Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Energetyka w Polsce w 2019 roku – moc i produkcja energii wg danych PSE

Energetyka w Polsce w 2019 roku – moc i produkcja energii wg danych PSE

Ile energii wyprodukowaliśmy w Polsce w 2019 roku? Z jakich źródeł energii i o jakiej mocy korzystamy? Ile wyniosło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w Polsce w 2019 roku? Ile mięliśmy ograniczeń w dostawach energii i z jakich powodów? Oto najnowszy raport o stanie polskiego systemu elektroenergetycznego przygotowany przez PSE.
Rys. 6.3.

Spis treści

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały raport o sytuacji w polskim systemu elektroenergetycznym w 2019 roku. Zawiera on informacje dotyczące m.in. moc zainstalowanej i osiągalnej w krajowych elektrowniach, źródłach energii, produkcji, imporcie i zużyciu elektryczności czy przerw w dostawach mocy oraz ich powodach.

Na uwagę zasługują zwłaszcza wykresy pokazujące zmianę mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ostatnie dwa lata to skokowy wzrost, generowany przede wszystkim przez nowe elektrownie węglowe. Z kolei w produkcji energii elektrycznej wyraźnie widać spadek udziału węgla na rzecz tańszych dziś technologii – gazu i odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza farm wiatrowych, ponieważ miniony rok był wyjątkowo wietrzny.

W 2019 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy w Polsce 26,5 GW maksymalnego zapotrzebowania na moc, jednak średnioroczne zapotrzebowanie okazało się niższe od tego z 2018 roku.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].Tabela 1

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].Tabela 1

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2019 roku.Rys

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2019 roku.Rys

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2019

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2019.Rys

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2019 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MW].Tabela 2

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku.Rys

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2019 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.Rys

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2010÷2019

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 2

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.Rys

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 2

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku.Rys

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.Rys

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.Rys

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2019 roku.Rys

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].Tabela 3

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.Rys

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231
2018 23 750 26 448
2019 23 451 26 504

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019.Rys

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2019 roku.Rys

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2019 roku.Rys

5.1. Bilans mocy w 2018 i 2019 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   43 776,9 46 298,5 5,76
1.1 z tego: JWCD 27 700,3 29 439,7 6,28
1.1.1 – Cieplne 25 994,3 27 733,7 6,69
1.1.2 – Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2 nJWCD 16 076,6 16 858,8 4,87
1.2.1 – Zawodowe cieplne 6 437,2 6 537,4 1,56
1.2.2 – Zawodowe wodne 678,8 691,1 1,81
1.2.3 – El. wiatrowe * 5 791,2 5 835,8 0,77
1.2.4 – El. inne odnawialne 582,2 1 100,9 89,09
1.2.5 – Przemysłowe 2 587,2 2 693,7 4,12
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   14 141,2 14 990,9 6,01
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 726,1 2 326,2 34,77
2.2 Spowodowane remontami średnimi 1 694,2 1 489,4 -12,09
2.3 Spowodowane remontami bieżącymi 575,4 818,2 42,21
2.4 Spowodowane remontami awaryjnymi 941,5 815,5 -13,38
2.5 Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 057,0 8 338,5 3,49
2.6 Ciepłownicze 1 147,1 1 203,2 4,89
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   16,2 27,1 67,61
3.1 Przeciążenia 8,5 17,3 103,07
3.2 Rozruch inwestycyjny 7,6 9,8 27,99
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   28 647,8 29 700,6 3,67
4.1 z tego: JWCD 22 266,1 22 959,2 3,11
4.1.1 – Cieplne 20 680,1 21 429,4 3,62
4.1.2 – Wodne 1 585,9 1 529,8 -3,54
4.2   nJWCD 6 381,7 6 741,3 5,64
4.2.1 – Zawodowe cieplne 3 496,1 3 481,7 -0,41
4.2.2 – Zawodowe wodne 418,2 435,1 4,04
4.2.3 – El. wiatrowe ** 1 299,0 1 618,5 24,6
4.2.4 – El. inne odnawialne ** 16,5 43,7 165,46
4.2.5 – Przemysłowe ** 1 152,0 1 162,3 0,9
5. Obciążenie elektrowni krajowych   22 003,8 21 459,2 -2,47
5.1 z tego: JWCD 16 179,6 15 303,7 -5,41
5.1.1 – Cieplne 16 055,1 15 158,2 -5,59
5.1.2 – Wodne 124,5 145,6 16,91
5.2   nJWCD 5 824,2 6 155,5 5,69
5.2.1 – Zawodowe cieplne 3 122,0 3 096,3 -0,82
5.2.2 – Zawodowe wodne 234,7 234,6 -0,05
5.2.3 – El. wiatrowe 1 299,0 1 618,5 24,6
5.2.4 – El. inne odnawialne 16,5 43,7 165,46
5.2.5 – Przemysłowe 1 152,0 1 162,3 0,9
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   177,8 296,7 66,84
7. Rezerwy mocy w nJWCD   551,8 580,8 5,26
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   5 913,2 7 362,7 24,51
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 457,3 5 984,1 34,25
8.2 JWCD wodnych 1 455,9 1 378,6 -5,31
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 433,8 1 625,0 13,33
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 437,6 23 084,2 -1,51
11. Korekta poboru mocy   -0,2 0,4
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 437,4 23 084,6 -1,51
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 253,7 26 504,4 0,95
w dniu: 2018-12-14 2019-01-25

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   43 776,9 46 298,5 5,76
1.1 z tego: JWCD 27 700,3 29 439,7 6,28
1.1.1 – Cieplne 25 994,3 27 733,7 6,69
1.1.2 – Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2 nJWCD 16 076,6 16 858,8 4,87
1.2.1 – Zawodowe cieplne 6 437,2 6 537,4 1,56
1.2.2 – Zawodowe wodne 678,8 691,1 1,81
1.2.3 – El. wiatrowe * 5 791,2 5 835,8 0,77
1.2.4 – El. inne odnawialne 582,2 1 100,9 89,09
1.2.5 – Przemysłowe 2 587,2 2 693,7 4,12
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   13 873,4 14 826,3 6,87
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 721,0 2 323,7 35,03
2.2 Spowodowane remontami średnimi 1 681,8 1 483,5 -11,79
2.3 Spowodowane remontami bieżącymi 550,3 793,7 44,24
2.4 Spowodowane remontami awaryjnymi 919,6 799,6 -13,05
2.5 Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 7 869,3 8 243,2 4,75
2.6 Ciepłownicze 1 131,5 1 182,5 4,51
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   15,8 28,9 83,46
3.1 Przeciążenia 9,8 18,0 84,23
3.2 Rozruch inwestycyjny 6,0 11,0 82,22
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   28 926,6 29 874,9 3,28
4.1 z tego: JWCD 22 337,6 23 036,3 3,13
4.1.1 – Cieplne 20 741,2 21 491,8 3,62
4.1.2 – Wodne 1 596,4 1 544,5 -3,25
4.2   nJWCD 6 589,0 6 838,6 3,79
4.2.1 – Zawodowe cieplne 3 518,2 3 505,8 -0,35
4.2.2 – Zawodowe wodne 420,8 444,6 5,65
4.2.3 – El. wiatrowe ** 1 479,3 1 681,9 13,7
4.2.4 – El. inne odnawialne ** 16,0 44,2 177,04
4.2.5 – Przemysłowe ** 1 154,8 1 162,1 0,64
5. Obciążenie elektrowni krajowych   22 106,2 21 427,9 -3,07
5.1 z tego: JWCD 16 070,1 15 173,7 -5,58
5.1.1 – Cieplne 15 831,4 14 819,1 -6,39
5.1.2 – Wodne 238,7 354,6 48,56
5.2   nJWCD 6 036,1 6 254,1 3,61
5.2.1 – Zawodowe cieplne 3 141,5 3 117,2 -0,77
5.2.2 – Zawodowe wodne 244,6 248,8 1,7
5.2.3 – El. wiatrowe 1 479,3 1 681,9 13,7
5.2.4 – El. inne odnawialne 16,0 44,2 177,04
5.2.5 – Przemysłowe 1 154,8 1 162,1 0,64
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   133,5 215,2 61,16
7. Rezerwy mocy w nJWCD   548,5 580,5 5,83
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   6 137,4 7 649,9 24,64
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 780,5 6 465,4 35,25
8.2 JWCD wodnych 1 356,9 1 184,5 -12,71
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 212,5 1 650,4 36,11
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 318,7 23 078,2 -1,03
11. Korekta poboru mocy   3,9 3,8 -1,49
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 322,7 23 082,0 -1,03
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 447,6 26 398,4 -0,19
w dniu: 2018-02-28 2019-01-24

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2019 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 25 stycznia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2019 roku [MW].

Wyszczególnienie 24.12.2019 25.01.2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   46 990,8 45 860,8 -2,4
1.1 z tego: JWCD 29 564,0 29 461,0 -0,35
1.1.1 – Cieplne 27 858,0 27 755,0 -0,37
1.1.2 – Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2 nJWCD 17 426,8 16 399,8 -5,89
1.2.1 – Zawodowe cieplne 6 566,1 6 506,0 -0,92
1.2.2 – Zawodowe wodne 693,3 687,3 -0,87
1.2.3 – El. wiatrowe * 5 947,2 5 801,5 -2,45
1.2.4 – El. inne odnawialne 1 537,8 760,9 -50,52
1.2.5 – Przemysłowe 2 682,3 2 644,1 -1,42
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   12 193,1 14 020,7 14,99
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 142,9 1 564,9 36,92
2.2 Spowodowane remontami średnimi 791,3 265,3 -66,47
2.3 Spowodowane remontami bieżącymi 56,6 496,0 776,33
2.4 Spowodowane remontami awaryjnymi 484,0 1 931,0 298,97
2.5 Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 637,4 8 837,8 2,32
2.6 Ciepłownicze 1 080,9 925,7 -14,36
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   23,8 14,1 -40,76
3.1 Przeciążenia 23,8 10,1 -57,56
3.2 Rozruch inwestycyjny 0,0 4,0
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   33 444,5 30 044,2 -10,17
4.1 z tego: JWCD 25 516,1 22 749,7 -10,84
4.1.1 – Cieplne 23 804,4 21 043,7 -11,6
4.1.2 – Wodne 1 711,7 1 706,0 -0,33
4.2   nJWCD 7 928,4 7 294,5 -8
4.2.1 – Zawodowe cieplne 4 587,0 5 092,5 11,02
4.2.2 – Zawodowe wodne 436,3 449,3 2,99
4.2.3 – El. wiatrowe ** 1 615,8 273,5 -83,07
4.2.4 – El. inne odnawialne ** 64,8 39,9 -38,43
4.2.5 – Przemysłowe ** 1 224,5 1 439,3 17,54
5. Obciążenie elektrowni krajowych   16 984,4 24 317,8 43,18
5.1 z tego: JWCD 9 872,0 17 356,6 75,82
5.1.1 – Cieplne 9 552,3 17 356,1 81,7
5.1.2 – Wodne 319,7 0,5 -99,84
5.2   nJWCD 7 112,4 6 961,2 -2,13
5.2.1 – Zawodowe cieplne 3 970,2 4 943,7 24,52
5.2.2 – Zawodowe wodne 237,1 264,8 11,68
5.2.3 – El. wiatrowe 1 615,8 273,5 -83,07
5.2.4 – El. inne odnawialne 64,8 39,9 -38,43
5.2.5 – Przemysłowe 1 224,5 1 439,3 17,54
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   0,0 0,0
7. Rezerwy mocy w nJWCD   816,0 333,3 -59,15
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   15 644,1 5 393,1 -65,53
8.1 w tym: JWCD cieplnych 14 252,1 3 687,6 -74,13
8.2 JWCD wodnych 1 392,0 1 705,5 22,52
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 982,3 2 184,2 10,19
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   18 966,7 26 502,0 39,73
11. Korekta poboru mocy   -5,7 2,4
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   18 961,0 26 504,4 39,78

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku.RysRys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 roku.Rys

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2017÷2019 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2018÷2019 [GWh].Tabela 6

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019 [GWh].

ok

Krajowa
produkcja
energii

z tego:

Krajowe
zużycie energii
Elektrownie
zawodowe

Elektrownie
zawodowe

Elektrownie
wiatrowe
i inn
odnawialne
Elektrownie
przemysłowe

Elektrownie
wodne

Elektrownie
cieplne

1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139
2018 165 214 143 234 2 197 141 037 11 958 10 022 170 932
2019 158 767 134 245 2 454 131 791 14 344 10 178

169 391

 

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019.Rys

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2019 roku.Rys

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019.Rys

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2019 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2019 roku. [LINK]

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2019 roku – przepływy fizyczne [MWh].Tabela 7

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2019 roku [GWh].Tabela 7

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2019 – przepływy fizyczne [MWh]. [LINK]

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MWh].Tabela 8

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2019 roku.Rys

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.Rys

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019 [Hz].

Rok Częstotliwość
minimalna
Częstotliwość
maksymalna
Częstotliwość
średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000
2018 49,956 50,058 50,000
2019 49,954 50,051 50,000

 

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019.Rys

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Jaką rolę ma do odegrania polityka energetyczna państwa? Czym są „śpiące aktywa” polskiej energetyki? Czy ma sens budowa wielkich bloków gazowych? I jak ratować państwowe grupy energetyczne, których akcje dołują?
debata-frontier-wysokienapiecie-57
Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.
PSG
Rynek energii rozwija:
Materiał Partnera
Ceny energii w Polsce są aktualnie jednymi z najwyższych w całej Europie oraz najwyższymi wśród naszych sąsiadów. Za jej wzrost odpowiada obecnie system EU ETS, który wymusza zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których cena od lipca 2018 dynamicznie rosła. Pomimo faktu, że  cena uprawnień do emisji w ostatnim czasie spadła, to jej poziom dalej znacząco odbiega od ceny w 2018 roku.
rynek gniazdko licznik ceny pradu dom zmiana sprzedawcy
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!