostaną wreszcie wyższe dotacje do OZE
Zielone technologie rozwijają: