Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Program "Mój prąd"
  6. >
  7. Fotowoltaika – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Fotowoltaika – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Ze względu na możliwość znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej coraz więcej osób decyduje się na budowę instalacji fotowoltaicznych. Warto pamiętać o tym, że wciąż można otrzymać dofinansowanie na taką inwestycję.
fotowoltaika dom efektywnosc

Program „Mój Prąd” – wciąż można składać wnioski o dofinansowanie

Rządowy program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Beneficjentami tego programu są osoby fizyczne – które mają zamiar wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Dodatkowo muszą zawrzeć kompleksową umowę, która ureguluje wprowadzanie wyprodukowanej przez nich energii do sieci elektrycznej.

Na jak duże dofinansowanie można liczyć? Dotacja może pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych – jednocześnie wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Obecnie trwa drugi nabór wniosków (pierwszy został zakończony 20 grudnia 2019 r.). Osoby, które chcą ubiegać się o dotację w obecnym naborze, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 18 grudnia 2020 r. Muszą przy tym pamiętać, że nabór może zostać zakończony wcześniej – jeśli wyczerpie się alokacja środków zarezerwowanych na program. Z tego względu warto się pospieszyć. Przy okazji potencjalni beneficjenci powinni zwrócić uwagę na fakt, że od 31 marca wnioski w ramach programu „Mój Prąd” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez stronę gov.pl. Aby było to możliwe, należy posiadać Profil Zaufany lub e-dowód. Wnioski w formie papierowej są odrzucane.

Zobacz też: Leasing fotowoltaiki – panele PV same się spłacą

instalacja pv moj prad fotowoltaiczna dotacja

Do wniosku należy też przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wymagana jest m.in. kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury (lub oświadczenie o wpłacie) czy zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy. Rozpatrywanie złożonego wniosku – ze względu na liczbę wniosków złożonych do tej pory – może potrwać ok. trzech miesięcy.

Program „Czyste Powietrze”

Innym programem, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych, jest program „Czyste Powietrze”. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – stąd dofinansowuje się instalację nowoczesnych źródeł ciepła. Beneficjentami są właściciele domów jednorodzinnych lub osoby, które uzyskały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Zobacz też: Dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd skończą się. Co dalej?

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys., natomiast maksymalny – 53 tys. zł. Program przewiduje dwie formy dofinansowania – pożyczkę i dotację. W przypadku dotacji można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Program ma być realizowany do 2029 r., jednak umowy podpisywane są maksymalnie do końca 2027 r.  Dofinansowanie przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz też: Ceny paneli fotowoltaicznych rosną po eksplozji w chińskiej fabryce

Warto również pamiętać, że o dofinansowanie do fotowoltaiki można ubiegać się także w ramach programu Energia Plus (beneficjentami są przedsiębiorcy) czy w ramach regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych województwach.

Materiał opracowany przez eksperta portalu GetHome.pl.

Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Złagodzenie obowiązku handlu giełdowego, przy obecnym poziomie możliwości oddziaływania na rynek ze strony wielkich graczy, doprowadzi do stopniowego zaniku transparentności rynku, a ceny energii będą dyktowane potrzebami finansowymi spółek wytwórczych
businessman-2365538 1280
Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!