Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Wyższa premia termomodernizacyjna m.in. za panele fotowoltaiczne

Wyższa premia termomodernizacyjna m.in. za panele fotowoltaiczne

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Premia za połączenie termomodernizacji z mikroinstalacją OZE wyniesie 21 procent. Skorzystać z niej mogą właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wystarczy nawet 1 kW mocy.
pv

Z premii termomodernizacyjnej będą mogły skorzystać właściciele budynków wielorodzinnych – wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, samorządy, jak również posiadacze domów jednorodzinnych. Premie są przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem współpracujących banków.

W praktyce oznacza to wzięcie kredytu, który w części jest spłacany przez BGK. Według projektu kwota kredytu będzie musiała pokrywać co najmniej połowę kosztów termomodernizacji. Kredytu nie można zaciągnąć na finansowanie prac, które uzyskały wsparcie z innych programów publicznych.

Premia za mikroinstalaję OZE

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, premia za termomodernizację wyniesie 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i 21 proc. w przypadku, gdy wraz z termomodernizacją zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE. Moc mikroinstalacji nie może być mniejsza niż 1 kW dla domów jednorodzinnych i 6 kW dla pozostałych budynków. Górną granicą jest definicja mikroinstalacji czyli 50 kW.

Warto przypomnieć, że w początkowej wersji projektu dolna granica mocy instalacji była wyższa – odpowiednio: 2 kW i 10 kW. Dla porównania, cieszący się dużą popularnością program dotacyjny Mój Prąd obejmuje tylko instalacje na domach jednorodzinnych o mocy 2-10 kW.

Czytaj także: Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje

Premią w smog

Projekt noweli przewiduje wyższe wsparcie dla wielorodzinnych budynków komunalnych. Premia wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, a nawet 60 proc. w przypadku budynków pod opieką konserwatora. Jest kilka warunków: gmina musi być objęta uchwałą antysmogową, a prace muszą objąć modernizaję systemu grzewczego, albo przyłączenie budynku do sieci, jeśli jest w zasięgu.

Dodatkowe wsparcie ma być udzielone tylko, gdy z audytu energetycznego będzie wynikało, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania o niemal zerowym zużyciu energii, które wchodzą w życie od 31 grudnia 2020 r. Wyjątek może dotyczyć zabytków.

PremiaTermomodernizacyjna 2

Wielka płyta – dodatkowe wsparcie

Jeśli przy termomodernizacji bloków z wielkiej płyty zostaną przeprowadzone dodatkowe prace wzmacniające konstrukcję to inwestorowi przysługuje na to 50 proc. premii. Chodzi dokładnie o połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych. Tak wysokie dofinansowanie obejmie: dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew, zakup kotew metalowych oraz przygotowanie otworów i montażu kotew.

Podobnie jak w przypadku budynków komunalnych, dodatkowe wsparcie przysługuje, jeśli budynek po termomodernizacji ma niemal zerowe zużycie energii.

Jasne zasady

Premia termomodernizacyjna ma być proporcjonalnie obniżana w przypadku, gdy w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne.

Czytaj także: Wyższe dotacje do termomodernizacji

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Szansa odkrycia bogatych złóż węglowodorów, stabilność regulacji i warunków fiskalnych, zaufanie do państwa i znakomita infrastruktura - Norweski Szelf Kontynentalny od kilku dekad przyciąga firmy wydobywcze z całego świata. Od 12 lat na Szelfie działa też PGNiG, które stale zwiększa zasoby ropy i gazu. Buduje wartość dla akcjonariuszy, realizując jednocześnie cel związany z projektem Baltic Pipe.
DJI 0866
Inwestorzy budujący duże farmy wiatrowe i słoneczne zakontraktowali w rządowej aukcji OZE dostawy energii elektrycznej o wartości blisko 1 mld zł rocznie. Wszyscy zaproponowali stawki poniżej dzisiejszych cen prądu na giełdzie, dlatego odbiorcy energii nie dopłacą im ani złotówki. Inwestycje będą za to obniżać ceny prądu na rynku.
oze pv wiatraki farma