KONSULTACJE NOWEGO PROJEKTU IRIESP ORAZ WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU GAZU

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Kluczowe zmiany zapisów Instrukcji wynikają m.in. z implementacji Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM), które wprowadza procedury dotyczące nowych i zwiększanych przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Zaktualizowane zostały również zapisy dotyczące procedury uruchamiania i rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które odpowiadają obecnie obowiązującej Ustawie o zapasach. Ponadto, wprowadzone zostały zapisy dotyczące tzw. obowiązków śróddziennych związane z kończącym się okresem stosowania środków tymczasowych zgodnie z NC BAL (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Ze względy na nowelizację Ustawy o miarach zaproponowano również nowe zasady sprawdzania gazomierzy.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w opublikowanym poniżej projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 26).

Dokumenty do pobrania:
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja jednolita)
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja w trybie zmian)
Formularz zgłaszania uwag ogólnych do projektu IRiESP
Formularz zgłaszania uwag szczegółowych do projektu IRiESP

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 4 NC BAL, zapraszamy do udziału w konsultacjach Metod i założeń analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL.

Dokumenty do pobrania:
Metody i założenia analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL.
Formularz zgłaszania uwag do metod i założeń wprowadzenia obowiązku śróddziennego

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 30 marca 2018 r. (piątek)  przesyłając wypełnione formularze na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Dla klientów GAZ-SYSTEM S.A. zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat nowego projektu IRiESP zostaną zorganizowane warsztaty, które odbędą się w czwartek 22 marca 2018 r.  w godz. 10.00 – 15.00 w centrum konferencyjnym Adgar Ochota przy al. Jerozolimskich 181 B w Warszawie.

Plan warsztatów obejmuje omówienie następujących zagadnień:

  • Procedura uruchamiania i rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
  • Prognozy przepustowości,
  • Zakończenie okresu stosowania środków tymczasowych zgodnie z NC BAL i obowiązki  śróddzienne,
  • Zmiana zasad sprawdzania gazomierzy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu serdecznie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza do czwartku 15 marca 2018 r. Ze względu na ograniczenia organizacyjne serdecznie prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch przedstawicieli Państwa organizacji.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz agenda warsztatów zostaną przekazane w piątek 16 marca 2018 r.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE