Menu
Patronat honorowy Patronage

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, 12-13.05.2015, Warszawa

Obywatel z Energią

Największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce (nowa formuła, corocznego, odbywającego się począwszy od 2008 roku, Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy)

Patronaty Honorowe: NCBiR, NFOŚiGW, URE, PARP

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej

Miejsce: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

Data: 12-13 maja 2015

W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się coroczne Forum organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, nieprzerwanie od 2008 roku. Tegoroczna konferencja – Forum Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna dedykowana wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE.  Forum jest największym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem poświęconym energetyce prosumenckiej, integrującym środowiska skupione wokół odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tegoroczna tematyka Forum będzie dotyczyła wyłącznie rozwoju sektora energetyki prosumenckiej w Polsce. Bardzo dobrym impulsem do jej rozwoju jest uchwalona w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa, pomimo swoich ograniczeń, stworzyła realne warunki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ponad 200 tys. nowoczesnych mikroinstalacjach użytkowanych przez gospodarstwa domowe, małe i firmy rodzinne, samorządy i tzw. „trzeci sektor”. Dzięki taryfom gwarantowanym prosumenci będą mieć pewność, że wytworzona przez nich energia będzie odkupywana po stałej cenie przez 15 lat w takiej części, w jakiej będzie zaoferowana. Jest to niebywały sukces w skali kraju i „zielone światło” dla przemysłu, na którego istotną rolę w gospodarce Pan Premier Jerzy Buzek zwrócił szczególną uwagę podczas ubiegłorocznego Forum w Raciborzu.

Program FEP skierowany jest do różnych grup społecznych oraz zawodowych związanych z energetyką prosumencką i nakierowany na integrację środowiska skupionego wokół odnawialnych źródeł energii (OZE). Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze prognozy, informacje gospodarcze, aktualny stan prac nad regulacjami prawnymi oraz praktyczne aspekty związane z inwestowaniem w mikroinstalacje OZE w Polsce. Nadchodząca konferencja będzie już ósmą z kolei. Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce w Raciborzu (2014), Toruniu (2013), Krakowie (2012), Warszawie (2011), Niepołomicach (2010), Poznaniu (2009) i w Katowicach (2008).

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz do zgłaszania propozycji tematów do programu Forum.

Partnerzy portalu

Operator polskich sieci energetycznych ma ambiwalentne odczucia po propozycjach Brukseli. Nie kryje, że wprowadzenie rynku mocy w Polsce może zostać zablokowane przez Komisję Europejską.

Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

- Stosujemy tę samą strategię co wielkie firmy górnicze, takie jak Glencore czy Xstrata - mówią w Kompanii Węglowej. - Ale Glencore nie ma połowy rynku i nie dostaje wsparcia od państwa - ripostują konkurenci.

Partnerzy portalu

Dwie z pięciu nagród za najlepsze publikacje dotyczące energetyki w 2014 roku trafiły do redakcji portalu WysokieNapiecie.pl.

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu