Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Nowy system znakowania samochodów. Co da naklejka na przedniej szybie?

Nowy system znakowania samochodów. Co da naklejka na przedniej szybie?

Trwają prace nad nowym systemem znakowania aut przyjaznych dla środowiska. Jednak do zielonych nalepek dla pojazdów napędzanych wodorem, niebieskich dla elektrycznych, brązowych dla CNG i fioletowych dla LNG - nie warto się przyzwyczajać. Obowiazujący od 1 lipca system będzie miał charakter przejściowy i za niecałe dwa lata zastąpi go kolejny.
technologie ev pv

Opublikowany w tym tygodniu projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych nie jest żadną niespodziewaną rewolucją. Nowy system oznakowania pojazdów zasilanych energią elektryczną i paliwami alternatywnymi przewiduje podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa o elektromobilności, zaś rozporządzenie jedynie precyzuje wzór i kolorystykę wykorzystywanych w tym celu nalepek. Pozornie prosty system i tak może przysporzyć kierowcom szeregu problemów.

Nieobowiązkowy, ale przydatny

Nowy system oznakowania ekologicznych pojazdów będzie obowiązywał co do zasady od 1 lipca br. Co prawda przepisy nie przewidują obowiązku jego wykorzystywania, ale nalepki będą konieczne dla skorzystania z przewidzianych w ustawie o elektromobilności przywilejów, m.in. wjazdu do stref czystego transportu, darmowego parkowania, czy korzystania z buspasów. Projekt rozporządzenia precyzuje, że odpowiedniego koloru sześciocentymetrowe nalepki (zielone z żółtą literą „H” dla pojazdów napędzanych wodorem, niebieskie z napisem „EE” dla elektrycznych, brązowe dla CNG i fioletowe dla LNG) trzeba będzie umieścić wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej. Na naklejce będzie też umieszczony polski oraz angielski napis „Strefa czystego transportu”, a także białoczerwona flaga i skróty ECO oraz PL. Ponadto, nalepki będą opatrzone numerem porządkowym i siedmiocyfrowym oznaczeniem gminy jej wydania. Co istotne, nalepki będą miały stosunkowo krótki termin ważności, gdyż 1 stycznia 2020 r. zastąpią je specjalne tablice rejestracyjne. Ich wzór również zostanie w przyszłości określony w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie określa również odrębne wzory stosownych oznaczeń dla przystosowanych do zasilania gazem autobusów.

Wolnoć Tomku… w swojej gminie

Przepisy nie okreslają ważnego dla nowego systemu elementu, tj. cen samych nalepek. Zasady ich wydawania oraz ceny będą więc w związku z tym ustalały każdorazowo gminy. Będą zresztą miały w tym zakresie pełną dowolność, gdyż ustawa o elektromobilności nie określa nawet „widełek”, w jakich ceny te powinny się mieścić. Gminy będą też samodzielnie określały wysokość opłat za wjazd do stref czystego transportu pojazdami innymi niż „uprzywilejowane”, a także kar w tym zakresie. Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji środowisk reprezentujących organy samorządowe, tj.: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Związku Powiatów Polskich. Niewykluczone więc, że na polu nieformalnym uda się wkrótce osiągnąć w tym zakresie kompromis.

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
Energetyka odnawialna jest już cenowo konkurencyjna wobec węgla kamiennego i atomu. Tym bardziej niektóre plany rządu nie zwiększają konkurencyjności polskiej gospodarki.
ruhr-area-696561 1920
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają: