Menu
Patronat honorowy Patronage

Ustawa o offshore. Jaka będzie praktyka zapewnienia tzw. wkładu lokalnego?

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje wymóg przedstawiania informacji o udziale tzw. local content. Z tej perspektywy projekt jest zgodny z prawem unijnym. Jeżeli projekt zostanie uchwalony i wejdzie w życie Komisja Europejska będzie przyglądać się również praktyce stosowania tego prawa.

Wykup dostęp online i przeczytaj do końca

Kup dostęp

Partnerzy portalu

Za rok możemy mieć pierwszą stację wodorową w Polsce, a nawet ich kilka. Są też miasta, które mówią o planach zakupu floty autobusów napędzanych ogniwami wodorowymi. Tymczasem brakuje regulacji dotyczących wodoru, który nie jest nawet paliwem w Polsce, nie ma normy i nie może być sprzedawany na stacjach.
Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Wagony niepotrzebnego węgla dzień i noc wypełniają centralny magazyn węgla w Wielkopolsce, a w całym kraju zwały „czarnego złota” przekraczają już 14,5 mln ton. To wystarczy, aby zaspokoić zapotrzebowanie polskich elektrowni przez pół roku. Tymczasem spółki energetyczne odpisują 0,5 mld zł straty Polskiej Grupy Górniczej i nie mają już gdzie upchnąć niepotrzebnego paliwa.

Partnerzy portalu

Cele unijnej polityki klimatycznej oraz interes finansowy wpływają na decyzje spółek z sektora transportu kolejowego o przechodzeniu na zieloną energię. W najbliższych latach energia elektryczna w polskich sieciach trakcyjnych będzie w istotnej części pochodziła z odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób branża kolejowa już dziś może optymalizować koszty zakupu energii dzięki OZE?
Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu