Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Energetyka w Polsce w 2019 roku – moc i produkcja energii wg danych PSE

Energetyka w Polsce w 2019 roku – moc i produkcja energii wg danych PSE

Ile energii wyprodukowaliśmy w Polsce w 2019 roku? Z jakich źródeł energii i o jakiej mocy korzystamy? Ile wyniosło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w Polsce w 2019 roku? Ile mięliśmy ograniczeń w dostawach energii i z jakich powodów? Oto najnowszy raport o stanie polskiego systemu elektroenergetycznego przygotowany przez PSE.
Rys. 6.3.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały raport o sytuacji w polskim systemu elektroenergetycznym w 2019 roku. Zawiera on informacje dotyczące m.in. moc zainstalowanej i osiągalnej w krajowych elektrowniach, źródłach energii, produkcji, imporcie i zużyciu elektryczności czy przerw w dostawach mocy oraz ich powodach.

Na uwagę zasługują zwłaszcza wykresy pokazujące zmianę mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ostatnie dwa lata to skokowy wzrost, generowany przede wszystkim przez nowe elektrownie węglowe. Z kolei w produkcji energii elektrycznej wyraźnie widać spadek udziału węgla na rzecz tańszych dziś technologii – gazu i odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza farm wiatrowych, ponieważ miniony rok był wyjątkowo wietrzny.

W 2019 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy w Polsce 26,5 GW maksymalnego zapotrzebowania na moc, jednak średnioroczne zapotrzebowanie okazało się niższe od tego z 2018 roku.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].Tabela 1

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].Tabela 1

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2019 roku.Rys

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2019 roku.Rys

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2019

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2019.Rys

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2019 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MW].Tabela 2

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku.Rys

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2019 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.Rys

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2010÷2019

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 2

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.Rys

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 2

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku.Rys

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.Rys

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.Rys

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2019 roku.Rys

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 3

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.Rys

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019 [MW].

RokŚrednie roczne krajowe zapotrzebowanie na mocMaksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
198017 44620 826
198116 92520 122
198317 17620 430
198518 80022 832
198820 22724 685
198920 24024 267
199018 51023 392
199118 20323 290
199217 62521 495
199317 98922 749
199418 01922 050
199518 41023 056
199618 65723 439
199718 75824 337
199818 57623 384
199918 32622 821
200018 54922 289
200118 58622 868
200218 37223 207
200318 91323 288
200419 51223 108
200519 89523 477
200620 70524 640
200721 36724 611
200821 44525 120
200920 84224 594
201021 62925 449
201121 97524 780
201222 08325 845
201322 15524 761
201422 30125 535
201522 52925 101
201622 83225 546
201723 35726 231
201823 75026 448
201923 45126 504

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019.Rys

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2019 roku.Rys

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2019 roku.Rys

5.1. Bilans mocy w 2018 i 2019 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp.WyszczególnienieRok 2018Rok 2019Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a][b][c]
1.Moc osiągalna elektrowni krajowych 43 776,946 298,55,76
1.1z tego:JWCD27 700,329 439,76,28
1.1.1– Cieplne25 994,327 733,76,69
1.1.2– Wodne1 706,01 706,00
1.2nJWCD16 076,616 858,84,87
1.2.1– Zawodowe cieplne6 437,26 537,41,56
1.2.2– Zawodowe wodne678,8691,11,81
1.2.3– El. wiatrowe *5 791,25 835,80,77
1.2.4– El. inne odnawialne582,21 100,989,09
1.2.5– Przemysłowe2 587,22 693,74,12
2.Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 14 141,214 990,96,01
2.1z tego:Spowodowane remontami kapitalnymi1 726,12 326,234,77
2.2Spowodowane remontami średnimi1 694,21 489,4-12,09
2.3Spowodowane remontami bieżącymi575,4818,242,21
2.4Spowodowane remontami awaryjnymi941,5815,5-13,38
2.5Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi8 057,08 338,53,49
2.6Ciepłownicze1 147,11 203,24,89
3.Moc dodatkowa elektrowni krajowych 16,227,167,61
3.1Przeciążenia8,517,3103,07
3.2Rozruch inwestycyjny7,69,827,99
4.Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 28 647,829 700,63,67
4.1z tego:JWCD22 266,122 959,23,11
4.1.1– Cieplne20 680,121 429,43,62
4.1.2– Wodne1 585,91 529,8-3,54
4.2 nJWCD6 381,76 741,35,64
4.2.1– Zawodowe cieplne3 496,13 481,7-0,41
4.2.2– Zawodowe wodne418,2435,14,04
4.2.3– El. wiatrowe **1 299,01 618,524,6
4.2.4– El. inne odnawialne **16,543,7165,46
4.2.5– Przemysłowe **1 152,01 162,30,9
5.Obciążenie elektrowni krajowych 22 003,821 459,2-2,47
5.1z tego:JWCD16 179,615 303,7-5,41
5.1.1– Cieplne16 055,115 158,2-5,59
5.1.2– Wodne124,5145,616,91
5.2 nJWCD5 824,26 155,55,69
5.2.1– Zawodowe cieplne3 122,03 096,3-0,82
5.2.2– Zawodowe wodne234,7234,6-0,05
5.2.3– El. wiatrowe1 299,01 618,524,6
5.2.4– El. inne odnawialne16,543,7165,46
5.2.5– Przemysłowe1 152,01 162,30,9
6.Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 177,8296,766,84
7.Rezerwy mocy w nJWCD 551,8580,85,26
8.Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 5 913,27 362,724,51
8.1w tym:JWCD cieplnych4 457,35 984,134,25
8.2JWCD wodnych1 455,91 378,6-5,31
9.Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 1 433,81 625,013,33
10.Krajowe zapotrzebowanie pokryte 23 437,623 084,2-1,51
11.Korekta poboru mocy -0,20,4
12.Krajowe zapotrzebowanie normalne 23 437,423 084,6-1,51
13.Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne26 253,726 504,40,95
w dniu:2018-12-142019-01-25

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp.WyszczególnienieRok 2018Rok 2019Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a][b][c]
1.Moc osiągalna elektrowni krajowych 43 776,946 298,55,76
1.1z tego:JWCD27 700,329 439,76,28
1.1.1– Cieplne25 994,327 733,76,69
1.1.2– Wodne1 706,01 706,00
1.2nJWCD16 076,616 858,84,87
1.2.1– Zawodowe cieplne6 437,26 537,41,56
1.2.2– Zawodowe wodne678,8691,11,81
1.2.3– El. wiatrowe *5 791,25 835,80,77
1.2.4– El. inne odnawialne582,21 100,989,09
1.2.5– Przemysłowe2 587,22 693,74,12
2.Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 13 873,414 826,36,87
2.1z tego:Spowodowane remontami kapitalnymi1 721,02 323,735,03
2.2Spowodowane remontami średnimi1 681,81 483,5-11,79
2.3Spowodowane remontami bieżącymi550,3793,744,24
2.4Spowodowane remontami awaryjnymi919,6799,6-13,05
2.5Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi7 869,38 243,24,75
2.6Ciepłownicze1 131,51 182,54,51
3.Moc dodatkowa elektrowni krajowych 15,828,983,46
3.1Przeciążenia9,818,084,23
3.2Rozruch inwestycyjny6,011,082,22
4.Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 28 926,629 874,93,28
4.1z tego:JWCD22 337,623 036,33,13
4.1.1– Cieplne20 741,221 491,83,62
4.1.2– Wodne1 596,41 544,5-3,25
4.2 nJWCD6 589,06 838,63,79
4.2.1– Zawodowe cieplne3 518,23 505,8-0,35
4.2.2– Zawodowe wodne420,8444,65,65
4.2.3– El. wiatrowe **1 479,31 681,913,7
4.2.4– El. inne odnawialne **16,044,2177,04
4.2.5– Przemysłowe **1 154,81 162,10,64
5.Obciążenie elektrowni krajowych 22 106,221 427,9-3,07
5.1z tego:JWCD16 070,115 173,7-5,58
5.1.1– Cieplne15 831,414 819,1-6,39
5.1.2– Wodne238,7354,648,56
5.2 nJWCD6 036,16 254,13,61
5.2.1– Zawodowe cieplne3 141,53 117,2-0,77
5.2.2– Zawodowe wodne244,6248,81,7
5.2.3– El. wiatrowe1 479,31 681,913,7
5.2.4– El. inne odnawialne16,044,2177,04
5.2.5– Przemysłowe1 154,81 162,10,64
6.Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 133,5215,261,16
7.Rezerwy mocy w nJWCD 548,5580,55,83
8.Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 6 137,47 649,924,64
8.1w tym:JWCD cieplnych4 780,56 465,435,25
8.2JWCD wodnych1 356,91 184,5-12,71
9.Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 1 212,51 650,436,11
10.Krajowe zapotrzebowanie pokryte 23 318,723 078,2-1,03
11.Korekta poboru mocy 3,93,8-1,49
12.Krajowe zapotrzebowanie normalne 23 322,723 082,0-1,03
13.Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne26 447,626 398,4-0,19
w dniu:2018-02-282019-01-24

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2019 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 25 stycznia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2019 roku [MW].

Wyszczególnienie24.12.201925.01.2019Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a][b][c]
1.Moc osiągalna elektrowni krajowych 46 990,845 860,8-2,4
1.1z tego:JWCD29 564,029 461,0-0,35
1.1.1– Cieplne27 858,027 755,0-0,37
1.1.2– Wodne1 706,01 706,00
1.2nJWCD17 426,816 399,8-5,89
1.2.1– Zawodowe cieplne6 566,16 506,0-0,92
1.2.2– Zawodowe wodne693,3687,3-0,87
1.2.3– El. wiatrowe *5 947,25 801,5-2,45
1.2.4– El. inne odnawialne1 537,8760,9-50,52
1.2.5– Przemysłowe2 682,32 644,1-1,42
2.Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 12 193,114 020,714,99
2.1z tego:Spowodowane remontami kapitalnymi1 142,91 564,936,92
2.2Spowodowane remontami średnimi791,3265,3-66,47
2.3Spowodowane remontami bieżącymi56,6496,0776,33
2.4Spowodowane remontami awaryjnymi484,01 931,0298,97
2.5Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi8 637,48 837,82,32
2.6Ciepłownicze1 080,9925,7-14,36
3.Moc dodatkowa elektrowni krajowych 23,814,1-40,76
3.1Przeciążenia23,810,1-57,56
3.2Rozruch inwestycyjny0,04,0
4.Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 33 444,530 044,2-10,17
4.1z tego:JWCD25 516,122 749,7-10,84
4.1.1– Cieplne23 804,421 043,7-11,6
4.1.2– Wodne1 711,71 706,0-0,33
4.2 nJWCD7 928,47 294,5-8
4.2.1– Zawodowe cieplne4 587,05 092,511,02
4.2.2– Zawodowe wodne436,3449,32,99
4.2.3– El. wiatrowe **1 615,8273,5-83,07
4.2.4– El. inne odnawialne **64,839,9-38,43
4.2.5– Przemysłowe **1 224,51 439,317,54
5.Obciążenie elektrowni krajowych 16 984,424 317,843,18
5.1z tego:JWCD9 872,017 356,675,82
5.1.1– Cieplne9 552,317 356,181,7
5.1.2– Wodne319,70,5-99,84
5.2 nJWCD7 112,46 961,2-2,13
5.2.1– Zawodowe cieplne3 970,24 943,724,52
5.2.2– Zawodowe wodne237,1264,811,68
5.2.3– El. wiatrowe1 615,8273,5-83,07
5.2.4– El. inne odnawialne64,839,9-38,43
5.2.5– Przemysłowe1 224,51 439,317,54
6.Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 0,00,0
7.Rezerwy mocy w nJWCD 816,0333,3-59,15
8.Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 15 644,15 393,1-65,53
8.1w tym:JWCD cieplnych14 252,13 687,6-74,13
8.2JWCD wodnych1 392,01 705,522,52
9.Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 1 982,32 184,210,19
10.Krajowe zapotrzebowanie pokryte 18 966,726 502,039,73
11.Korekta poboru mocy -5,72,4
12.Krajowe zapotrzebowanie normalne 18 961,026 504,439,78

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku.RysRys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 roku.Rys

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2017÷2019 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2018÷2019 [GWh].Tabela 6

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019 [GWh].

ok

Krajowa
produkcja
energii

z tego:

Krajowe
zużycie energii
Elektrownie
zawodowe

Elektrownie
zawodowe

Elektrownie
wiatrowe
i inn
odnawialne
Elektrownie
przemysłowe

Elektrownie
wodne

Elektrownie
cieplne

1990136 336128 1993 300124 89908 137135 275
1991134 610126 7833 388123 39507 827131 922
1992132 835124 5573 564120 99308 278128 803
1993133 747125 2643 553121 71108 483131 336
1994134 890126 4223 744122 67808 468132 211
1995138 701130 1763 814126 36208 525135 900
1996142 717134 3523 839130 51308 365139 593
1997142 414134 3803 739130 64108 034140 228
1998142 244134 5544 243130 31107 690138 770
1999141 286133 6924 157129 53507 593136 351
2000144 417136 7623 984132 77807 655138 043
2001144 574136 4124 057132 35508 159137 843
2002143 233135 1233 722131 40108 110136 165
2003150 751142 4943 146139 34808 257140 590
2004153 362144 8213 525141 29608 541144 069
2005156 024147 6163 587144 02908 407144 838
2006160 848152 4982 822149 676698 280149 847
2007159 528150 8653 908146 9574468 216154 170
2008155 567146 8452 515144 3306788 044154 980
2009150 923141 8722 751139 1218468 203148 718
2010156 342146 1073 268142 8391 3128 923154 987
2011163 153151 3192 529148 7902 8339 000157 909
2012159 853146 8332 264144 5694 0258 991157 013
2013162 501147 4352 762144 6735 8959 171157 980
2014156 567140 2902 520137 7707 2569 020158 734
2015161 772141 9012 261139 64010 1149 757161 438
2016162 626140 7272 399138 32811 76910 130164 625
2017165 852141 7902 767139 02314 00510 057168 139
2018165 214143 2342 197141 03711 95810 022170 932
2019158 767134 2452 454131 79114 34410 178

169 391

 

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019.Rys

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2019 roku.Rys

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019.Rys

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2019 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2019 roku. [LINK]

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2019 roku – przepływy fizyczne [MWh].Tabela 7

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2019 roku [GWh].Tabela 7

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2019 – przepływy fizyczne [MWh]. [LINK]

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MWh].Tabela 8

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2019 roku.Rys

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019 [Hz].

RokCzęstotliwość
minimalna
Częstotliwość
maksymalna
Częstotliwość
średnia roczna
198048,80050,52049,600
198148,81050,46049,560
198248,70050,50049,500
198348,69050,53049,710
198448,60050,48049,570
198547,24050,90049,640
198648,42050,88049,870
198748,50050,59050,000
198848,39050,57050,030
198948,71050,54050,020
199048,70050,41050,030
199149,14050,62049,990
199249,38050,61050,033
199349,41950,40350,015
199449,44650,53550,002
199549,83350,25750,000
199649,87850,15450,000
199749,87450,14650,000
199849,87950,09950,000
199949,85550,10150,000
200049,86150,13850,000
200149,85550,11550,000
200249,85950,12350,000
200349,86850,24550,000
200449,86850,13150,001
200549,85450,12750,001
200649,84050,62349,999
200749,85450,12750,001
200849,85750,13350,000
200949,80850,19150,000
201049,80750,18350,000
201149,81550,17850,000
201249,79950,20350,000
201349,94750,06050,000
201449,96350,07850,000
201549,96250,06550,000
201649,95850,05350,000
201749,96050,05950,000
201849,95650,05850,000
201949,95450,05150,000

 

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019.Rys

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Jaką rolę ma do odegrania polityka energetyczna państwa? Czym są „śpiące aktywa” polskiej energetyki? Czy ma sens budowa wielkich bloków gazowych? I jak ratować państwowe grupy energetyczne, których akcje dołują?
debata-frontier-wysokienapiecie-57
Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.
PSG
Materiał Partnera
Ceny energii w Polsce są aktualnie jednymi z najwyższych w całej Europie oraz najwyższymi wśród naszych sąsiadów. Za jej wzrost odpowiada obecnie system EU ETS, który wymusza zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których cena od lipca 2018 dynamicznie rosła. Pomimo faktu, że  cena uprawnień do emisji w ostatnim czasie spadła, to jej poziom dalej znacząco odbiega od ceny w 2018 roku.
rynek gniazdko licznik ceny pradu dom zmiana sprzedawcy