Menu
Patronat honorowy Patronage

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013, Wrocław, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Kielce, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin, Płock

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra to wydarzenie cykliczne, które składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach Polski. Głównym celem, jaki przyświecał pomysłodawcom, było stworzenie platformy dla rynku odnawialnych źródeł energii, na której osoby związane z branżą – eksperci, naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, inwestorzy polscy i zagraniczni – będą mogli wymienić swoje doświadczenia, podzielić się wiedzą, przekazać najnowsze informacje a przede wszystkim, zintegrować się we wspólnym lobbowaniu na rzecz rozwoju oze w Polsce.

Organizatorem konferencji jest Zielona Strona Mocy – spółka, która świadczy usługi z zakresu doradztwa strategicznego przy inwestycjach ekologicznych dla MŚP, dużych firm oraz jednostek rządowych i samorządowych. Współorganizatorem jest magazyn Ekologia i Rynek oraz spółka GremiMedia, wydawca m.in. dziennika Rzeczpospolita. Partnerem Kongresu jest Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, która powstała przede wszystkim w celu popularyzacji nowych idei i rozwiązań w gospodarce.

Każda z dziesięciu konferencji będzie się składać z kilku prelekcji dotyczących poszczególnych dziedzin oze, m.in. fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu. Zostaną poruszone takie kwestie jak: zmiany w ustawie o oze, mechanizmy finansowania inwestycji, aspekty formalno – prawne inwestowania w oze czy rozwój rynku na tle innych państw.

Dodatkowo, w programie znajdują się panele dyskusyjne o tematyce najbardziej aktualnych problemów w branży odnawialnych źródeł w Polsce w odniesieniu do sytuacji regionu, w którym odbywać się będzie spotkanie. Podsumowaniem pojedynczych konferencji będzie raport na temat kondycji oze w regionie, przygotowany przez analityków Fundacji Polski Kongres Gospodarczy.

Wydarzenie zaplanowane jest na 150 osób i skierowane do samorządów terytorialnych, polskich i zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców i osób fizycznych działających na rynku oze.

Cały cykl konferencji jest zaplanowany w taki sposób, aby uczestnicy mieli możliwość spotkania ekspertów z dziedziny oze, którzy zostali zaproszeni do Rady Programowej Kongresu, jak również objęli patronatem merytorycznym całe wydarzenie.

Pierwsza z konferencji Kongresu odbędzie się 29 sierpnia we Wrocławiu. Kolejne miasta na mapie Polski, w których odbywać się będzie wydarzenie to m.in.: Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Kielce, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin, Płock.

Polski program atomowy buksuje. Coraz więcej zaangażowanych weń ludzi i firm traci wiarę, że coś dobrego z niego wyniknie

Technologie wspiera:

Całkowita zmiana systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, którą planuje rząd, wymaga czasu. Nie powinna wejść w życie przed 2018 rokiem. Do tego czasu ważne jest ustabilizowanie zielonych certyfikatów tak, aby obecny system zachęcał do inwestycji – pisze dr Christian Schnell, partner kancelarii prawnej DMS Legal, w analizie dla Obserwatora Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl