Menu
Patronat honorowy Patronage

Kolejność aukcji OZE w 2017 r.: najpierw nowe „małe” PV

Ministerstwo Energii po konsultacjach zaproponowało w pierwszej kolejności przeprowadzenie w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii z nowych małych instalacji PV, małych elektrowni wodnych, a potem z biogazu składowiskowego. Projekt odpowiedniego rozporządzenia rządu trafił do Komitetu RM.

{loadmodule mod_email}

Wykonuje: Ustawa o OZE
Dotyczy: kolejność aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2017 r.

Nazwa: Rozporządzenie RM ws. kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Etap: Komitet Rady Ministrów
Następny etap: Rada Ministrów

Ministerstwo Energii po konsultacjach zaproponowało w pierwszej kolejności przeprowadzenie w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii z nowych małych instalacji PV, małych elektrowni wodnych, a potem z biogazu składowiskowego. Projekt odpowiedniego rozporządzenia rządu trafił do Komitetu RM.

{loadmodule mod_email}

Wykonuje: Ustawa o OZE
Dotyczy: kolejność aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2017 r.

Nazwa: Rozporządzenie RM ws. kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Etap: Komitet Rady Ministrów
Następny etap: Rada Ministrów

W projekcie proponuje się następującą kolejność aukcji:

1. Nowe instalacje OZE o mocy do 1 MW, określone w ustawie o OZE jako „inne” („inne niż  wymienione w art 73. ust. 3a pkt 1-6 ustawy”). Według uzasadnienia, aukcja ta będzie skierowana do inwestorów planujących głównie budowę instalacji PV;

2. dla istniejących instalacji mniejszych niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania większym niż 3504 MWh/MW/rok;

3. dla istniejących instalacji mniejszych niż 1 MW o stopniu wykorzystania bez względu na źródło pochodzenia większym niż 3504 MWh/MW/rok;

4. dla istniejących instalacji większych niż 1 MW, o stopniu wykorzystania bez względu na źródło pochodzenia większym niż 3504 MWh/MW/rok;

5. dla istniejących instalacji, wykorzystujących biogaz rolniczy, zarówno mniejszych, jak i większych niż 1 MW;

6. dla nowych instalacji większych niż 1 MW innych niż  wymienione w art 73. ust. 3a pkt 1-6 ustawy o OZE;

7. dla nowych instalacji mniejszych niż 1 MW o stopniu wykorzystania bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok;

8. dla nowych instalacji mniejszych niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania większym niż 3504 MWh/MW/rok;

9. dla nowych instalacji większych niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania większym niż 3504 MWh/MW/rok;

10. dla nowych instalacji większych niż 1 MW, o stopniu wykorzystania bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok;

11. dla nowych instalacji mniejszych niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy;

12. dla nowych instalacji większych niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy;

13. dla nowych instalacji większych niż 1 MW, wykorzystujących termiczne przekształcanie odpadów i osady ściekowe.

Taka, a nie inna kolejność – jak stwierdza uzasadnienie – uwzględnia zarówno cele OZE, jak i potencjał krajowych zasobów energii odnawialnej. Bierze także pod uwagę regulacje z równoległego projektu rozporządzenia RM o maksymalnej ilości i wartości energii z OZE, która może być sprzedana w 2017 r. w drodze aukcji.

Projekt znajduje się pod tutaj. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

– Pojawiające się w mediach informacje o śmierci energetyki jądrowej są przedwczesne – powiedział w Sejmie Józef Sobolewski, dyrektor departamentu energetyki jądrowej w Ministerstwie Energii. Przybliżył też nieco ramy czasowe prac ME.

{loadmodule mod_email}

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju w wersji zatwierdzanej przez rząd. Ucieranie kompromisu doprowadziło nie tylko do rozwodnienia kwestii atomu. W SOR brakuje również innych ważnych z punktu widzenia energetyki zapisów

Bartłomiej Derski z WysokieNapiecie.pl mówił w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową o tym na ile realne są rządowe plany rozwoju rynku samochodów i autobusów elektrycznych w Polsce

Energię elektryczną na Bałtyku będziemy mogli produkować nie tylko z wiatru. Wykorzystanie nawet spokojnego morza do generacji prądu ma umożliwić wynalazek hiszpańskiego startupu. Równowartość miliona złotych na rozwój projektu Hiszpanie pozyskali ze… zbiórki internetowej.