Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, 19–20 marca 2018 r.

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, 19–20 marca 2018 r.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE) zapraszają do udziału w nowej, cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, która odbędzie się w hotelu Qubus w Krakowie w dniach 19–20 marca 2018 roku.

Ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnego forum wymiany myśli i poglądów oraz współpracy
w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego. Konferencja organizowana jest pod hasłem Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo-energetycznego.

Wybrane zagadnienia i kwestie problemowe poruszane w trakcie obrad konferencyjnych:

  • Dylematy energetyki w świetle zmieniających się uwarunkowań na rynkach paliw i energii
  • Innowacyjne ciepłownictwo – slogan a rzeczywistość biznesowa
  • Czy rynek mocy zablokuje rozwój klastrów energii?
  • Przyszłość węgla w Polsce w dobie promocji gospodarki innowacyjnej
  • Dylematy przedsiębiorstw energochłonnych – zakup energii na rynku vs własne źródła
  • Ekonomika i zarządzanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie energetycznym
  • Nowe technologie w sektorze paliwowo-energetycznym – aspekty ekonomiczne
  • Wyzwania dla energetyki i ciepłownictwa w świetle zaostrzonych wymogów środowiskowych

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia zamieszczono na witrynie: www.forum-ge.pl

Kontakt do organizatorów:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Ekonomiki Energetyki
ul. Wybickiego 7A

31-261 Kraków, Polska

 

Rejestracja i zgłoszenia referatów:
e-mail: fge@min-pan.krakow.pl  

tel. +48 12 633-02-96, +48 665 922 440

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej