Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Debata Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej, 3.06.2016, Warszawa

Debata Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej, 3.06.2016, Warszawa

 

power-plant-1351294 960 720

power plant 1351294 960 720 

 Debata 03.06.2016r. w godz. 10:30-13:15

(siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa)

Zapraszamy do obejrzenia debaty na żywo

Trwająca od dłuższego czasu dyskusja celów polityki klimatycznej zyskuje nowy wymiar wynikający z ustaleń Konferencji Klimatycznej COP21 z końca 2015 roku. Ograniczanie wzrostu globalnej temperatury powietrza o 2 st. Celsjusza to walka z emisją gazów cieplarnianych, a nie walka z węglem jako źródłem energii. Jedno z ważniejszych dla Polski ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy Konferencji Klimatycznej dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Polskę i inne kraje Unii Europejskiej, oprócz nowej umowy klimatycznej zawartej podczas szczytu COP21 w Paryżu, obowiązują też unijne regulacje klimatyczne. Obecnie Unia Europejska dyskutuje projekty regulacji polityki klimatycznej na lata 2020-2030. Ważne, aby ustalenia z COP21 zostały także włączone do regulacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 roku.

Media podają, że niektóre światowe koncerny stopniowo przygotowują się do odchodzenia od paliw kopalnych, przesuwając akcenty swoich polityk rozwojowych na alternatywne źródła energii, jednocześnie promowana jest polityka dekarbonizacyjna rozumiana powszechnie jako całkowite odejście od węgla.

Czy to jedyna słuszna opcja? W Japonii z uwagi na kłopoty z energetyką jądrową coraz aktywniej wspiera się nowoczesne, czyste techniki spalania klasycznych surowców, które swoją efektywnością spełniają najwyższe normy środowiskowe.

Należy dążyć do wypracowania rozwiązań, które zamiast zakazywać wykorzystania tego cennego paliwa, będą zachęcać do inwestowania w najbardziej efektywne i czyste jego wykorzystanie. Nie jest to pusty wymysł – szansą dla ciepłownictwa jest zarówno pełniejsze wykorzystanie znanych i powszechnie stosowanych technologii (CHP), źródeł energii (biomasa, odpady), wdrożenie bardziej zaawansowanych rozwiązań (trigeneracja) i rozwijanie nowych technologii (np. magazynowanie). Ich wspólnym elementem jest integracja z lokalnym i krajowym systemem energetycznym i konieczność świadomego gospodarowania dostępnymi zasobami energetycznymi.

Przyszła polska gospodarka powinna być niskoemisyjna. Mamy szansę na pokazanie, że potrafimy osiągnąć wspólnie ustalane cele bez stawiania na głowie całego systemu gospodarczego. Drogą do sukcesu jest dialog i wspólne działanie administracji, środowisk naukowych i przemysłu.

Podczas debaty przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:

a) Ochrona klimatu i środowiska a rola węgla w 21 wieku

b) Rozwój kogeneracji (węgiel, gaz, biomasa)

c) Proaktywne, inteligentne wykorzystanie węgla w energetyce i innych branżach

d) Nowe technologie spalania węgla – doświadczenia zagraniczne

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali: Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzająca Obszaru Strategii, PGE, Zbigniew Bis, Profesor, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska, Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii, Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu, Tauron, Jakub Miller, Prezes KIC, Paweł Nierada, Ekspert w obszarze energetyka, Instytut Sobieskiego, Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Marek Ściążko, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Moderator: Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne.

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Agnieszka Ferreira, e-mail: [email protected], t

tel. 601 774 480.

Szczegóły na www.proinwestycje.pl.

 

 

Tak źle energetyka odnawialna nie miała w Polsce nigdy. Ceny zielonych certyfikatów - podstawowej formy wsparcia OZE - błyskawicznie lecą w dół. W ciągu pięciu sesji giełdowych potaniały o 25% i we wtorek były wyceniane na 73 zł/MWh. Najniżej w historii. Producenci zielonej energii zwalniają pracowników i tną koszty, ale to może nie wystarczyć. W dodatku decyzje o pierwszych bankructwach przyśpieszą szykowane zmiany prawa.

oze cena zielonych certyfikatow 2016
Zielone technologie rozwijają: