Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Rafako uważa wezwanie Taurona do zapłaty 1,31 mld zł kar za bezprawne i bezzasadne

Rafako uważa wezwanie Taurona do zapłaty 1,31 mld zł kar za bezprawne i bezzasadne

Rafako uważa, że wezwanie Taurona do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie oraz wystawienie noty na łączną kwotę 1 312,44 mln zł jest bezprawne i całkowicie bezzasadne, podała spółka w oświadczeniu.

"Działania prowadzone przez Grupę Tauron stanowią próbę przerzucenia na Rafako odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia o parametrach niespełniających wymagań kontraktowych, a także wymagań stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach energetycznych. Ponadto jest to nieudolna próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej również z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego. Działania powyższe doprowadziły do uniemożliwienia Rafako S.A. prowadzenia kontroli nadzoru eksploatacji przez inżyniera gwarancyjnego. Równocześnie należy podkreślić, że Tauron uniemożliwił Rafako S.A. zakończenie przedmiotu kontraktu poprzez wprowadzenie zakazu wejścia pracowników Rafako na Blok" – czytamy w oświadczeniu Rafako.

"Wystawienie noty jest bezprawne i całkowicie bezzasadne. Działanie to stanowi wyłącznie próbę poprawy kosztem Rafako S.A. fatalnych wyników finansowych Taurona, publikowanych w sprawozdaniach tej spółki Skarbu Państwa. Szereg działań podejmowanych przez Tauron celem doprowadzenia Rafako S.A. do upadłości odbieramy jako realizację zamysłu mającego na celu rozmycie odpowiedzialności Taurona za systematyczną degradację majątku spółki, a w szczególności nowego bloku 910MW w Jaworznie w wyniku jego niewłaściwej eksploatacji" – czytamy dalej.

Według Rafako, w tym kontekście należy również postrzegać prezentowanie opinii technicznej na temat bloku 910MW autorstwa bezpośredniego konkurenta spółki Rafako i "potencjalnego uczestnika procesu inwestorskiego zainteresowanego przejęciem Rafako" – spółki Polimex Mostostal.

"Wskazać przy tym należy, iż spółka Polimex Mostostal S.A. nie jest firmą technologiczną specjalizującą się w projektowaniu jednostek energetycznych tego typu, a tym samym do wykonywania ekspertyz technicznych dla tego rodzaju obiektów. Rafako S.A. podkreśla, iż blok eksploatowany wcześniej, na odpowiedniej jakości węglu, działał bez zarzutu, osiągając i utrzymując moc 910MW, co zostało potwierdzone w odbiorach Inwestycji przez Taurona, jak i przez operatora systemu w zakresie mocy bloku. Funkcjonalność bloku była wielokrotnie podkreślana przez Tauron, także w trakcie dzisiejszej konferencji" – czytamy w oświadczeniu.

Rafako podaje, że od wielu miesięcy apeluje o stworzenie Białej Księgi tej inwestycji.

"W obronie naszego dobrego imienia i bezpieczeństwa energetycznego kraju, proponujemy ujawnienie wszystkiej posiadanej w tym zakresie dokumentacji, w szczególności wyniki badań węgla, przeprowadzone przez GIG, wraz z analizami biegłych sądowych, ale także opinie i ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa, dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w bloku węgla niezgodnego z kontraktem. Po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Aktywów Państwowych o właściwy nadzór nad nieuprawnionymi działaniami spółki Tauron. Tauron wzywamy do zaprzestania naruszania naszego dobrego imienia, a także do zaprzestania naruszeń przepisów dotyczących MAR" – zakończyło Rafako i zapowiedziało, że odniesie się do wszystkich twierdzeń i zarzutów jutro podczas konferencji.

Tauron Wytwarzanie – spółka zależna Tauron Polska Energia – podjęła dziś decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)