Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREN GAS POLAND

Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREN GAS POLAND

Po […]
ggp2022-800x480px

Po covidowej przerwie UPEBI wraca na rynek z Międzynarodową Konferencją Producentów Biogazu i Biometanu GREN GAS POLAND (http://greengaspoland.pl/). Dotychczasowe edycje zgromadziły setki uczestników zarówno bezpośrednio z branży, jak i z branż kooperujących. Podczas ostatnich konferencji spotykał się sektor publiczny z sektorem prywatnym, inwestorzy prywatni z kraju i zagranicy ze spółkami skarbu państwa, eksperci i akademicy z praktykami i finansistami, specjalistyczne media branżowe z sektorem organizacji społecznych. Teraz wszystko to wraca wraz z koniecznym ładunkiem merytorycznym tyczącym niezbędnych obszarów, od regulacji poprzez technologię do finansów.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” oraz „Biogazownia roku 2022”. W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
– biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
– polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
– biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
– najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
– ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
– doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
– optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
– biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
– innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan

Kto pierwszy, ten lepszy. Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczenia!

We wtorek dostawy energii elektrycznej na 2023 rok zostały wycenione na wielu europejskich giełdach najwyżej w historii. We Francji i Szwajcarii cena prądu przekroczyła 2,6 tys. zł, a w Polsce 1,6 tys. zł/MWh. Do efektów wojny handlowej z Rosją dołożyła się susza, która ograniczyła produkcję elektrowni wodnych w Skandynawii, atomowych we Francji i węglowych w Niemczech.
wzrost cen energii 2022 2023 przyczyny
Rynek energii rozwija:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Materiał Partnera
Sektor energetyczny stoi obecnie przed jednym z największych wyzwań ostatnich czasów: koniecznością przygotowania się do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Zmiany prawne, jakie miały miejsce w ostatnich latach spowodowały, że dystrybutorzy i sprzedawcy energii elektrycznej znajdują się w obliczu złożonych procesów rozwojowych – do 2024 roku wszyscy uczestnicy rynku energii muszą być gotowi na obsługę masowej wymiany danych w ramach systemu CSIRE.
Cyber
Technologie wspiera:
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają: