Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Węgiel kamienny
  6. >
  7. Energetyk apeluje do polityków: oszczędzajcie fachowców

Energetyk apeluje do polityków: oszczędzajcie fachowców

Państwowa energetyka znalazła się na granicy katastrofy. Stało się tak wskutek fatalnego doboru kadr i upolitycznienia zarządzania - pisze Jacek Szyke, jeden z nestorów polskiej energetyki, członek rady nadzorczej Taurona w latach 2011-2020.
elektrownia  kozienice nastawnia dyspozytornia enea

Niesatysfakcjonujące (w przypadku Tauronu porażające) wyniki ekonomiczne spółek energetycznych za rok 2019 nie spowodowały analizy przyczyn tak głębokiej zapaści. Wszystko zrzuca się na karb czynników zewnętrznych – cen energii, cen węgla i CO2, kosztów materiałów, usług, wymagań płacowych, odpisów wartości itd.

Prawdą jest, że warunki zewnętrzne nie sprzyjają sektorowi. Jednak co najmniej 30 proc. powodów złych wyników ekonomicznych spółek tkwi w samych spółkach. Nastąpiło rozluźnienie dyscypliny kosztowej i eksploatacyjnej, rozrzutnie wydaje się pieniądze na sponsoring i medialne „sukcesy”, zbędne zlecenia, ekspertyzy i doradztwa.

Dopuszczono do przerostów zatrudnienia, szczególnie w obszarze administracji i drugorzędnych rodzajach działalności. Wydatkowano znaczące środki na wspieranie działalności zewnętrznych jak dokapitalizowanie PGG, planowanie elektrowni jądrowej, elektromobilność. Zapomniano o pracy podstawowej, organicznej, a zajęto się sprawami drugorzędnymi.

Kto podejmuje decyzje?

Efekty są fatalne i policzalne. Doprowadzenie do takiego stanu stało się możliwe w wyniku niewłaściwego doboru kadrowego i upolitycznieniu zarządów spółek i rad nadzorczych.

Zobacz także: Jak zmieniła się unijna energetyka w 2019 r.

Obsada spółek energetycznych kontrolowanych przez skarb państwa jest kuriozalna. Większość członków zarządów i rad nadzorczych nie ma ani wykształcenia,  ani doświadczenia z zakresu energetyki. Sytuacja ulega systematycznemu pogorszeniu, szczególnie w ostatnich trzech latach. Wszelkie próby zmiany obsad kadrowych i obszarów aktywności są przegłosowywane przez większość członków rad nadzorczych reprezentujących Skarb Państwa. Decyzje nie są podejmowane na posiedzeniach rad nadzorczych, ale w gabinetach polityków. Wobec bezsilności i braku wpływu na podejmowane decyzje, w tym  próby manipulacji przy doborze kolejnego zarządu, złożyłem rezygnację z zasiadania w radzie nadzorczej Tauronu.

Kadry decydują o wszystkim

Wyniki ekonomiczne za pierwszy kwartał bieżącego roku wskazują na dalszy regres sektora. Trwająca epidemia spowoduje obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, część odbiorców nie będzie płaciła za energię z braku środków, zmniejszą się dochody spółek. Energetyka może stracić płynność finansową. W warunkach ekstremalnych, kryzysowych o sukcesie lub porażce decydują umiejętności ludzi. Tymczasem doświadczona kadra energetyków została przetrzebiona, a aktualnie trwa kolejna akcja pozbywania się kadry i fachowców .

Zobacz także: Koronawirus spowolni czy przyśpieszy zmiany w energetyce?

Z głęboką troską o przyszłość polskiej elektroenergetyki apeluję do decydentów – szanujcie i wspierajcie fachowców. Postawcie na ludzi sprawdzonych i doświadczonych. Tacy są w spółkach energetycznych, trzeba ich odnaleźć i wykorzystać .

Nie mam nic przeciwko temu, aby na czele koncernów energetycznych stanęli doświadczeni politycy, jednak w zarządach i radach nadzorczych niezbędni są fachowcy. Jest to jedyna szansa na przebrnięcie przez zbliżający się trudny czas dla gospodarki i całego społeczeństwa. Nie dopuśćmy do tego, aby państwowa elektroenergetyka była hamulcem rozwoju i egzystencji, a błędy w zarządzaniu powodowały ograniczenia produkcji, wysokie koszty energii i niezadowolenie społeczne.

Zobacz także: Elektrownie węglowe mogą stracić najważniejsze paliwo – pracowników

Jacek Szyke – jeden z najstarszych wciąż aktywnych polskich energetyków. Urodzony w 1939 r. , absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1973 – 1982 dyrektor Zakładu Energetycznego w Płocku, od 1982 do 1987 dyrektor Elektrociepłowni Siekierki. Po transformacji współwłaściciel firmy doradczej JES Energy, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Członek i sekretarz rady nadzorczej Tauron Polska Energia w latach 2011-2020.

Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija: