Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Tauron i Rafako mają ugodę i aneksy do umowy ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Tauron i Rafako mają ugodę i aneksy do umowy ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) – Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – spółka zależna od Taurona, spółka E003B7 – spółka w 100% kontrolowana przez Rafako i konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa podpisały ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, dotyczącą bloku 910 MW w Jaworznie, podał Tauron.

"[Ugoda] reguluje w szczególności następujące kwestie:

1. Potwierdzony został termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. […]

2. Konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku.

3. NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG w restrukturyzacji przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. […]. Grupa emitenta nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją […]

4. Strony, tj. NJGT i konsorcjum zobowiązują się, pod warunkiem podpisania protokołu do 15 listopada 2022 r., do niedochodzenia wobec siebie wszelkich innych roszczeń powstałych lub mogących powstać z tytułu zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem wynagrodzenia konsorcjum za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom" – czytamy w komunikacie. 

Ponadto NJGT i konsorcjum ustaliły wprowadzenie do umowy dodatkowych kar umownych, które będą naliczane względem konsorcjum w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminu synchronizacji bloku oraz zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia wybranych testów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. 

NJGT zostanie udzielona 12 miesięczna gwarancja na elementy nowe i elementy naprawione w trakcie bieżącego postoju.

"Ustalono, że na tym etapie brak jest możliwości przesądzenia o odpowiedzialności za zaistnienie awarii bloku z 11 czerwca 2021 r. oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju bloku" – czytamy także. 

W związku z zawarciem ugody spółka NJGT i konsorcjum zawarły 2 grudnia 2021 r. aneksy do umowy, które w sposób szczegółowy regulują mediacyjne uzgodnienia stron. Za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła, naprawę bloku zostało ustalone wynagrodzenie w łącznej wysokości 91 mln zł, wynika z materiału.

Ponadto spółka NJGT zobowiązała się warunkowo do powierzenia konsorcjum wykonania innych prac zwiększających efektywność pracy bloku, jeśli konsorcjum wykona w terminie synchronizację bloku oraz przedstawi oświadczenie instytucji finansowych zabezpieczających realizację umowy zawierające zgodę na uruchomienie dodatkowego finansowania Rafako. Wartość prac, o których mowa powyżej została ustalona na kwotę 23 mln zł, zaznaczono także.

Wejście w życie ugody i aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających. 

 

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Tauron Polska energia jest spółką holdingową, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)