Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Senacka komisja przeciw noweli dot. ograniczania wydobycia węgla kamiennego

Senacka komisja przeciw noweli dot. ograniczania wydobycia węgla kamiennego

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) – Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającej stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

W trakcie dyskusji na forum komisji wskazywano na brak decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia, zbyt krótki czas procedowania projektu w Sejmie, czy utratę przez gminy górnicze, w których kontynuowane będzie wydobycie, możliwości uzyskania finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wniosek o odrzucenie noweli poparło jednogłośnie 11 senatorów komisji.

Nowelizacja zakłada:

– finansowanie ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

– zawieszenie i następnie umorzenie zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zmiany w noweli mają przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Nowy system wsparcia, skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną miałyby korzystać z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia będą otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty będą wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

Ponadto w noweli znalazły się przepisy, pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

 (ISBnews)