Menu
Patronat honorowy Patronage

„Dbaj o klimat z normami”

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje 10. jubileuszowy ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja”, tym razem pod hasłem: „Dbaj o klimat z normami”, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Konkurs potrwa od 1 lutego do 6 maja br.  

Zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnych czasów. Ludzie na wszystkich kontynentach odczuwają skutki zmian klimatycznych. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu jeszcze się zwiększy. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic, wymaga współpracy oraz wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym norm!

Potrzebujemy silniejszego świata!

Zmiana klimatu jest zjawiskiem złożonym, wpływa nie tylko na środowisko, lecz także na funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to nasza wspólna sprawa. Dbałość o ogólnie pojęte środowisko należy do priorytetowych działań państw. Nowe wyzwania stają również przed samorządami i firmami, które muszą dostosować się do nowych zmian i oczekiwań, a przede wszystkim ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. W swojej codziennej działalności muszą uwzględnić wiele aspektów związanych z klimatem, m.in.: zaopatrzenie w różne typy energii (np. z odnawialnych źródeł: hydroenergia, biomasa czy energia wiatrowa), redukcję śladu węglowego, gospodarkę odpadami czy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Warto także uświadomić sobie, jak wiele zależy od naszych codziennych decyzji: segregacji śmieci, ograniczania odpadów, zmniejszania zużycia wody i energii, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, korzystania z transportu przyjaznego środowisku czy rozsądnego kupowania (np. wybierania produktów energooszczędnych) itp.

Potrzebujemy norm

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza przejście z gospodarki tradycyjnej na gospodarkę niskoemisyjną, innowacyjność i rozwój technologiczny. Normy wpierają powyższe procesy, są reakcją na dynamicznie rozwijający się rynek i jego potrzeby. Budują globalny rynek bezpiecznych, energooszczędnych, interoperacyjnych rozwiązań, które wpływają na ochronę klimatu.

Potrzebujemy Ciebie

Jeżeli wiesz, w jaki sposób możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym i umiesz
to przedstawić w swojej pracy (z uwzględnieniem aktualnych norm), to ten konkurs jest adresowany do Ciebie. Jesteśmy przekonani, że Twój udział przyczyni się do zwiększenia świadomości i poziomu wiedzy na ten temat i zachęci do podejmowania działań na rzecz dbałości o klimat.

Cele konkursu:

  • Upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej przekonania o roli norm technicznych
    w codziennym życiu;
  • Pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych;
  • Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodych ludzi.

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”, „Grafika” i „Film”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, obejmującego obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Konkursowe prace należy nadsyłać do 6 maja br., wyłącznie w formie elektronicznej,
na adres: [email protected]

Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Szczegóły dot. konkursu na: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy

Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Ochotnicze Hufce Pracy.

Opieka metodyczna: ORE, KCER, ŁCDNiKP, OEIiZK.
Patroni medialni: perspektywy.pl, ekoedu.com.pl, portalkomunalny.pl, swiatoze.pl,
teraz-srodowisko.pl, wysokienapiecie.pl.

 

Kontakt:

Działu Edukacji Normalizacyjnej PKN

mail: [email protected]

tel. +48 693 665 855

Zielone technologie rozwijają:
Polski offshore wspiera:
Technologie wspiera:
Polskie Elektrownie, a więc inicjatywa kontrolowanych przez Skarb Państwa wytwórców energii elektrycznej, sfinansowały szeroką kampanię informacyjną przekonującą, że polityka klimatyczna UE oznacza podwyżki cen. Autorzy kampanii zapomnieli wspomnieć m.in. o najwyższych od lat zyskach branży energetycznej i wszystkich najważniejszych powodach tych wzrostów. Postanowiliśmy więc uzupełnić tę kampanię.
Materiał Partnera
Trzon każdej konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne niezaprzeczalnie stanowią profile o różnych przekrojach i grubościach. Przy ich wyborze kierujemy się materiałem, z którego są wykonane, oraz rodzajem otworowania, umożliwiającym regulację podczas skręcania całego systemu. Niemniej ważne okazują się elementy złączne, które mają kluczowe znaczenie dla trwałości połączeń w różnorodnych warunkach atmosferycznych. 
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Dwie największe sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce – Orlen i GreenWay – od wtorku obniżają ceny ładowania elektryków. To efekt obniżki VAT na prąd z 23% do 5%. Półroczna obniżka może jednak skutkować większymi kosztami w przyszłości, bo właśnie decyduje się to czy ładowanie elektryków to usługa czy dostawa towaru, co będzie mieć wiele konsekwencji.
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera: