Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Zarmen bierze Elektrobudowę

Zarmen bierze Elektrobudowę

Potwierdziły się wcześniejsze informacje portalu WysokieNapiecie.pl o zainteresowaniu grupy Zarmen zakupem produkcyjnej i budowlano-montażowej części upadłej Elektrobudowy. Jej oferta okazała się jedyną, która wpłynęła w przetargu.
1

Przypomnijmy, że na początku sierpnia pisaliśmy o ogłoszonym przez syndyka postępowaniu na sprzedaż dwóch kluczowych aktywów Elektrobudowy. Spółka z Katowic, która jeszcze kilka lat temu należała do najlepszych na polskim rynku budownictwa energetycznego, przez problemy finansowe w błyskawiczny sposób przemierzyła drogę do upadłości. Ich katalizatorem były trudności z kontraktem dla PKN Orlen, a oliwy do ognia dolał spór z Tauronem.

Zobacz więcej: Elektrobudowa idzie pod młotek

Dlatego ogłoszenie przez syndyka przetargu na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa – produkcyjnej oraz budowlano-montażowej – mogło obudzić nadzieję, że dzięki kupcowi zasłużona dla polskiej energetyki marka nie tylko zostanie zachowana, ale zyska też szanse na rozwój.

W kontekście transformacji energetycznej, którą Polska ma przed sobą, Elektrobudowa wydaje się mieć wiele atutów, jakie mogą zaprocentować w nadchodzących latach. Oferty w przetargu można było składać do 4 sierpnia, a dzień później miało nastąpić ich otwarcie.

Tylko jedna oferta

Z naszych informacji wynika, że udziałem w przetargu – poza grupą Zarmen – było zainteresowanych też kilka innych podmiotów, które pobrały dokumenty oraz wizytowały zakłady produkcyjne.

Trudno jednak uzyskać więcej oficjalnych informacji z najbardziej oczywistego źródła, czyli od syndyka Marcina Ferdyna, do którego od kilku tygodni nie udało nam się dodzwonić. Poprosiliśmy więc o informacje na temat przetargu w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, który zajmuje się upadłością Elektrobudowy. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź.

IMG 0421 1
Nowy właściciel to szansa, aby marka Elektrobudowy mocniej wróciła na rynek. Fot. mat. pras.

 

– W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta spółki Zarmen na zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego „ZCP Realizacja i „ZCP Produkcja”, spełniająca wymogi formalne. Oferta opiewała na kwotę równą cenie wywoławczej (60,34 mln zł) – poinformował portal WysokieNapiecie.pl sędzia Bartłomiej Jochemczyk, wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód.

Jak czytamy w podpisanej przez niego odpowiedzi, sędzia komisarz Marzena Praska zatwierdziła wybór przez syndyka oferty złożonej przez Zarmen.

Ponadto Jochemczyk poinformował, że zatwierdzona została też oferta dodatkowa, dotycząca zakupu nieruchomości w Płocku za cenę wywoławczą równą 2,05 mln zł. Również w tym przypadku Zarmen był jedynym oferentem.

Sędzia komisarz zobowiązała syndyka do zawarcia umów sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru ofert. Wydaje się zatem, że jeszcze w 2021 r. kluczowe aktywa Elektrobudowy powinny trafić do nowego właściciela.

Zarmen plus Elektrobudowa

Realizuje się więc scenariusz, o którym pisaliśmy na początku sierpnia. Zarmen od ponad roku dzierżawi majątek, który był przedmiotem ogłoszonego przetargu, więc w naturalny sposób miał najlepszą, praktyczną wiedzę na temat potencjału tych aktywów.

Zarmen interesował się Elektrobudową już w 2019 r. – przed jej upadłością, gdy spółka z Katowic poszukiwała inwestora. Oczekiwał jednak kontroli nad firmą, ale takiej oferty jej ówczesne władze nie chciały przyjąć. Teraz grupa kupuje jej kluczowe aktywa, ale bez bagażu zobowiązań, które przejęłaby wraz z chylącą się ku upadkowi firmą.

Co prawda wcześniej – w lutym 2021 r. – syndyk sprzedał za 18,4 mln zł SPIE Central Europe udziały w zależnej od Elektrobudowy spółce projektowo-inżynierskiej Energotest z Gliwic. Jednak do walki o to aktywo Zarmen się nie palił.

Kontrolowana przez Zbigniewa Koncewicza grupa to jeden z ciekawszych graczy w polskim przemyśle, która kontroluje m.in. takie spółki jak Remak-Energomontaż, Koksownia Częstochowa Nowa, Kofama Koźle czy Energomontaż Zachód Wrocław.

1
Wkrótce na trwałe do tego grona mogą trafić biznesy związane z Elektrobudową. Fot. mat. pras.

 

Sam Zarmen to również mocny podmiot na rynku inwestycji przemysłowych, czego przykładem jest chociażby podpisana niedawno umowa z JSW, dla którego zmodernizuje za 426 mln zł baterię koksowniczą w Koksowni Przyjaźń.

Zarmen dzięki przejętym aktywom Elektrobudowy trwale rozszerzyłby swoje kompetencje w elektroenergetyce i zwiększył potencjał na perspektywicznym rynku związanym z transformacją energetyczną – zarówno przy dostawie urządzeń (m.in. rozdzielnic i szynoprzewodów), jak i prac związanych z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowych, a także budową nowych i utrzymaniem starych źródeł energii.

O potrzebach związanych z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych pisaliśmy obszernie w ostatnich tygodniach na łamach portalu WysokieNapięcie.pl. Podobnie jak o nadciągającej fali inwestycji w nowe bloki energetyczne opalane gazem.

Zobacz więcej: Rynek wypatruje nowej fali inwestycji w sieci przesyłowe

Czy sieci nadążą za transformacją polskiej energetyki?

Gazowa Ostrołęka wykarmi mniej chętnych niż węglowa

Historycznie Elektrobudowa wykonywała prace elektroinstalacyjne na wszystkich największych inwestycjach przemysłowych i energetycznych w Polsce. Natomiast w kontekście wciąż obiecywanej przez rząd budowy nad Wisłą elektrowni atomowych trzeba też pamiętać, że niewiele firm może pochwalić się takim doświadczeniem jak spółka z Katowic.

W latach 2008-2020 realizowała ona na zlecenie koncernu Areva montaż instalacji elektrycznych budowie elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii za łączną kwotę ok. 190 mln euro.

W zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, który zakupu bliski jest Zarmen, pracuje ok. 900 osób, mniej więcej po połowie przy produkcji i wykonawstwie. Wśród nich wciąż ma być wielu kluczowych pracowników, m.in. tych, którzy pracowali przy sztandarowym projekcie atomowym w Finlandii.

Branżowy lepszy niż finansowy

Przez wiele lat Elektrobudowa kroczyła od sukcesu do sukcesu i bywały lata, gdy notowała przychody nawet powyżej miliarda złotych oraz zysk netto rzędu 50-60 mln zł.

Akcjonariusze, wśród których dominowały otwarte fundusze emerytalne, mogli natomiast cieszyć się z wysokiej wyceny giełdowej i dywidend. Jeszcze w roku 2018, w którym rozpoczęły się problemy firmy, OFE doprowadziły do wypłaty prawie 50 mln zł dywidendy. Gdy okazało się, że spółka ma poważne kłopoty, to OFE szybko wycofały się z Elektrobudowy.

Bez zapasów gotówki oraz właścicieli, którzy widzieliby dłuższą perspektywę niż tylko związaną z potencjałem do wypłat kolejnych dywidend, walka z ryzykiem upadłości miała o wiele mniejsze szanse na powodzenie.

Jeśli Zarmen ostatecznie przejmie kluczowe biznesy Elektrobudowy, to można mieć nadzieję, że dzięki branżowemu inwestorowi i kooperacji z innymi spółkami przemysłowej grupy katowicka marka znów będzie miała duże znaczenie na polskim rynku budownictwa energetycznego.

Elektrobudowa Kalendarium 2

Na tak zadane pytanie wydaje się, że już można odpowiedzieć przecząco, bo to m.in. ograniczonymi możliwościami sieci rząd uzasadnia zapowiadane ograniczenie wsparcia domowej fotowoltaiki. Portal WysokieNapiecie.pl zebrał informacje o inwestycjach największych dystrybutorów energii oraz zaczerpnął opinii z rynku wykonawczego.
Dystrybucja energii 2020
Energia elektryczna odpowiada za około jedną trzecią kosztów produkcji cementu w Polsce. Dążenie do neutralności klimatycznej może ten udział zwiększyć nawet do 50 proc. Cementownie nie czekają zatem aż transformacja przetoczy się przez krajową energetykę i same robią coraz śmielszy odwrót od węgla w stronę odnawialnych źródeł energii.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0 złożyło już ponad 100 tysięcy polskich rodzin. Większość budżetu przeznaczonego na rządowe dotacje do fotowoltaiki w 2021 roku została więc zarezerwowana. Instalację PV na dachach swoich domów ma już ponad 600 tys. Polaków i wszystko wskazuje na to, że ten rozwój w kolejnych latach musi wyhamować.
Solar panel technician with drill installing solar panels on roof
Solar panel technician with drill installing solar panels on roof
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają: