Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Gaz
  6. >
  7. Zmiana planów Gaz-Systemu: więcej przyłączeń do sieci przesyłowej gazu

Zmiana planów Gaz-Systemu: więcej przyłączeń do sieci przesyłowej gazu

Operator systemu przesyłowego gazu zdecydował się zmodyfikować uzgodniony z Regulatorem 10-letni plan rozwoju i rozpoczął stosowne konsultacje. Nowa wersja plany od starej różni się przede wszystkim znacznie większą liczbą przyłączeń nowych obiektów - punktowych i sieci dystrybucyjnych do gazociągów przesyłowych. 
gaz-system-prognozy-przesylowe

Nowe nakłady i otoczenie rynkowe

Operator konieczność skorygowania KDPR (Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju) 2020-2029 tłumaczy dwoma okolicznościami. Po pierwsze zmianą wartości nakładów dla wielu zadań ujętych w KDPR z przyczyn niezależnych. A po drugie decyzjami, wynikającymi ze zmian w otoczeniu rynkowym. W przypadku złożenia korekty KDPR do Prezesa URE, przepisy przewidują, że musi to być poprzedzone konsultacjami.

Jak zauważa operator w przekazanym do konsultacji wyciągu KDPR, do  2025 r. w efekcie zrealizowania zaplanowanych działań rozwojowych nastąpi całkowita zastępowalność technicznych zdolności importowych ulokowanych na wschodniej granicy. Natomiast planowany przyrost długości sieci przesyłowej w okresie 2021-2029 wyniesie ok. 3,2 tys km.

Scenariusze: umiarkowany i optymalny

Gaz-System prezentuje dwa scenariusze wykorzystania sieci gazowej – umiarkowany i optymalny. Ten pierwszy w założeniach ma wynikać ze znaczącego wzrostu ceny gazu, wynikającej z dużego popytu w Europie i konieczności importu z Rosji. W scenariuszu optymalnego rozwoju zakłada się umiarkowany wzrost ceny ze względu na szerszy dostęp do wspólnego rynku UE i globalnego rynku LNG.gaz system prognozy przesylowe

Prognozy usługi przesyłowej, tożsamej z popytem na gaz plus eksport nie różnią się zbytnio od ostatnich, zawartych w uzgodnionej z Regulatorem wersji KDPR z sierpnia 2019. Również prognozy eksportu znacząco nie odbiegają od poprzednich.

Gaz-System dalej zakłada, że największy wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na gaz i dynamikę zmian ilości przesyłanego gazu będą miały zmiany na polskim rynku elektroenergetyki. Ponieważ to sektor energetyczny ma mieć największy wpływ na przesył gazu, we wszystkich wariantach operator przyjął jednakowy poziom zapotrzebowania ze strony pozostałych grup – odbiorców komunalnych, handlu i usług oraz przemysłu.

Nowe przyłączenia do sieci przesyłowej gazu

Największą różnicę widać w planowanych przyłączeniach do sieni przesyłowej. Zniknęło zaledwie jedno – sieci dystrybucyjnej w Sękocinie ze względu na rozwiązanie umowy.

Natomiast lista planowanych przyłączeń wydłużyła się z ośmiu do 44 pozycji, przy czym obecność na nowszej liście EC Żerań można w zasadzie uznać za opóźnienie w oddaniu bloku. Miał on działać już w tym sezonie zimowym, ale według ostatnich ustaleń ma ruszyć w czerwcu 2021 r.

Na poprzedniej liście są FSRU, stołeczne elektrociepłownie PGNiG Termiki: Kawęczyn i Siekierki, EC Wybrzeże Lotosu (Kolnik), nowe sieci dystrybucyjne w aglomeracjach warszawskiej i bydgoskiej. Te same pozycje znajdziemy w najnowszej wersji KDPR.

Ale do tego w perspektywie 2025 dochodzą jeszcze takie przyłączenia słynnej Ostrołęki C, nowych bloków w Kozienicach, gdańskiego bloku CCGT, w sprawie budowy którego Energa, Orlen i Lotos podpisały list intencyjny, dwóch dużych jednostek w ZEDO, EC Czechnica – Wrocław, Veolii Poznań, czy EC Lublin Wrotków.

Poza energetyką w nowych planach jest przyłączenie Synthos Dwory 7, czyli zakładów w Oświęcimiu, kilku innych dużych zakładów przemysłowych, oraz 19 sieci lokalnych PSG, 5 sieci niezależnego OSD G.EN. czy Uzdrowiska Solec Zdrój.

 

Ministerstwo Klimatu w tajemnicy negocjuje z Brukselą plan jak utrzymać część elektrowni węglowych po 2025 r. Bez nich krajowy system energetyczny może sobie nie poradzić. Model wsparcia ma być wzorowany na niemieckim
elektrownia wieze
Elementem, uznawanej już za nieuchronną, transformacji energetycznej jest digitalizacja całego sektora. Przełom nadchodzi  znacznie szybciej, niż to jeszcze niedawno przewidywano. A to oznacza, że firmy działające na rynku muszą wykorzystać wszystkie narzędzia by radykalnie zmienić sposób działania
monitor-1307227 1280
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera: