Menu
Patronat honorowy Patronage

Rząd pokazał projekt zmian w górnictwie do końca 2027 r.

Projekt zakłada m.in jednorazowe odprawy dla górników oraz zwiększenie budżetu na zamykanie kopalń

Wykup dostęp online i przeczytaj do końca

Kup dostęp
Na rynku ciepła systemowego nie działa niewidzialna ręka rynku i mechanizm konkurencji. W ich miejsce wchodzi Urząd Regulacji Energetyki a jego zadaniem jest zapewnienie nabywcy ciepła systemowego możliwości nabycia tego produktu po odpowiedniej cenie oraz w odpowiedniej jakości
Technologie wspiera:
Redaktor naczelny - Rafał Zasuń odpowiada na pytanie czym jest i do czego jest potrzebna Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.
Bogdanka i JSW pozostaną poza tzw. umową społeczną. Giełdowe spółki nie chcą wyznaczyć dat zamknięcia kopalń w zamian za rządowe dopłaty do produkowanego przez siebie węgla.
Polemika Ewy Malickiej, prezeski Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych pokazuje, że warto rozmawiać o przyszłości energetyki wodnej w Polsce. W pełni zgadzam się z głównym przekazem – każdy przypadek inwestycji wodnej należy rozpatrywać indywidualnie. Trzeba jednak zaznaczyć, że jak każda technologia OZE, również mała energetyka wodna, też musi podlegać rachunkowi zysków i strat.
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: