URE: zmiana taryf Gaz-Systemu w zasadzie neutralna

URE: zmiana taryf Gaz-Systemu w zasadzie neutralna

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy operatora przesyłowego gazu – Gaz-Systemu, które będą obowiązywać do końca 2017 r. Rosną opłaty za wejście do systemu i magazynów gazu, a spadają za wyjście.

Dotyczy: taryfy Gaz-System za przesył gazu
Tytuł:Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10
Etap: zatwierdzenie przez Prezesa URE
Następny etap: wejście w życie

{loadmodule mod_email}

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, w przypadku gazu wysokometanowego, stała stawka opłaty przesyłowej na wejściu do systemu przesyłowego spadnie o 3,1 proc., a na wejściu do podziemnych magazynów gazu – o 3,2 proc. O 3,5 proc. spada też zmienna stawka opłaty przesyłowej na wyjściu z systemu. A jakie koszty będą wyższe?

Rosną natomiast pozostałe dwie stawki. O 3,4 proc. stała stawka opłat przesyłowych na wyjściu z systemu, i o 3,3 proc. analogiczna opłata na wyjściu z podziemnych magazynów gazu.

Według szacunków URE zmiana taryfy jest „w zasadzie” neutralna dla gospodarstw domowych i małych firm. Wpływ obniżenia opłaty przesyłowej zauważalny będzie natomiast przez podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci przesyłowej, dla których zmiany łącznych opłat za przesył powinny zmienić się od 0,5 proc. w dół do 0,3 proc. w górę.

Natomiast dla poszczególnych użytkowników systemu przesyłowego gazu, opłaty za jego korzystanie powinny zmienić się w przedziale od 5,2 proc. w dół do 3,3 proc. w górę.

Według URE, zmiany taryfy będą też neutralne dla samego Gaz-Systemu. „Przychód - stanowiący podstawę kalkulacji taryfy dla Gaz-Systemu, pokrywający planowane koszty prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz zwrot z zaangażowanego kapitału na poziomie umożliwiającym firmie realizację szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych - jest zbieżny z przychodem, jaki Przedsiębiorstwo (Gaz-System) osiągnęłoby ze stawek aktualnie obowiązujących” - ocenił Urząd.

Taryfa wchodzi w życie 1 lutego. Dotychczasowa taryfa Gaz-Systemu obowiązywała bez zmian stawek od początku 2015 r. W grudniu 2014 r. Prezes URE zatwierdził w nowej taryfie wzrost opłat stałych w przedziale od 10 do 15 proc. Za to o 25 proc. spadła wtedy opłata zmienna na wyjściu z systemu gazowego.

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej