II TECHCO Forum! Już 23-24 listopada br.

II TECHCO Forum! Już 23-24 listopada br.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) serdecznie zaprasza do udziału w II TECHCO Forum! Już 23-24 listopada br. w hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie) odbędzie się wyjątkowa konferencja łącząca trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Projekt Chemia 4.0. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

TECHCO Forum to spotkanie odpowiadające na:

 • aktualne trendy - inwestycje wodorowe, GOZ, recykling chemiczny, zielona energia, transformacja cyfrowa;
 • wyzwania legislacyjne - Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
 • kwestie dotyczące instrumentów finansowania - Horyzont Europa, finansowanie rozwiązań 4.0.

TECHCO Forum to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Zakres tematyczny tego wydarzenia kompensuje trzy kluczowe wydarzenia PIPC
w trzech blokach tematycznych.

Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy m.in. następujące tematy:

Blok Bezpieczna Chemia - w ramach Programu Bezpieczna Chemia:

 • Bezpieczeństwo a technologie, regulacje, dialog;
 • Wodór bezpiecznym paliwem przyszłości;
 • Bezpieczeństwo instalacji wodorowych;
 • Najważniejsze bieżące wyzwania legislacyjne.

 

Blok Środowisko, energia, klimat - w ramach Forum Ekologicznego Branży Chemicznej:

 • Najważniejsze trendy środowiskowe - wodór, zielona energia, GOZ, transformacja przemysłu;
 • Bieżące wyzwania regulacyjne – Europejski Zielony Ład: Fit for 55, transformacja energetyczna, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;
 • Inwestycje i technologie prośrodowiskowe – możliwości wsparcia.

 

Blok Chemia 4.0. - w ramach Projektu Chemia 4.0:

 • Opłacalność inwestycji w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym;
 • Prezentacje narzędzi i rozwiązań w bloku „4.0 sposobem na...”.

 

Szczegółowe informacje na temat TECHCO Forum  publikowane będą na bieżąco na stronie wydarzenia: www.techco.pipc.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Agendą II TECHCO Forum.

*Agenda jest na bieżąco aktualizowana i może ulec zmianom.

 

 

Rejestracja trwa: https://techcoforum2021.conrego.com/

Zapraszamy i do zobaczenia!

 

Więcej o Projektach PIPC:

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Wydarzenie, które ma za sobą długą historię kilkunastu edycji. Jest to świetna okazja do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między Realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, ale też innymi firmami i ekspertami z całej branży chemicznej, na tematy dot. m.in. ochrony środowiska, wzrostu bezpieczeństwa procesowego. Nadzór na Programem „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce od 1992 roku sprawuje PIPC.

Projekt Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług.

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE