Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Spółka zależna R.Power nabyła udziały w portugalskich spółkach z prawami do projektów PV

Spółka zależna R.Power nabyła udziały w portugalskich spółkach z prawami do projektów PV

Spółka zależna R.Power zawarła ze spółkami z portugalskiej grupy kapitałowej Gesto-Energia umowy, na podstawie których nabyła udziały w spółkach w Portugalii posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 24,1 MWp, podało R.Power. Projekty należące do spółek, których udziały stanowią przedmiot umowy sprzedaży, zostały rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build) albo są na etapie budowy. Cena sprzedaży udziałów nie przekracza 10% kapitałów własnych spółki i została ustalona na warunkach rynkowych.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)