Wyższa premia termomodernizacyjna m.in. za panele fotowoltaiczne

Wyższa premia termomodernizacyjna m.in. za panele fotowoltaiczne

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Premia za połączenie termomodernizacji z mikroinstalacją OZE wyniesie 21 procent. Skorzystać z niej mogą właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wystarczy nawet 1 kW mocy.

Z premii termomodernizacyjnej będą mogły skorzystać właściciele budynków wielorodzinnych - wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, samorządy, jak również posiadacze domów jednorodzinnych. Premie są przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem współpracujących banków.

W praktyce oznacza to wzięcie kredytu, który w części jest spłacany przez BGK. Według projektu kwota kredytu będzie musiała pokrywać co najmniej połowę kosztów termomodernizacji. Kredytu nie można zaciągnąć na finansowanie prac, które uzyskały wsparcie z innych programów publicznych.

Premia za mikroinstalaję OZE

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, premia za termomodernizację wyniesie 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i 21 proc. w przypadku, gdy wraz z termomodernizacją zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE. Moc mikroinstalacji nie może być mniejsza niż 1 kW dla domów jednorodzinnych i 6 kW dla pozostałych budynków. Górną granicą jest definicja mikroinstalacji czyli 50 kW.

Warto przypomnieć, że w początkowej wersji projektu dolna granica mocy instalacji była wyższa - odpowiednio: 2 kW i 10 kW. Dla porównania, cieszący się dużą popularnością program dotacyjny Mój Prąd obejmuje tylko instalacje na domach jednorodzinnych o mocy 2-10 kW.

Czytaj także: Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje

Premią w smog

Projekt noweli przewiduje wyższe wsparcie dla wielorodzinnych budynków komunalnych. Premia wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, a nawet 60 proc. w przypadku budynków pod opieką konserwatora. Jest kilka warunków: gmina musi być objęta uchwałą antysmogową, a prace muszą objąć modernizaję systemu grzewczego, albo przyłączenie budynku do sieci, jeśli jest w zasięgu.

Dodatkowe wsparcie ma być udzielone tylko, gdy z audytu energetycznego będzie wynikało, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania o niemal zerowym zużyciu energii, które wchodzą w życie od 31 grudnia 2020 r. Wyjątek może dotyczyć zabytków.

Wielka płyta - dodatkowe wsparcie

Jeśli przy termomodernizacji bloków z wielkiej płyty zostaną przeprowadzone dodatkowe prace wzmacniające konstrukcję to inwestorowi przysługuje na to 50 proc. premii. Chodzi dokładnie o połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych. Tak wysokie dofinansowanie obejmie: dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew, zakup kotew metalowych oraz przygotowanie otworów i montażu kotew.

Podobnie jak w przypadku budynków komunalnych, dodatkowe wsparcie przysługuje, jeśli budynek po termomodernizacji ma niemal zerowe zużycie energii.

Jasne zasady

Premia termomodernizacyjna ma być proporcjonalnie obniżana w przypadku, gdy w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne.

Czytaj także: Wyższe dotacje do termomodernizacji

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]