Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Szykuje się „największa bitwa w historii Bałtyku”

Szykuje się „największa bitwa w historii Bałtyku”

Druga fala inwestycji w morskie farmy wiatrowe przyciąga rzesze inwestorów z Polski i zagranicy. Na rozpatrzenie czeka setka wniosków o pozwolenia lokalizacyjne. O tym, komu przypadnie miejsce na Bałtyku zdecydują przyjęte w rozporządzeniu kryteria. Jego projekt budzi kontrowersje.
offshore wind

Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim przyciągają największych inwestorów. Polska ma tu jedne z najlepszych warunków do produkcji energii elektrycznej. Rozwijane teraz 10 projektów uzyskało od PSE warunki przyłączenia na ponad 8 GW mocy. Potencjał to jednak około 12 GW i nowi inwestorzy już przygotowują się do ostrej rozgrywki o kolejne lokalizacje. W Ministerstwie Infrastruktury na rozpatrzenie czeka około stu wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń (PSZW) dla morskich farm wiatrowych.

Nie wszystkie z tych wniosków zostały zweryfikowane pod względem formalnym, więc nie jest możliwe podanie łącznej mocy projektów objętych wnioskami – poinformował resort infrastruktury portal WysokieNapiecie.pl.

Wszyscy obecni inwestorzy są zainteresowani kolejnymi projektami, do tego o miejsce na farmy wiatrowe na morzu starają się Tauron, Enea i można spodziewać się też wniosków ze strony Vattenfalla (podpisał porozumienie z Synthosem)  i Iberdroli.

Bitwa morska o wiatraki

– Czeka nas druga fala projektów offshore i będzie ona znacznie większa niż pierwsza, która obejmuje teraz rozwijane farmy wiatrowe na morzu. Projektów będzie więcej  i będą one realizowane szybciej. Najpierw jednak inwestorzy muszą uzyskać pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń PSZW i tu zapowiada się największa bitwa morska w historii Bałtyku – mówi Michał Kaczerowski, prezes firmy Ambiens.

Jak argumentuje, jest kilkanaście akwenów, gdzie mogą być realizowane inwestycje w odnawialne źródła energii i kilkudziesięciu zainteresowanych, którzy starają się o pozwolenia lokalizacyjne, dające tytuł prawny do dysponowania danym akwenem.

Ustawa offshore ma regulować kwestie wszczętych i niezakończonych postępowań w sprawach o wydanie PSZW, które to są obecnie zawieszone do czasu opublikowania w formie rozporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Polska na przyjęcie planu ma czas do końca marca tego roku.

plany energ 2030

Czytaj także: Rząd dał zielone światło morskim wiatrakom

Kluczowe rozporządzenie

Pewne jest niemal, że o jedną lokalizację będzie rywalizowało kilku inwestorów.

– Decydujące znaczenie w przyznaniu nowych lokalizacji, czyli PSZW, będzie miało rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – wskazuje Kaczerowski.

MI na początku grudnia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym zaproponowało kryteria oceny wniosków i ich punktację. Długa lista obejmuje m.in. doświadczenie,  zabezpieczenia finansowe, współpracę z lokalnymi dostawcami, redukcję emisji, zgodność z politykami unijnymi i krajowymi. Nie dotyczy to tylko farm wiatrowych, ale wszelkich innych rozstrzygnięć w sprawie przedsięwzięć na obszarach morskich.

Za co te punkty?

Branża wiatrakowa ma do projektu wiele zastrzeżeń. – W nasze ocenie rozporządzenie wymaga jeszcze dyskusji z rynkiem w wielu sprawach merytorycznych, w szczególności na temat samych kryteriów i ich wagi. Na początek skupiliśmy się jednak na kwestii dopracowania aspektów formalno-legislacyjnych, które pozostawiały sporo do życzenia – wskazuje Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Postulaty PSEW ujęte w piśmie do ministerstwa infrastruktury dotyczą na przykład konieczności doprecyzowania rozporządzenia m.in. w zakresie sposobu przyznawania punktacji poszczególnym projektom, a także rozstrzygania sytuacji spornych np. kiedy dwa projekty otrzymają taką samą punktację. – Zasadne wydaje się także zróżnicowanie projektów badawczych od tych, których podstawowym celem jest produkcja energii ze względu na ich różną skalę. Dzięki temu możliwe będzie maksymalne wykorzystanie energetycznego potencjału Bałtyku – dodaje Tarnacka.

Czy duże firmy będą miały mniejsze szanse?

Zgodnie z proponowanymi przepisami, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów należy pozyskać partnerów do realizacji projektu. Konfederacja Lewiatan wskazuje, ze duże firmy mogą być gorzej traktowane.

– Proponujemy, aby  punktem odniesienia były najbardziej doświadczone firmy, zapewniające największe bezpieczeństwo sfinansowania i optymalnego zarządzania projektem oraz gwarantujące wykorzystanie obszaru dna morskiego, optymalizację i niższą cenę dla odbiorcy – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan postuluje też położenie większego nacisku na zapewnienie prawdopodobieństwa realizacji zgłaszanych propozycji projektów.  Zgodnie z projektem np. przy wskazaniu współpracy z lokalnymi dostawcami i z doświadczonymi wykonawcami mają wystarczyć tylko deklaracje inwestora. Lewiatan postuluje wprowadzenie do rozporządzenia mechanizmu bezpieczniejszego niż tylko „deklaracje” tak, aby zapobiec ambitnym obietnicom, które mogą okazać się niewykonalne i podważyć bezpieczeństwo energetyczne państwa.

offshore inwestorzy

Wiatraki zawieszone nad morzem

– Przedstawione kryteria nie są do końca jasne, w ramach branżowych i projektowych spotkań debatujemy teraz, jak te kryteria rozumieć. A warto zaznaczyć, że to rozporządzenie nie dotyczy tylko sektora morskiej energetyki wiatrowej, ma bowiem rozstrzygać też kwestie w przypadku innych inwestycji, wydobywczych, infrastrukturalnych, gazowych. Przyjęte kryteria powinny być więc na tyle szczegółowe i jasne, by promować inwestycje prowadzone w sposób dynamiczny, efektywne ekonomicznie, wiarygodne finansowo jednocześnie optymalne ze środowiskowego i społecznego punktu widzenia, co wprost przekłada się na permitting i harmonogram – mówi Michał Kaczerowski.

Zawieszonych jest kilkanaście postępowań administracyjnych w sprawie wydania kolejnych PSZW. Wznowienie tych postępowań nastąpi po przyjęciu Planu Zagospodarowania Obszarów Morskich, najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku. Należy się jednak spodziewać, że ze względu na skomplikowany charakter postępowań w sprawie wydania PSZW, pozwolenia te zostaną przyznane nie wcześniej niż w 2022 r.

Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Debata portalu WysokieNapiecie.pl. W jaki sposób przyspieszyć transformację ciepłownictwa? Potrzebny jest nowy model taryfowania i rozwiązania promujące małe rozproszone źródła, działające na zasadach rynkowych
golden steel pipe network in crude oil refinery
golden steel pipe network in crude oil refinery
Technologie wspiera:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pokazało nowe wersje projektów rozporządzeń w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz spółdzielni energetycznych. Trwają też prace nad nowelizacjami ustawy o OZE. W pierwszej kolejności ma ona dotyczyć biometanu.
panele fotowoltaiczne pv spoldzielnia mieszkaniowa
Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę. Wysokie ceny CO2 obciążają energetykę i odbiorców, ale mogą podratować tegoroczny budżet państwa. Już w 2020 roku Polska zarobiło na ich sprzedaży 12,1 mld zł. Niemal 1 mld zł popłynął do przemysłu. W tym roku przychody mogą przekroczyć astronomiczne 17 mld zł.
ceny co2 2020 2021
Partner działu Klimat:
Technologie wspiera:
Wszyscy właściciele domów i mieszkań będą musieli złożyć deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody pod groźną grzywny do 5 tys. zł. Będziemy mieć na to 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu, którego projektowanie już trwa. Część CEEB ma ruszyć wiosną.
Solid fuel boiler.Boiler room concepte. 3D image
Solid fuel boiler.Boiler room concepte. 3D image
Technologie wspiera: