Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Tauron: Rafako zrealizowało modernizację bloku nr 6 w Elektrowni Jaworzno III

Tauron: Rafako zrealizowało modernizację bloku nr 6 w Elektrowni Jaworzno III

W bloku nr 6 należącej do Taurona Polskiej Energii elektrowni Jaworzno III Rafako zrealizowało modernizację, która pozwala na zwiększenie sterowalności jednostki, podały spółki.

Zrealizowana na terenie bloku nr 6 elektrowni Jaworzno III inwestycja pozwoliła m.in. obniżyć minimum techniczne bloku do 40% oraz skrócić czas rozruchów. Zwiększenie sterowalności jednostki pozwoli na dostosowanie jej do współpracy z odnawialnymi źródłami energii, podano w komunikacie.

"Technologia, którą przetestowaliśmy na bloku 6 w Jaworznie jest swego rodzaju odpowiedzią na okres przejściowy i zapewnienie odpowiedniej regulacyjności systemu, tak by można było można dalej myśleć o rosnącym wykorzystaniu OZE. Technologia na węglu kamiennym jest jedną z najmocniej rozwiniętych w kraju – mamy ponad 43 podobne instalacje o mocy 200 MW i 360 MW, które dzisiaj są filarem bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego. Po obecnym doświadczeniu możemy powiedzieć, że bloki węglowe klasy 200 MW jeszcze długo będą potrzebne w systemie" – powiedział prezes Taurona Wytwarzanie Sebastian Gola podczas spotkania prasowego.

"Udało nam się bardzo mocno uelastycznić pracę tej jednostki, tak by była odpowiedzią na zmienną generację OZE. To jest blok, który dziś – po tej modernizacji – swoją elastycznością w rozumieniu szybkości rozruchu, ale też naboru i redukcji mocy, jest w zasadzie już porównywalny z technologią gazową" – dodał.

Kluczowe zmiany osiągnięte w ramach zrealizowanej modernizacji to obniżenie minimum technicznego jednostki do 40% mocy osiągalnej, zwiększenie gradientu naboru mocy z 1% do 4%, skrócenie czasów rozruchu ze wszystkich stanów cieplnych. Dzięki inwestycji poprawie uległa też sprawność wytwarzania energii elektrycznej bloku przy pracy z niskim obciążeniem.

W ramach programu pod nazwą Bloki 200+ dostosowano jednostkę w Jaworznie do nowych wymagań i określonego reżimu pracy – uwzględniając zwiększoną zmiennością obciążenia oraz dużą liczbę odstawień i uruchomień. Rafako osiągnęło wszystkie zalecane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne parametry dotyczące czasów rozruchów, wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych.

Tauron sukcesywnie zmniejsza emisyjność pracujących w systemie 200 MW jednostek konwencjonalnych. Bloki w Jaworznie zyskały instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) natomiast w Łaziskach zmodernizowano istniejące instalacje SCR oraz IOS, zwiększając ich skuteczność. Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik), nakładają od sierpnia 2021 roku na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru, a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

Tauron Wytwarzanie od 2017 roku realizował program "Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku", którego celem była modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)