Konferencja Prowadzenie inwestycji przesyłowych, 10-11 czerwca 2019, Warszawa

Konferencja Prowadzenie inwestycji przesyłowych, 10-11 czerwca 2019, Warszawa

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się także problem znaczenia prawnego zgód i oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości przed 2008 r., jako wyniku przeprowadzonych rokowań, poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji wywłaszczeniowej.

Na uwagę zasługują również prace toczące się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do ustalenia i ogłoszenia standardu zawodowego dotyczącego zasad określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przedmiotu i zakresu prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie, wyboru wariantu przebiegu inwestycji przez nieruchomość, kwalifikacji planowanych prac w kontekście całego urządzenia liniowego czy zakresu wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wśród prelegentów wydarzenia m. in.:

  • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Dariusz Rystał, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
  • Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
  • Jerzy Dąbek, Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony
  • Marek Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa S.A.
  • Agnieszka Komorowska, Kierownik Działu Prawnego, Radca prawny, ENPROM Sp. z o.o.
  • Marcin Pelc, pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz firmy LEXPLAN

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

www: https://www.pb.pl/konferencje/prowadzenie-inwestycji-przesylowych-1229
e-mail: konferencje@pb.pl
tel.: 22 333 97 77

Dla naszych czytelników 15% rabatu po wpisaniu przy rejestracji kodu: "wysokie_napiecie15"

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PSE