Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Szkolenie i warsztaty praktyczne: DEWELOPMENT PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Szkolenie i warsztaty praktyczne: DEWELOPMENT PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site).
baner-800x400px-eurocon dewelopment 13.09.2022

Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami. 

PROGRAM


8.45-9.15 Logowanie uczestników

9.15-10.15 DWA MOŻLIWE RODZAJE INSTALACJI PV – ON SITE I OFF SITE

– projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
– projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
– odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów,

10.15-11.15 INSTALACJE PV W MODELU RYNKU ENERGII

– sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
– sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
– instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site)
– instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
– instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)

11.15-11.25 Przerwa

11.25-12.25 PROCES DEWELOPMENTU INSTALACJI PV OFF-SITE

– decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu
– zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania)
– wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
– uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
– koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji
– szczególne wymogi dla instalacji PV by mogła wystartować w aukcji

12.25-13.25 PROCES DEWELOPMENTU INSTALACJI PV ON-SITE – różnice w stosunku od instalacji off-site

– Co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.
– Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje
– Koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje
– Budowa instalacji on-site – formalne wymogi

13.25-14.25 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

PROWADZĄCY:

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Strona wydarzenia: https://euro-con.pl/pl/energetyka/776-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-dewelopment-projektow-fotowoltaicznych-4

Większość rodzin ogrzewających się węglem liczy na jego zakup po „państwowej” cenie, ale się nie doczeka. Przez pół roku PGG sprzedała 800 tys. ton, czyli 9% potrzebnego węgla. Reszta rodzin żyje złudzeniami o węglu, którego nie dostanie nawet po 3500 zł/t. A to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo utracone przychody z węgla i prądu, którego już nie dostarczamy na eksport, sięgną 14 mld zł.
dom dym smog
Sprzedaż pomp ciepła bije w Polsce rekordy. Przy spodziewanych wyższych taryfach za prąd proporcjonalnie podrożeje również ogrzewanie pompami ciepła. W ostatecznym rozrachunku liczą się nie tylko taryfy.
pompa ciepla dom montaz ogrzewanie dom
Łącznie od momentu uruchomienia „Czystego Powietrza” dofinansowano ponad ponad 702 tys. urządzeń, z czego najwięcej przypada na kotły gazowe (35 proc.), a następnie na pompy ciepła (34 proc.) i kotły na biomasę 21 proc.
Technologie wspiera: