Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Szkolenia dotyczące rynku energii

Szkolenia dotyczące rynku energii

Zapraszamy na szkolenia dotyczące najbardziej głośnych tematów obecnie na rynku energii dotyczące m.in. NOWEJ USTAWY O MAKSYLANYCH CENACH, ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU OBLICZANIA LIMITU CENY, REKOMPENSATACH, OBLIGU GIEŁDOWYM ORAZ ODPISU NA FUNDUSZ.
baner800x400px-v1 22.11.2022

Szkolenia prowadzi wiodący ekspert na rynku, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Poniżej szczegóły szkoleń:


22 listopada 2022r.- on-line
28 listopada 2022r. – stacjonarnie Katowice

30 listopada 2022r. – stacjonarnie Warszawa

PROGRAM
8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Stosowane ceny sprzedaży energii w 2023 r. z obiorcami uprawnionymi.
9.20-10.00 Katalog odbiorców uprawnianych.
10.00-10.30 Rekompensaty. Rodzaje rozliczeń.
10.30-11.00 Cena maksymalna, cena odniesienia, cena referencyjna, cena umowna. Zasady stosowania oraz ich ustalania.
11.00-11.15 Przerwa
11.15-11.30 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych i wymogi składanych oświadczeń.
11.30-11.45 Zaliczki. Elementy wniosku o jej wypłatę.
11.45-12.15 Zasady rozliczania rekompensat.
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Odpis na Fundusz. Specyfika nowej regulacji.
– Rodzaje wytwórców polegających obowiązkowi. Wyłączenia. Zasady ustalania odpisu.
– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia
13.30-14.00 Kary pieniężne. Zasady odpowiedzialności
14.00-14.15 Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.
14.15-15.15 ROZPORZĄDZENIA:
– w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
15.15-15.40 Likwidacja obliga giełdowego
15.40-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.


Prowadzący: Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Szczegóły 22 listopada 2022r. (on-line) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/865-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej


Szczegóły 28 listopada 2022r. (stacjonarnie Katowice) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/867-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej-katowice

Szczegóły 30 listopada 2022r. (stacjonarnie Warszawa) – https://euro-con.pl/pl/energetyka/866-nowa-ustawa-o-maksymalnych-cenach-energii-elektrycznej-warszawa

Resorty kierowane przez minister klimatu Annę Moskwę oraz ministra rozwoju Waldemara Budę nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie regulacji, które odblokowałyby możliwość budowy linii bezpośrednich. To jeden z głównych postulatów zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora odnawialnych źródeł energii.
Przeciąganie linii w rządzie. Klimat siłuje się z Rozwojem
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek fotowoltaiki w Polsce ponownie przeżywa dynamiczny wzrost, który rozpoczął się w sierpniu 2022 r.
Zrzut ekranu 2023-02-06 130911
Fotowoltaikę wspiera:
Dosyć szybko można zmniejszyć ślad węglowy kupując zieloną energię. Trudniej jest przyczynić się do rzeczywistej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
co2
Zielone technologie rozwijają:
Partner działu Klimat:
Przyszłość wielkich elektrowni atomowych to jeden wielki znak zapytania. Bruksela woli się nią nimi nie zajmować, prywatni inwestorzy trzymają się z daleka, rządy nawet jeśli chcą, to im nie wychodzi. Czy kryzys energetyczny sprawi, że duże elektrownie atomowe wrócą do łask?
Elektrownia atomowa
Elektrownia atomowa
Technologie wspiera:
Rynek energii rozwija: