Pakiet Zimowy zbyt radykalny? Jest propozycja dalszego zaostrzenia przepisów

Pakiet Zimowy zbyt radykalny? Jest propozycja dalszego zaostrzenia przepisów

Obowiązkowy dla całej UE udział OZE na poziomie 45 proc. w 2030 r. czy zwiększenie efektywności energetycznej do 40 proc. to tylko początek listy radykalnych propozycji znajdujących się w dokumencie, którym w przyszłym tygodniu zajmie się kierowana przez Jerzego Buzka komisja przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego. WysokieNapiecie.pl dotarło do wszystkich zmian postulowanych przez posłów sprawozdawców.

Rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną (Governance) jest centralnym elementem Pakietu Zimowego, który Komisja Europejska zaproponowała w listopadzie 2016 r. Plany KE, jakkolwiek bardzo szeroko zakrojone, w zakresie głównych celów klimatycznych były znane już wcześniej:

 • ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),
 • zapewnienie co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji UE,
 • zwiększenie o co najmniej 30 proc. efektywności energetycznej.

Jednak na etapie prac w Parlamencie Europejskim, a dokładnie w projekcie raportu w sprawie projektu rozporzązenia, do którego dotarło WysokieNapiecie.pl, posłowie sprawozdawcy – jak się składa – należący do Grupy Zielonych w PE, chcą znacznego zaostrzenia tych parametrów.

Co zmienia się w stosunku do pierwotnej propozycji rozporządzenia?

 • cel OZE na 2030 r. zwiększono z 27 do 45%; ma być wiążący dla krajów członkowskich na poziomie wyznaczonym w ich planach,
 • wskaźnik wzrostu efektywności energetycznej zwiększono z 30 do 40% (i również ma być wiążący na poziomie zawartym w krajowych planach),
 • przygotowanie do energetyki zeroemisyjnej netto i opartej w 100% na OZE w 2050 r.,
 • ustanowienie pięciu makroregionów, które będą beneficjentami platformy finansowej (funduszu inwestującego w OZE, który będzie dysponował pieniędzmi z kar płaconych przez państwa niespełniające po 2021 r. założeń przedstawionych w ich planach energetyczno-klimatycznych).
 • wygaszanie mechanizmów rynku mocy,
 • nałożenie na kraje członkowskie zobowiązania do postępów w zakresie odchodzenia od paliw kopalnych.

Projekt rozporządzenia ustanawia obowiązek przedstawienia zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu. Mają one zawierać wiążące cele na poziomie krajowym zmierzające do dekarbonizacji i wzrostu efektywności. Dotychczas cele wiążące miały być tylko na poziomie unijnym, a państwa członkowskie miały "przyczyniać się" do ich spełnienia. Komisja będzie mieć prawo do wydawania rekomendacji co do celów zawartych zarówno w projektach planów, jak i później przy ich realizacji. W tym celu Komisja ma regularnie oceniać spełnianie celów przez państwa w oparciu o trajektorie ich spełnienia wyznaczone dla każdego roku począwszy od 2021 roku. W przypadku, gdy Komisja dojdzie do wniosku, że dane państwo czyni niewystarczające postępy, będzie miała prawo wydać mu wiążące rekomendacje.

Plany mają być konstruowane przy założeniu, że najpóźniej do 2050 roku dojdzie do całkowitej dekarbonizacji, czyli wycofane zostaną z użycia paliwa kopalne, produkcja energii z OZE osiągnie 100%, a gospodarka stanie się bezemisyjna netto.

Cele polityki energetycznej i klimatycznej mają być realizowane przy pomocy makroregionalnych porozumień między państwami, które będą koordynować działania w zakresie rozwoju sieci i OZE oraz wzrostu efektywności przy wsparciu ze źródeł unijnych. Propozycje takich porozumień zawarto w nowym załączniku do rozporządzenia. Polska znalazła się w dwóch z nich (tzw. bałtyckim i centralno/południowo-wschodnim).

Jak odnosić się do tego raportu? Po pierwsze – reprezentowana przez obu sprawozdawców, Michèle Rivasiego i Claude’a Turmesa Grupa Zielonych nie jest reprezentatywna dla całej komisji ITRE i zapewne już na poziomie jej posiedzenia można spodziewać się ostrej dyskusji, a przyjęcie ich przez cały PE wydaje się wręcz nierealne.

Polska postuluje złagodzenie szeregu propozycji Pakietu Zimowego, ale tym razem na zaostrzenie jego parametrów prawdopodobnie nie zgodzą się kraje takie jak Francja, a nawet Niemcy. Dlaczego? Francuzi sceptycznie odnoszą się do planów silnego zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym (bo mają bezemisyjną energetykę jądrową). Udział zielonej energii na poziomie 45% już w 2030 r. może być zbyt ambitny nawet dla realizujących Energiewende Niemiec.

Na uwagę zwraca też przebijające się w wielu propozycjach zmian bezpośrednie nawiązywanie do Porozumienia paryskiego i polityki klimatycznej jako takiej. Takie podejście sprowadza w wielu aspektach politykę energetyczną do roli tylko narzędzia polityki klimatycznej, co wydaje się być przesadą w kontekście konieczności zapewnienia przez politykę energetyczną bezpieczeństwa dostaw energii po konkurencyjnych cenach. Tak wysoko ustawione cele OZE oraz zakreślony cel 100% udziału OZE i bezemisyjnej netto gospodarki na rok 2050 budzą też wątpliwości co do zgodności z traktatową wolnością państw członkowskich w zakresie decydowania o swoim miksie energetycznym.

Projekt raportu przygotowany przez sprawozdawców będzie stanowił punkt wyjścia do dyskusji nad zmianami w projekcie rozporządzenia w PE. Jednak ostateczny kształt rozporządzenia Energy Union Governance, tak jak wszystkich innych unijnych regulacji zawartych w Pakiecie Zimowym, będzie wypracowywany na zasadzie kompromisu. Propozycję posłów sprawozdawców z Grupy Zielonych trudno zaś uznać za kompromisową. A w każdych negocjacjach zawieszenie poprzeczki zbyt wysoko na samym początku tylko utrudnia osiągnięcie sukcesu, zamiast go ułatwiać. Można przy tym spaść z bardzo wysoka.

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “Pakiet Zimowy zbyt radykalny? Jest propozycja dalszego zaostrzenia przepisów”

  • [quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
   A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.

   • [quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
    A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

    bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

    Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.

    • [quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
     A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

     bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

     Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
     Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?

     • [quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?

     • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?[/quote]

      tak! koniecznie! niech im Pan to zgłosi – jak najszybciej!
      Najlepiej niech im Pan wygarnie wszystko co Panu leży na wątrobie np. że PGE jakiś majątek „za darmo” dostała (toż to bezpodstawne wzbogacenie!!!) i też to, że zawyżają wyniki bo jakieś „unijne fundusze” dostają (toś to kreatywna księgowość!!!) – generalnie to o czym Pan tutaj zwykł pisać.
      Gdy to usłyszą to już oni będą wiedzieli gdzie Pana skierować.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?[/quote]

      tak! koniecznie! niech im Pan to zgłosi – jak najszybciej!
      Najlepiej niech im Pan wygarnie wszystko co Panu leży na wątrobie np. że PGE jakiś majątek „za darmo” dostała (toż to bezpodstawne wzbogacenie!!!) i też to, że zawyżają wyniki bo jakieś „unijne fundusze” dostają (toś to kreatywna księgowość!!!) – generalnie to o czym Pan tutaj zwykł pisać.
      Gdy to usłyszą to już oni będą wiedzieli gdzie Pana skierować.[/quote]
      A za ile PGE kupiło np. elektrownię w Bełchatowie?

     • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?[/quote]

      tak! koniecznie! niech im Pan to zgłosi – jak najszybciej!
      Najlepiej niech im Pan wygarnie wszystko co Panu leży na wątrobie np. że PGE jakiś majątek „za darmo” dostała (toż to bezpodstawne wzbogacenie!!!) i też to, że zawyżają wyniki bo jakieś „unijne fundusze” dostają (toś to kreatywna księgowość!!!) – generalnie to o czym Pan tutaj zwykł pisać.
      Gdy to usłyszą to już oni będą wiedzieli gdzie Pana skierować.[/quote]
      A za ile PGE kupiło np. elektrownię w Bełchatowie?[/quote]

      Ja wiem, że „dopiero” jakieś 27 lat żyjemy w obecnym systemie i takie „wysublimowane” operacje jak wniesienie majątku do spółki w zamian za udziały mogą się Panu wydawać nie do ogarnięcia i wysoce podejrzane ale w istocie to tylko zmiana formy własności majątku, który cały czas pozostaje pod kontrolą tego samego właściciela.
      Jednak powinien Pan zachować czujność i na wszelki wypadek donieść o tym podejrzanym zdarzeniu odpowiednim organom.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?[/quote]

      tak! koniecznie! niech im Pan to zgłosi – jak najszybciej!
      Najlepiej niech im Pan wygarnie wszystko co Panu leży na wątrobie np. że PGE jakiś majątek „za darmo” dostała (toż to bezpodstawne wzbogacenie!!!) i też to, że zawyżają wyniki bo jakieś „unijne fundusze” dostają (toś to kreatywna księgowość!!!) – generalnie to o czym Pan tutaj zwykł pisać.
      Gdy to usłyszą to już oni będą wiedzieli gdzie Pana skierować.[/quote]
      A za ile PGE kupiło np. elektrownię w Bełchatowie?[/quote]

      Ja wiem, że „dopiero” jakieś 27 lat żyjemy w obecnym systemie i takie „wysublimowane” operacje jak wniesienie majątku do spółki w zamian za udziały mogą się Panu wydawać nie do ogarnięcia i wysoce podejrzane ale w istocie to tylko zmiana formy własności majątku, który cały czas pozostaje pod kontrolą tego samego właściciela.
      Jednak powinien Pan zachować czujność i na wszelki wypadek donieść o tym podejrzanym zdarzeniu odpowiednim organom.[/quote]
      A byli inni chętnie na tą „wysublimowaną transakcję finansową”, jakiś przetarg? Czy do takiej „sublimacji finansowej” nie dotarliśmy jeszcze po 27 latach? A może po prostu jakiś minister zadecydował, że „sprywatyzuje” kawał państwowego majątku i od tej pory np. taki były wójt np. gminy Pcim przyniesiony w teczce z ministerstwa będzie zarządzał „prywatnym” majątkiem?

     • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Co Pan powie, a jak pisałem, że energetyka konwencjonalna nie jest w stanie przy obecnych cenach energii nawet sfinansować odtworzenia swojego otrzymanego za darmo majątku, to udawał Pan, że nie rozumie. No ale jest, jak widzę, postęp. I proszę mi w takim razie powiedzieć, z czego ma noby PGE potem spłacić np. drogą zabawkę w Opolu?[/quote]

      Zastanawiałem się przez chwilę o co Panu chodzi bo przecież odbiorcy końcowi nie płacą cen hurtowych za energię… ale tylko przez chwilę bo przecież w Lubuskiem płaci się „rachunek do elektrowni”więc widocznie inaczej niż wszędzie płacicie hurtowe.[/quote]
      A cena dla odbiorcy końcowego nie ma żadnego związku z ceną hurtową? Ciekawie Pan prawi, ciekawie. Może w takim razie tym całym tzw. rynkiem energii urząd antymonopolowy powinien się zająć?[/quote]

      tak! koniecznie! niech im Pan to zgłosi – jak najszybciej!
      Najlepiej niech im Pan wygarnie wszystko co Panu leży na wątrobie np. że PGE jakiś majątek „za darmo” dostała (toż to bezpodstawne wzbogacenie!!!) i też to, że zawyżają wyniki bo jakieś „unijne fundusze” dostają (toś to kreatywna księgowość!!!) – generalnie to o czym Pan tutaj zwykł pisać.
      Gdy to usłyszą to już oni będą wiedzieli gdzie Pana skierować.[/quote]
      A za ile PGE kupiło np. elektrownię w Bełchatowie?[/quote]

      Ja wiem, że „dopiero” jakieś 27 lat żyjemy w obecnym systemie i takie „wysublimowane” operacje jak wniesienie majątku do spółki w zamian za udziały mogą się Panu wydawać nie do ogarnięcia i wysoce podejrzane ale w istocie to tylko zmiana formy własności majątku, który cały czas pozostaje pod kontrolą tego samego właściciela.
      Jednak powinien Pan zachować czujność i na wszelki wypadek donieść o tym podejrzanym zdarzeniu odpowiednim organom.[/quote]
      A byli inni chętnie na tą „wysublimowaną transakcję finansową”, jakiś przetarg? Czy do takiej „sublimacji finansowej” nie dotarliśmy jeszcze po 27 latach? A może po prostu jakiś minister zadecydował, że „sprywatyzuje” kawał państwowego majątku i od tej pory np. taki były wójt np. gminy Pcim przyniesiony w teczce z ministerstwa będzie zarządzał „prywatnym” majątkiem?[/quote]

      O czym Ty człowieku piszesz ? o jakim przetargu ?
      Żeby to zrozumieć załóż spółkę akcyjną, wnieś do niej jakiś majątek nad którym nie chcesz tracić kontroli a potem zapytaj sam siebie czemu nie zorganizowałeś jakiegoś rzekomego przetargu i niby w jakim celu miałbyś go organizować a wtedy zrozumiesz jak idiotyczne pytania zadajesz.

      Albo wstaw jakiś link od czapy jak to masz w zwyczaju.

    • [quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
     A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

     bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

     Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
     Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.

     • [quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.

     • [quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.

     • [quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?

     • [quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.

     • [quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.[/quote]
      Wypowiedź pracownika ministerstwa z dziś : polski miks energetyczny to węgiel i OZE. Większość mocy OZE w Polsce to elektrownie wiatrowe. Przy tak dynamicznym przyroście mocy wiatrowych w 2017 roku zostaje węgiel.
      W Polsce najwięcej za energię płacą firmy, rekompensowane to jest przyzwoleniem na „skubanie” pracownika, który ma niższe ceny detaliczne. Efekt taki, że płace są niskie i tania energia dla odbiorcy końcowego. A firmy nie chcą wydawać zysków tak chętnie jak obywatele i jest problem.

     • [quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.[/quote]
      Wypowiedź pracownika ministerstwa z dziś : polski miks energetyczny to węgiel i OZE. Większość mocy OZE w Polsce to elektrownie wiatrowe. Przy tak dynamicznym przyroście mocy wiatrowych w 2017 roku zostaje węgiel.
      W Polsce najwięcej za energię płacą firmy, rekompensowane to jest przyzwoleniem na „skubanie” pracownika, który ma niższe ceny detaliczne. Efekt taki, że płace są niskie i tania energia dla odbiorcy końcowego. A firmy nie chcą wydawać zysków tak chętnie jak obywatele i jest problem.[/quote]
      Taaa Y podnieść cenę za energię konsumentom i wszystko się poukłada – jakie to prost3 😉

     • [quote name=”Issan”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.[/quote]
      Wypowiedź pracownika ministerstwa z dziś : polski miks energetyczny to węgiel i OZE. Większość mocy OZE w Polsce to elektrownie wiatrowe. Przy tak dynamicznym przyroście mocy wiatrowych w 2017 roku zostaje węgiel.
      W Polsce najwięcej za energię płacą firmy, rekompensowane to jest przyzwoleniem na „skubanie” pracownika, który ma niższe ceny detaliczne. Efekt taki, że płace są niskie i tania energia dla odbiorcy końcowego. A firmy nie chcą wydawać zysków tak chętnie jak obywatele i jest problem.[/quote]
      Taaa Y podnieść cenę za energię konsumentom i wszystko się poukłada – jakie to prost3 ;)[/quote]
      nic w ekonomii nie jest proste ale pewne schematy się powtarzają. co odróżnia gospodarkę Polski od niemieckiej w największym uproszczeniu? W niemczech są wysokie płace pracowników i wysoka cena energii dla odbiorcy końcowego, niska cena energii el. dla firm. W Polsce mamy niskie płace, niekie ceny energii w detalu i wysokie ceny energii dla firm. Firmy zawsze płacą niższe podatki i niechętnie wydają zyski. Zaczynasz rozumieć?

     • [quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.[/quote]
      Wypowiedź pracownika ministerstwa z dziś : polski miks energetyczny to węgiel i OZE. Większość mocy OZE w Polsce to elektrownie wiatrowe. Przy tak dynamicznym przyroście mocy wiatrowych w 2017 roku zostaje węgiel.
      W Polsce najwięcej za energię płacą firmy, rekompensowane to jest przyzwoleniem na „skubanie” pracownika, który ma niższe ceny detaliczne. Efekt taki, że płace są niskie i tania energia dla odbiorcy końcowego. A firmy nie chcą wydawać zysków tak chętnie jak obywatele i jest problem.[/quote]
      Taaa Y podnieść cenę za energię konsumentom i wszystko się poukłada – jakie to prost3 ;)[/quote]
      nic w ekonomii nie jest proste ale pewne schematy się powtarzają. co odróżnia gospodarkę Polski od niemieckiej w największym uproszczeniu? W niemczech są wysokie płace pracowników i wysoka cena energii dla odbiorcy końcowego, niska cena energii el. dla firm. W Polsce mamy niskie płace, niekie ceny energii w detalu i wysokie ceny energii dla firm. Firmy zawsze płacą niższe podatki i niechętnie wydają zyski. Zaczynasz rozumieć?[/quote]

      To jest czysta demagogia – po pierwsze dumping odnośnie cen energii w Niemczech dotyczy tylko części najbardziej energochłonnego przemysłu, po drugie w większości branż koszty osobowe stanowią większą pozycję niż koszty energii, po trzecie sprowadzanie wszystkiego do prostego schematu „droga/tania energia – niskie/wyskie płace”, i sugerowanie, że jest tu jakaś zależność to jest czysty absurd. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie jak związki zawodowe czy organizacje lewicowe „dowodzą”, że w bogatych krajach jest lepiej bo pracownikom więcej się płaci i gdyby w krajach o nizszym stopniu rozwoju też zacząć dużo płacić to będzie lepiej… mniej więcej ten sam tok myslenia tylko wplątana cena energii zamiast jakiegos innego czynnika.

     • [quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Matttt”][quote name=”Duster_”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]
      A jeszcze bardziej się dziwimy czemu przy „tanim” węglu ceny hurtowe mamy tak wysokie.[/quote]

      bo dziś rynek hurtowy nie jest żadnym wyznacznikiem, nie pokrywa kosztów produkcji w niemal żadnej technologii. System jest tak obrośnięty wszelkiego rodzaju ręcznymi uregulowaniami.

      Natomiast klient końcowy, tak czy inaczej, musi pokryć cały koszt.[/quote]
      Ależ w czym problem żeby system uprościć? Bez okładania się „łopatami” albo kilofami? Moim zdaniem nie da się reformować systemu bez uprzedniego audytu. I tutaj się zatrzymajmy, prawdziwych kosztów produkcji energii z paliw kopalnych w Polsce nie poznamy.[/quote]

      Kosztem jest to co płaci końcowy odbiorca (plus, minus). I płaci mniej niż w systemie opartym nadal na paliwach kopalnych z domieszką wiatru i pv wkładanych na siłę wbrew rachunkowi ekonomicznemu.[/quote]
      Dobrze, taką ma pan teorię, proszę ją teraz udowodnić.[/quote]

      udowodnić ?
      Tam gdzie to ma sens i jest efektywne ekonomicznie – tam dana technologia się broni a nawet świetnie sobie radzi i tak jest w wielu miejscach z PV, wiatrem, elektrowniami wodnymi itd
      Natomiast wprowadzanie MINIMALNEGO udziału jakichś technologii, swego rodzaju „urawniłowki” świadczy o ręcznym sterowaniu na zasadzie „ja tak chcę” i nie ma nic wspólnego z efektywnością. Efekty obserwujemy np. w Niemczech.[/quote]
      Niemcy to akurat nietrafiony argument, jakoś dziwnym trafem ich polityka energetyczna przyczyniła się do nadwyżki budżetowej. A czy narzucanie 100% procent energii z węgla to już nie jest ręczne sterowanie w imię wątpliwego ” bezpieczeństwa energetycznego”?[/quote]

      Ani polityka energetyczna Niemiec nie przyczyniła się do nadwyzki w handla ani nikt nie narzuca 100% energii z węgla. Obie tezy to czysta bzdura i łatwo to udowodnić.

      1. Jeśli za „politykę energetyczną” uważa Pan dumping stosowany przez Niemców w przypadku ponoszenia kosztów energii przez przemysł to informuję, że sam „mechanizm” jest do wykorzystania w każdych warunkach (tzn. obciążanie społeczeństwa kosztami energii wykorzystywanej przez przemysł). A do nadwyzki handlowej przyczynia się mnóstwo rzeczy a najważniejsze to jakość produktów i najważnijsze czyli kurs EUR.
      2. Prosze się zapoznać z aktualnym udziałem wegla w produkcji energii w Polsce i planami na przyszłość.[/quote]
      Wypowiedź pracownika ministerstwa z dziś : polski miks energetyczny to węgiel i OZE. Większość mocy OZE w Polsce to elektrownie wiatrowe. Przy tak dynamicznym przyroście mocy wiatrowych w 2017 roku zostaje węgiel.
      W Polsce najwięcej za energię płacą firmy, rekompensowane to jest przyzwoleniem na „skubanie” pracownika, który ma niższe ceny detaliczne. Efekt taki, że płace są niskie i tania energia dla odbiorcy końcowego. A firmy nie chcą wydawać zysków tak chętnie jak obywatele i jest problem.[/quote]
      Taaa Y podnieść cenę za energię konsumentom i wszystko się poukłada – jakie to prost3 ;)[/quote]
      nic w ekonomii nie jest proste ale pewne schematy się powtarzają. co odróżnia gospodarkę Polski od niemieckiej w największym uproszczeniu? W niemczech są wysokie płace pracowników i wysoka cena energii dla odbiorcy końcowego, niska cena energii el. dla firm. W Polsce mamy niskie płace, niekie ceny energii w detalu i wysokie ceny energii dla firm. Firmy zawsze płacą niższe podatki i niechętnie wydają zyski. Zaczynasz rozumieć?[/quote]

      To jest czysta demagogia – po pierwsze dumping odnośnie cen energii w Niemczech dotyczy tylko części najbardziej energochłonnego przemysłu, po drugie w większości branż koszty osobowe stanowią większą pozycję niż koszty energii, po trzecie sprowadzanie wszystkiego do prostego schematu „droga/tania energia – niskie/wyskie płace”, i sugerowanie, że jest tu jakaś zależność to jest czysty absurd. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie jak związki zawodowe czy organizacje lewicowe „dowodzą”, że w bogatych krajach jest lepiej bo pracownikom więcej się płaci i gdyby w krajach o nizszym stopniu rozwoju też zacząć dużo płacić to będzie lepiej… mniej więcej ten sam tok myslenia tylko wplątana cena energii zamiast jakiegos innego czynnika.[/quote]
      Co złego w tym żeby płace były wyższe? Kto nas wstrzymuje żebyśmy byli na wyższym stopniu rozwoju? Dlaczego to nie obywatel ma decydować na co przeznacza się wypracowane przez niego zyski? To nie demagogia, to stwierdzenie że obecny sposób redystrybucji nie sprawdza się, dlaczego nie możemy sobie żyć spokojnie jak Niemcy?

  • [quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]

   Masz na myśli ceny energii w Polsce? Uważasz, że OZE jest odpowiedzialne za wzrost cen? W Polce NIE MA OZE. To co jest to w 80 % współspalanie, które jest zakwalifikowane jako OZE w wyniku politycznych negocjacji. Niestety ten rząd „silnej” Polski nie utarguje nic. Pozostanie wyjście z Unii albo kosztowna przebudowa, którą powinniśmy zacząć już dawno tak aby zrekompensować koszty rozwojem przemysłu, pracy i innowacji w OZE.

   • [quote name=”ENRGY”][quote name=”Issan”]A potem się zdziwimy, że ceny energii równają do tych najwyższych w Europie.[/quote]

    Masz na myśli ceny energii w Polsce? Uważasz, że OZE jest odpowiedzialne za wzrost cen? W Polce NIE MA OZE. To co jest to w 80 % współspalanie, które jest zakwalifikowane jako OZE w wyniku politycznych negocjacji. Niestety ten rząd „silnej” Polski nie utarguje nic. Pozostanie wyjście z Unii albo kosztowna przebudowa, którą powinniśmy zacząć już dawno tak aby zrekompensować koszty rozwojem przemysłu, pracy i innowacji w OZE.[/quote]

    Mam nieco inną opinię – to rekompensowanie wysokich kosztów nie miałoby szans gdybyśmy „zaczęli już dawno”. Nawet Niemcy nie wytrzymują dziś konkurencji – na tym rynku wygra ten kto ma głębsze kieszenie.

 1. Generalnie o zaostrzeniu polityki energetyczno – klimatycznej mówiło się już od jakiś 15 lat, my coś tam niby podpisaliśmy, jakieś dotacje niby braliśmy, a teraz szok, że to wszystko na poważnie było.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej