Gaz-System: rynek oczekuje rozbudowy połączenia gazowego z Niemcami

Gaz-System: rynek oczekuje rozbudowy połączenia gazowego z Niemcami

Uczestnicy rynków gazu w Polsce i w Niemczech oczekują zwiększenia zdolności przesyłowych interkonektora w Lasowie. Taki jest jeden z wniosków z badania popytu, przeprowadzonego przez Gaz-System i operatorów z sąsiednich państw UE. W przypadku innych interkonektorów, istniejących i planowanych, potrzeby rynku nie przekraczają ich zdolności przesyłu.

Pierwsze tego typu badanie to konsekwencja wejścia w życie w kwietniu 2017 r. tzw. nowelizacji Rozporządzenia KE ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych (CAM NC) gazu, która wprowadza jednolite dla całej Unii zasady identyfikacji zapotrzebowania rynku na tzw. zdolność przyrostową. Chodzi o zbadanie czy wielkość danego połączenia międzysystemowego, istniejącego lub planowanego, odpowiada przyszłym oczekiwaniom graczy rynkowych. Jeżeli je przekracza, należy przeanalizować, czy połączenia nie wzmocnić.

Zgodnie z nową regulacją, operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych gazu publikują odpowiedni raport z badania. Ten z kolei jest podstawą do rozpoczęcia projektowania tych inwestycji, które zostaną ocenione przez operatorów jako uzasadnione.

W przypadku połączeń z czeskim systemem, zarządzanym przez NET4GAS, okazało się, że istniejący interkonektor w Cieszynie oraz projektowany, znacznie większy, nazywany Stork II, będą w stanie pokryć w całości zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność przesyłową, dlatego nie ma konieczności planowania dalszej rozbudowy połączeń gazowych. W badaniu jeden z uczestników rynku zgłosił na lata gazowe 2019-2035 ciągły przesył do Czech wolumenu rzędu 115 mln m sześc. gazu rocznie. W przeciwnym kierunku zgłoszono na podobnych warunkach niecałe 10 mln m sześc. rocznie.

Przy okazji zauważono, że interkonentor w Cieszynie nie jest w pełni wykorzystywany, a przepływy nim są nieregularne i mocno sezonowe. Natomiast projektowany Stork II ma być zdolny przesyłać do Czech 5, a do Polski 6,5 mld m sześc. rocznie i zaspokoi potrzeby, wskazane przez uczestników rynku w procedurze przyrostowej.

W przypadku projektowanego interkonektora z Litwą (GIPL) na lata 2020-2035 zgłoszono zapotrzebowanie na ciągły przesył wolumenów rzędu 10 mln m sześc. rocznie w każdym kierunku, czyli wielokrotnie mniej, niż rura ta ma być zdolna przesyłać.

Żadnych zgłoszeń nie złożono dla połączenia z niemiecką strefą Gaspool przez system Gascade, czyli rewers na gazociągu jamalskim w Mallnow. Potencjalna dostępna przepustowość, tj. przepustowość techniczna, która nie jest zarezerwowana na długi okres, jest obecnie wystarczająca, aby pokryć potencjalne przyszłe zapotrzebowanie - ocenił Gaz-System.

Natomiast badanie oczekiwań co do połączeń z niemieckim operatorem ONTRAS przez Lasów, a także Kamminke i Gubin wykazało zainteresowanie w latach 2019-2035 dodatkową ciągłą zdolnością przesyłu w kierunku Niemiec, przekraczającą niewiążące plany rozbudowy interkonektora. Aby spełnić zapotrzebowanie rynku, niezbędne jest zatem przygotowanie odpowiedniego badania technicznego dotyczące połączeń Gaz-System i ONTRAS, czyli rozbudowy interkonektora w Lasowie. We wstępnym harmonogramie zaplanowano, że po stworzeniu projektu, poddaniu go konsultacjom, mniej więcej za dwa lata będzie można przeprowadzić pierwsze roczne aukcje na przepustowość i test ekonomiczny rozbudowy.

 

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]