Co dalej ze wsparciem kogeneracji?

Co dalej ze wsparciem kogeneracji?

 

W Ministerstwie Energii ścierają się dwa poglądy, w rezultacie prezentacja z nowym systemem wsparcia zniknęła ze strony internetowej ME.

Na początku września Ministerstwo Energii pokazało założenia do nowego systemu wsparcia kogeneracji. Prezentacja ukazała się też na stronach ME.

Po kilkunastu dniach została jednak stamtąd zdjęta. Według nieoficjalnych informacji OLE część kierownictwa uważa, że najpierw należy zakończyć negocjacje dotyczące rynku mocy, a dopiero potem zaczynać negocjacje dotyczące kogeneracji. Takie rozwiązanie może być lepsze z punktu widzenia taktyki negocjacyjnej.

Druga grupa uważa, że negocjacje dotyczące kogeneracji należy zacząć jak najszybciej, bo potrwają zapewne wiele miesięcy, a obecny system wsparcia kończy się wraz z 2018 r.

Na razie zwyciężył pierwszy pogląd, dlatego ze stron ME zniknęła prezentacja pokazująca przyszły system wsparcia kogeneracji. Odwołano też przyszłotygodniową roboczą wizytę urzędników ME w Brukseli, gdzie mieli przedstawiać założenia nowego systemu kolegom z Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że wg prezentacji system wsparcia ma się składać z dwóch elementów. Pierwszy ma polegać na premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej, która pokryje lukę finansową między kosztami elektrociepłowni a rynkową ceną energii. Elektrociepłownie zostaną podzielone na koszyki technologiczne, wsparcie będzie odrębne dla każdego koszyka. Możliwe jest też wsparcie na poziomie 0 zł w przypadku gdy rynkowa cena energii będzie wysoka. Wsparcie uzależnione też będzie od wieku elektrociepłowni, nowe jednostki dostaną wyższą premię tak aby pokryć wyższe  koszty kapitałowe i operacyjne.

Dla nowych jednostek przewidziane są aukcje w formule „pay as bid”. Każdy z inwestorów będzie składał jedną ofertę, wygrywają najniższe. Wprowadzone zostaną mechanizmy umożliwiające odrzucanie najwyższych ofert nawet w przypadku gdy wolumen energii wynikający z liczby projektów będzie mniejszy niż oferowane wsparcie.
Wsparcie będzie oferowane na 15 lat, podobnie jak w przypadku istniejących jednostek,  będzie dopłata do rynkowej ceny energii. Aukcje będą organizowane w 3 koszykach- dla instalacji przemysłowych, dla instalacji większych niż 20 MW oraz od 20 do 1 MW. Minister energii określi budżet na 3 lata, ale będzie to kwota niewiążąca.
Minister ustali też cenę referencyjną, analogicznie jak w przypadku ustawy o OZE. Dla małych jednostek o mocy do 1 MW zostanie wprowadzony system stałej taryfy gwarantowanej, niezależnie od technologii. Wsparcie będzie musiało zostać notyfikowane w KE.
Wg informacji OLE będzie jednak trzeci element, o którym nie było mowy w prezentacji – dla jednostek modernizowanych.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]