Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) – Zgodnie z przyjętą nową polityką kredytowania energetyki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprzestanie finansowania inwestycji związanych ze spalaniem paliw kopalnych od końca 2021 r., podała instytucja. Grupa EBI wesprze inwestycje w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska o wartości 1 bln euro do 2030 r. a od końca 2020 r. finansowanie z banku będzie musiało realizować cele Porozumienia Paryskiego.

"Klimat jest najważniejszą kwestią w agendzie politycznej naszych czasów. Naukowcy szacują, że obecnie zmierzamy w kierunku wzrostu temperatury o 3-4°C do końca stulecia. Jeśli tak się stanie, duże części naszej planety staną się niezdatne do zamieszkania, co będzie miało katastrofalne skutki dla ludzi na całym świecie. Bank UE jest europejskim bankiem klimatycznym od wielu lat. Dziś zdecydował się na dokonanie wielkiego skoku w swoich ambicjach. Przestaniemy finansować paliwa kopalne i uruchomimy najbardziej ambitną strategię inwestycyjną w dziedzinie klimatu spośród wszystkich publicznych instytucji finansowych" – powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie.

Nowa polityka kredytowania energetyki zawiera pięć reguł dla przyszłego zaangażowania EBI w sektorze. Są to:

– nadanie priorytetowego znaczenia efektywności energetycznej w celu wsparcia nowego celu UE w ramach dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej;

– umożliwienie dekarbonizacji energetyki poprzez zwiększone wsparcie dla technologii niskoemisyjnych lub bezemisyjnych, w celu osiągnięcia 32% udziału energii odnawialnej w całej UE do 2030 r.;

– zwiększenie finansowania zdecentralizowanej produkcji energii, innowacyjnego magazynowania energii i elektromobilności;

– zapewnienie inwestycji sieciowych niezbędnych dla nowych, nieciągłych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna, a także wzmocnienie transgranicznych połączeń międzysystemowych;

– zwiększenie wpływu inwestycji wspierających transformację energetyczną poza UE.

"Emisje dwutlenku węgla w światowym przemyśle energetycznym osiągnęły w 2018 r. nowy rekordowy poziom. Musimy podjąć pilne działania, aby przeciwdziałać temu trendowi. Przyjęta dziś ambitna polityka kredytowania energetyki przez EBI jest kamieniem milowym w walce z globalnym ociepleniem. Po długich dyskusjach doszliśmy do kompromisu w celu zakończenia finansowania przez bank UE projektów dotyczących paliw kopalnych, których zakres nie został obniżony, w tym gazowych, począwszy od końca 2021 roku" – powiedział wiceprezes EBI ds. energetyki Andrew McDowell.

Ponadto bank ustanowił nową normę emisji w wysokości 250 g CO2/KWh, która zastąpi obecny standard 550gCO2/KWh.

Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła też nową strategię działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Obejmuje ona trzy kluczowe elementy:

– Grupa EBI będzie dążyła do wsparcia inwestycji w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego o wartości 1 bln euro w krytycznej dekadzie od 2021 do 2030 roku;

– EBI będzie stopniowo zwiększał udział finansowania przeznaczonego na działania na rzecz klimatu i zrównoważenia środowiskowego, aby osiągnąć poziom 50% poczynając od 2025 roku;

– Grupa EBI dostosuje wszystkie swoje działania finansowe do zasad i celów porozumienia paryskiego do końca 2020 roku. W najbliższej przyszłości zostaną one uzupełnione środkami mającymi na celu zagwarantowanie, że finansowanie EBI przyczyni się do sprawiedliwej transformacji dla tych regionów lub krajów, które w większym stopniu odczuwają skutki kryzysu, tak aby nikt nie pozostał w tyle.

"Aby osiągnąć cele klimatyczne z Paryża, musimy pilnie zwiększyć nasze ambicje i właśnie to zrobiliśmy dzisiaj. Na dwa tygodnie przed konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Madrycie decyzje te stanowią ważny sygnał dla świata: Unia Europejska i jej bank, EBI, zobowiązują się do uruchomienia inwestycji na niespotykaną dotąd skalę w celu wsparcia projektów działań na rzecz klimatu na całym świecie. Ponadto zobowiązujemy się do dostosowania wszystkich działań Grupy EBI do zasad i celów porozumienia paryskiego do końca 2020 roku. Każde finansowanie, które nie jest ekologiczne, będzie musiało być zrównoważone, zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego" – powiedziała wiceprezes Emma Navarro, odpowiedzialna za działania na rzecz klimatu i środowiska.

EBI zobowiązał się też współpracować z Komisją Europejską w celu wspierania inwestycji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bank będzie mógł sfinansowac do 75% kosztów kwalifikowalnych projektów z krajów objętych finansowaniem z tego funduszu oraz będzie udzielał wsparcia doradczego.

(ISBnews)