Menu
Patronat honorowy Patronage

Zarmen bierze Elektrobudowę

Potwierdziły się wcześniejsze informacje portalu WysokieNapiecie.pl o zainteresowaniu grupy Zarmen zakupem produkcyjnej i budowlano-montażowej części upadłej Elektrobudowy. Jej oferta okazała się jedyną, która wpłynęła w przetargu.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia pisaliśmy o ogłoszonym przez syndyka postępowaniu na sprzedaż dwóch kluczowych aktywów Elektrobudowy. Spółka z Katowic, która jeszcze kilka lat temu należała do najlepszych na polskim rynku budownictwa energetycznego, przez problemy finansowe w błyskawiczny sposób przemierzyła drogę do upadłości. Ich katalizatorem były trudności z kontraktem dla PKN Orlen, a oliwy do ognia dolał spór z Tauronem.

Zobacz więcej: Elektrobudowa idzie pod młotek

Dlatego ogłoszenie przez syndyka przetargu na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa – produkcyjnej oraz budowlano-montażowej – mogło obudzić nadzieję, że dzięki kupcowi zasłużona dla polskiej energetyki marka nie tylko zostanie zachowana, ale zyska też szanse na rozwój.

W kontekście transformacji energetycznej, którą Polska ma przed sobą, Elektrobudowa wydaje się mieć wiele atutów, jakie mogą zaprocentować w nadchodzących latach. Oferty w przetargu można było składać do 4 sierpnia, a dzień później miało nastąpić ich otwarcie.

Tylko jedna oferta

Z naszych informacji wynika, że udziałem w przetargu – poza grupą Zarmen – było zainteresowanych też kilka innych podmiotów, które pobrały dokumenty oraz wizytowały zakłady produkcyjne.

Trudno jednak uzyskać więcej oficjalnych informacji z najbardziej oczywistego źródła, czyli od syndyka Marcina Ferdyna, do którego od kilku tygodni nie udało nam się dodzwonić. Poprosiliśmy więc o informacje na temat przetargu w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, który zajmuje się upadłością Elektrobudowy. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź.

Nowy właściciel to szansa, aby marka Elektrobudowy mocniej wróciła na rynek. Fot. mat. pras.

 

– W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta spółki Zarmen na zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego „ZCP Realizacja i „ZCP Produkcja”, spełniająca wymogi formalne. Oferta opiewała na kwotę równą cenie wywoławczej (60,34 mln zł) – poinformował portal WysokieNapiecie.pl sędzia Bartłomiej Jochemczyk, wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód.

Jak czytamy w podpisanej przez niego odpowiedzi, sędzia komisarz Marzena Praska zatwierdziła wybór przez syndyka oferty złożonej przez Zarmen.

Ponadto Jochemczyk poinformował, że zatwierdzona została też oferta dodatkowa, dotycząca zakupu nieruchomości w Płocku za cenę wywoławczą równą 2,05 mln zł. Również w tym przypadku Zarmen był jedynym oferentem.

Sędzia komisarz zobowiązała syndyka do zawarcia umów sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru ofert. Wydaje się zatem, że jeszcze w 2021 r. kluczowe aktywa Elektrobudowy powinny trafić do nowego właściciela.

Zarmen plus Elektrobudowa

Realizuje się więc scenariusz, o którym pisaliśmy na początku sierpnia. Zarmen od ponad roku dzierżawi majątek, który był przedmiotem ogłoszonego przetargu, więc w naturalny sposób miał najlepszą, praktyczną wiedzę na temat potencjału tych aktywów.

Zarmen interesował się Elektrobudową już w 2019 r. – przed jej upadłością, gdy spółka z Katowic poszukiwała inwestora. Oczekiwał jednak kontroli nad firmą, ale takiej oferty jej ówczesne władze nie chciały przyjąć. Teraz grupa kupuje jej kluczowe aktywa, ale bez bagażu zobowiązań, które przejęłaby wraz z chylącą się ku upadkowi firmą.

Co prawda wcześniej – w lutym 2021 r. – syndyk sprzedał za 18,4 mln zł SPIE Central Europe udziały w zależnej od Elektrobudowy spółce projektowo-inżynierskiej Energotest z Gliwic. Jednak do walki o to aktywo Zarmen się nie palił.

Kontrolowana przez Zbigniewa Koncewicza grupa to jeden z ciekawszych graczy w polskim przemyśle, która kontroluje m.in. takie spółki jak Remak-Energomontaż, Koksownia Częstochowa Nowa, Kofama Koźle czy Energomontaż Zachód Wrocław.

Wkrótce na trwałe do tego grona mogą trafić biznesy związane z Elektrobudową. Fot. mat. pras.

 

Sam Zarmen to również mocny podmiot na rynku inwestycji przemysłowych, czego przykładem jest chociażby podpisana niedawno umowa z JSW, dla którego zmodernizuje za 426 mln zł baterię koksowniczą w Koksowni Przyjaźń.

Zarmen dzięki przejętym aktywom Elektrobudowy trwale rozszerzyłby swoje kompetencje w elektroenergetyce i zwiększył potencjał na perspektywicznym rynku związanym z transformacją energetyczną – zarówno przy dostawie urządzeń (m.in. rozdzielnic i szynoprzewodów), jak i prac związanych z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowych, a także budową nowych i utrzymaniem starych źródeł energii.

O potrzebach związanych z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych pisaliśmy obszernie w ostatnich tygodniach na łamach portalu WysokieNapięcie.pl. Podobnie jak o nadciągającej fali inwestycji w nowe bloki energetyczne opalane gazem.

Zobacz więcej: Rynek wypatruje nowej fali inwestycji w sieci przesyłowe

Czy sieci nadążą za transformacją polskiej energetyki?

Gazowa Ostrołęka wykarmi mniej chętnych niż węglowa

Historycznie Elektrobudowa wykonywała prace elektroinstalacyjne na wszystkich największych inwestycjach przemysłowych i energetycznych w Polsce. Natomiast w kontekście wciąż obiecywanej przez rząd budowy nad Wisłą elektrowni atomowych trzeba też pamiętać, że niewiele firm może pochwalić się takim doświadczeniem jak spółka z Katowic.

W latach 2008-2020 realizowała ona na zlecenie koncernu Areva montaż instalacji elektrycznych budowie elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii za łączną kwotę ok. 190 mln euro.

W zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, który zakupu bliski jest Zarmen, pracuje ok. 900 osób, mniej więcej po połowie przy produkcji i wykonawstwie. Wśród nich wciąż ma być wielu kluczowych pracowników, m.in. tych, którzy pracowali przy sztandarowym projekcie atomowym w Finlandii.

Branżowy lepszy niż finansowy

Przez wiele lat Elektrobudowa kroczyła od sukcesu do sukcesu i bywały lata, gdy notowała przychody nawet powyżej miliarda złotych oraz zysk netto rzędu 50-60 mln zł.

Akcjonariusze, wśród których dominowały otwarte fundusze emerytalne, mogli natomiast cieszyć się z wysokiej wyceny giełdowej i dywidend. Jeszcze w roku 2018, w którym rozpoczęły się problemy firmy, OFE doprowadziły do wypłaty prawie 50 mln zł dywidendy. Gdy okazało się, że spółka ma poważne kłopoty, to OFE szybko wycofały się z Elektrobudowy.

Bez zapasów gotówki oraz właścicieli, którzy widzieliby dłuższą perspektywę niż tylko związaną z potencjałem do wypłat kolejnych dywidend, walka z ryzykiem upadłości miała o wiele mniejsze szanse na powodzenie.

Jeśli Zarmen ostatecznie przejmie kluczowe biznesy Elektrobudowy, to można mieć nadzieję, że dzięki branżowemu inwestorowi i kooperacji z innymi spółkami przemysłowej grupy katowicka marka znów będzie miała duże znaczenie na polskim rynku budownictwa energetycznego.

Na tak zadane pytanie wydaje się, że już można odpowiedzieć przecząco, bo to m.in. ograniczonymi możliwościami sieci rząd uzasadnia zapowiadane ograniczenie wsparcia domowej fotowoltaiki. Portal WysokieNapiecie.pl zebrał informacje o inwestycjach największych dystrybutorów energii oraz zaczerpnął opinii z rynku wykonawczego.
Energia elektryczna odpowiada za około jedną trzecią kosztów produkcji cementu w Polsce. Dążenie do neutralności klimatycznej może ten udział zwiększyć nawet do 50 proc. Cementownie nie czekają zatem aż transformacja przetoczy się przez krajową energetykę i same robią coraz śmielszy odwrót od węgla w stronę odnawialnych źródeł energii.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0 złożyło już ponad 100 tysięcy polskich rodzin. Większość budżetu przeznaczonego na rządowe dotacje do fotowoltaiki w 2021 roku została więc zarezerwowana. Instalację PV na dachach swoich domów ma już ponad 600 tys. Polaków i wszystko wskazuje na to, że ten rozwój w kolejnych latach musi wyhamować.
Solar panel technician with drill installing solar panels on roof
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają: