Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. PKO BP udzieli R.Power finansowania ok. 190 mln zł na projekty PV o mocy 59 MWp

PKO BP udzieli R.Power finansowania ok. 190 mln zł na projekty PV o mocy 59 MWp

R.Power oraz PKO Bank Polski podpisały umowę kredytu o wartości blisko 190 mln zł na sfinansowanie w formule project finance budowy portfela elektrowni słonecznych o łącznej mocy 59 MWp, podała spółka.

"To kolejny projekt spółki R.Power, w finansowaniu którego bierzemy udział. Dzięki takim inwestycjom zwiększy się udział energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Naszą rolą jako lidera sektora bankowego jest finansowe wspieranie transformacji energetycznej, która wciąż wymaga dużych nakładów. To jeden z elementów strategii PKO Banku Polskiego, na który kładziemy duży nacisk" – powiedział dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi i Przedsiębiorstwami w PKO BP Marcin Majewski, cytowany w komunikacie.

W ramach zawartej umowy R.Power zabezpieczyło długoterminowe finansowanie dłużne o wartości 75,5 mln zł oraz 26,7 mln euro, a także finansowanie pomocnicze, m.in. na finansowanie podatku VAT oraz linię gwarancyjną na zabezpieczenie zobowiązań realizacji umowy cPPA.

"Podpisana umowa stanowi nie tylko krok naprzód w naszej współpracy, ale jest również potwierdzeniem zaufania w naszą wizję rozwoju. Dzięki naszemu partnerstwu możemy kontynuować rozwój projektów fotowoltaicznych, przyczyniając się jednocześnie do budowy efektywnej infrastruktury energetycznej w Polsce" – powiedział COO i współzałożyciel R.Power Tomasz Sęk.

Do tej pory Grupa R.Power w ramach finansowania bankowego w formule project finance na budowę własnych aktywów pozyskała łącznie kwotę ponad 1 miliarda złotych, co lokuje ją wśród największych firm sektora energetyki odnawialnej w tej części Europy, podkreślono.

R.Power jest niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, rozwijającym swoją działalność w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. Działalność R.Power obejmuje całą wartość łańcucha dostaw sektora energii słonecznej, w tym rozwijanie elektrowni fotowoltaicznych, budowę, obsługę elektrowni oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)